Polen: een steeds verdere onderdrukking van mensenrechten

Civis Mundi Digitaal #102

door Jan de Boer

Als je de leiders van de ultra-conservatieve nationalistische Partij « Prawi i Sprawiedliwosc » (PiS) – Recht en rechtvaardigheid – mag geloven, wordt het land bedreigd door de « ideologie van het kwaad » LGBT (lesbiennes, gays, biseksuelen, transgenders…) geïmporteerd uit het Westen.

In juli werd president Andrzej Duda na een ziekmakende electorale anti-LGTB- campagne herkozen, en daardoor gemotiveerd gaat de aan de macht zijnde PiS onverdroten op deze weg verder. Zijn tegenstander bij de presidentsverkiezing, de liberale burgemeester van Warschau Rafal Trzaskowski, had voor de hoofdstad een « handvest LGTB voor bescherming van minderheden » ondertekend. Om hem het hoofd te bieden, had Duda een « handvest voor de familie » het licht laten zien. Met dit handvest, dat « de propaganda van de ideologie van de LGTB in publieke instituties moet tegengaan », keerde Duda zich tegen het homohuwelijk, adoptie door stellen van dezelfde sekse, etc. Duda, die de reputatie geniet een gematigd mens te zijn, heeft sindsdien zijn spijt betuigd jegens hen die hij daarmee voor het hoofd gestoten zou kunnen hebben.

De ultraconservatieve minister van justitie en procureur-generaal Zbigniew Ziobro deelt deze gevoelens absoluut niet en heeft besloten Polen terug te trekken uit de Conventie van Istanboel van de Europese Raad betreffende de preventie van en de strijd tegen geweld jegens vrouwen en huiselijk geweld. Deze Conventie is volgens hem gecreëerd om de « ideologie gay » te rechtvaardigen. Deze Conventie roept met name op « bij te dragen aan het tegengaan van alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en de werkelijke gelijkheid tussen mannen vrouwen te bevorderen ». Werkelijke gelijkheid? Geen kwestie van, en daarom oordeelde de minister in februari de campagne van een fundamentalistische NGO die homoseksualiteit gelijkstelt aan pedofilie « zeer informatief en opvoedkundig », en verwierp hij de tegen deze NGO ingediende klacht.

En dat NGO’s als « Human Rights Watch » dit bestoken van seksuele minderheden bekritiseren, is het duidelijkste bewijs dat het decadente Westen de waarden van het Heilige Polen willen verwoesten, » laten de ideologen van de PiS zonder ook maar één moment met de ogen te knipperen weten. De president van de PiS, Jaroslaw Kaczynski, gesteund door het media-imperium van de katholieke fundamentalist Tadeusz Rydzyk – stichter van radio Maryjan – heeft de LGBT immers gelijkgesteld aan de « ideologie van het kwaad », termen van de Poolse paus Johannes Paulus II, die daarmee het communistische regime op het oog had. Hoe ons dan te verbazen dat Mikolaj Pawlak, door de PiS aangewezen als nationaal vertegenwoordiger van de Rechten van het kind, bij aanvang van het nieuwe schooljaar de seksuele pedagogen beschuldigde van « het aan minder bedeelde kinderen uitdelen van hormonen om hen van sekse te doen veranderen »?

De Europese Unie, waarvan de PiS de structurele fondsen zeer op prijs stelt, heeft als gebruikelijk een grote keel opgezet en gedreigd aan deze fondsen voorwaarden te stellen uit respect voor de democratische waarden van de Unie. De PiS lacht daarom. Gesteund door de andere bandiet op het continent wat betreft de rechtsstaat, de Hongaarse premier Viktor Orban, die aankondigde dat hij in zo’n geval de adoptie van het Europese fonds voor economisch herstel zou blokkeren, zou Polen hem wel eens kunnen imiteren. Om haar vastberadenheid te tonen, blokkeerde Warschau op het moment dat Berlijn het wisselende voorzitterschap van de Europese Unie op zich nam, gedurende drie maanden de officiële goedkeuring van de nieuwe Duitse ambassadeur. Een nog nooit vertoonde gebeurtenis binnen de Europese Unie! Ik denk dat men dit kan zien als een dreigement aan het adres van de Europese Raad, die in haar bijeenkomst op 22 september de situatie van de rechtsstaat in Polen en Hongarije moet beoordelen…

Ik verwacht niet dat de Europese Raad in naam van de door haar formeel gekoesterde democratische waarden, ook wat betreft LGTB-rechten, de noodzakelijke beslissingen gaat nemen om de rechten van minderheden in deze beide landen te laten respecteren. Er zal wel weer verder onderhandeld worden, en van uitstel komt afstel. Dus kunnen Jaroslaw Kaczynski in Polen en Viktor Orban in Hongarije hun anti-LGBT politiek rustig voortzetten.

 

Geschreven op 20 september 2020