Steenkool is weer favoriet in China en India

Civis Mundi Digitaal #100

door Jan de Boer

Het streven van het toch in alle opzichten al onvoldoende klimaatverdrag van Parijs om door een flink verminderd gebruik van fossiele brandstoffen de klimaatopwarming tot maximaal twee graden te beperken, heeft wederom een stevige dreun te verwerken. Al heel wat landen hebben afgehaakt en vrijwel alle landen voelen weinig of niets voor de aanbevelingen van de IPCC, de Intergovernmental Panel on Climate Change (Verenigde Naties) om hun inspanningen wat betreft de vermindering van uitstoot van broeikasgassen drastisch te vergroten: een absolute noodzaak om de doeleinden van het klimaatverdrag te realiseren. Nu volgt de zoveelste dreun: China en India willen hun productie en gebruik van steenkool voor hun economische groei op ongekende wijze stimuleren.

De na het Covid hernomen economische activiteiten maken dat de Chinese economie weer groeit, dat vereist meer energie en daardoor blijft het land verslaafd aan steenkool. Zelfs tijdens de pandemie heeft China zijn productie van steenkool (1,8 miljard ton van januari tot juni) en zijn import van steenkool (174 miljoen ton) verhoogd. In een in juni gepubliceerde studie van het Global Energy Monitor en het Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) wordt alarm geslagen: « China wil nu haar productiecapaciteit van haar steenkoolcentrales verhogen tot 249,6 gigawatts (GW). 97,8 GW zijn in aanbouw en 151,8 GW zijn in voorbereiding. Een toename met 21 procent in vergelijking met eind 2019 ».

De premier van China, Li Keqiang, heeft in zijn openingsrede van de zitting van het parlement op 22 mei ook veel meer gehamerd op de werkgelegenheid dan belangstelling getoond voor het milieu. President Xi-Jinping mag dan recentelijk het accent gelegd hebben op « het blauwe water en de groene bergen » maar hij zwijgt over de steenkoolplannen. Om te proberen zijn economische ontwikkeling te verzoenen met zijn uitspraken over het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen, zegt hij dat China voorop loopt met de ontwikkeling van minder vervuilende technologieën. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dit ook werkelijk zo is, verklaart Lauri Myllyvirta van het CREA.

De experts van het Global Energy Monitor hebben echter laten weten, dat de Chinese mijn-en energieindustrie de regering heeft voorgesteld de totale capaciteit van de steenkoolcentrales op te voeren met 20 tot 40 procent, oftewel tussen 1200 GW en 1400 GW, in het kader van het infrastructuurplan 2035. Volgens de IPCC deskundigen zou China integendeel haar consumptie van steenkool met meer dan 40 procent terug moeten brengen om de aarde leefbaar te houden!

En wat zegt de Chinese bevolking hiervan? Onderzoek onder supervisie van de afdeling sociologie van de Universiteit van York (Canada) wijst uit dat 93,1 procent van de Chinezen tevreden is over de centrale overheid van XI-Jinping (met name ook in de strijd tegen de corruptie op lokaal niveau). Zij zijn vooral gefixeerd op verhoging van hun inkomen, steunen de economische politiek van Xi-Jinping. Zij zien luchtvervuiling als het belangrijkste milieuprobleem, maar de opwarming van de aarde met alle klimatologische gevolgen vandien scoort maar bij 16 procent van de bevolking. De studie wijst uit dat de Chinese regering populairder is dan ooit in de afgelopen twintig jaar.

 

Ook de nationalistische hindoe-regering van Narendra Modi wil de exploitatie en het gebruik van steenkool ter wille van de economische ontwikkeling van India fors stimuleren. Niet alleen is zij eigenaar van de grootste steenkoolmijn in Australië, zij heeft ook op 18 juni veilingen voor commerciële exploitatie van 41 steenkoolafzettingen gepland. Deze operatie ten gunste van nationale en internationale ondernemingen, is gericht op het stimuleren van privé-investeringen in deze sector om de produktie te verhogen die moet leiden tot het zelfvoorzienend worden van het land. India heeft de vierde grote reserves steenkool op deze planeet, produceert op dit moment 730 miljoen ton steenkool, maar importeert nog steeds 240 miljoen ton. Narendra Modi hoopt met zijn plannen in deze sector 300.000 banen te creëren en 4 miljard dollar aan investeringen te genereren. Om de economie na de pandemie zo snel mogelijk weer op peil te brengen, heeft de regering Modi geen enkel overleg gepleegd met de betreffende regio’s, en dat terwijl veel van deze mijnen liggen in kostbare bosgebieden met een rijke biodiversiteit. Parallel aan deze liberalisering van de mijnsector zijn de milieu-organisaties ook zeer bezorgd over een andere beslissing van de regering. Eind mei heeft de minister van milieu een einde gemaakt aan de vijf jaar geleden ingevoerde verplichting de steenkool te wassen alvorens deze te leveren aan de centrales. Deze techniek verhindert substantieel vervuilende uitstoot in de atmosfeer en beschermt zo de gezondheid van miljoenen Indiërs…nu dus verleden tijd.

Horende doof en ziende blind gaat zo de mensheid vastberaden haar ondergang tegemoet. En zo komt de dag waarop de geschiedenis geen geschiedenis meer schrijft, steeds dichterbij…

 

Geschreven op 23 juni 2020