Zorgen voor de schepping en Moeder aarde, gedichten

Civis Mundi Digitaal #103

door Piet Ransijn

https://www.facebook.com/pg/HoeveRusthoff/community/

 

Zorgen voor de schepping                           2020 10 24

Gezien de kracht van de natuur

slaat de mens een zwak figuur

Dat ondanks al zijn overmoed

onbarmhartig wijken moet

voor zijn falen wordt beboet

 

Hij slaat een slecht figuur

in zijn beheer van de natuur

De mens is de natuur een vloek

De onderlinge harmonie is zoek

door zijn onbegrip en overmoed

 

Het evenwicht is zeer verstoord

De mens heeft veel natuur vermoord

Kapt meedogenloos het regenwoud

alsof hij niet van bomen houdt

 

Hij zaagt de mooiste bomen stuk

Want een boom is een product

en deelt als zielloos wezen

geenzins in een hoger leven

 

Maar ook bomen kunnen voelen

anders dan de mensen dit bedoelen

Het planten- en het dierenrijk

geeft ook blijk van sensitiviteit

 

Ieder wezen heeft bewustzijn

al is de evidentie nog zo klein*                       *zie Teilhard de Chardin en S T Bok

Het idee dat al wat leeft

een soort bewustzijn heeft

past niet in ons plaatje

 

Men ziet alleen zijn eigen straatje

heeft zoveel noten op zijn zang

en ziet alleen maar zijn belang

Maar ieder wezen heeft belangen

die met de onze samenhangen

 

Ieder wezen is een onderdeel

van een groot bezield geheel

Wij zijn daarvan getuigen

en mogen ervoor buigen

 

Wij zijn een begenadigd onderdeel

van dit ontzagwekkende geheel

Begenadigd met bewustzijn

waardoor wij medeschepper zijn

 

De geeft ons een bestemming

om te zorgen voor de schepping

die aan ons is toevertrouwd

voor ons eigen lijfsbehoud

 

Wij zijn niet onderhorig meer

De wereld is in ons beheer

Als bekroning van de schepping

hebben mensen de bestemming

zorg te dragen voor de schepping

 

https://nl.pinterest.com/pin/562809284653380739/

 

Moeder Aarde                                  2020 10 15

Zij is een eigen wezen

besloten in zichzelf

zoals het hemelse gewelf

en heeft een eigen leven*           *De biosfeer

 

Een wonderlijk geheel

waarvan ik onderdeel

mag zijn in mijn domein

als wereld in het klein

 

Zo heeft iedereen

zijn eigen leven

Samen zijn wij één

Niemand is alleen

 

Als grenzen vervagen

door allerlei verdragen

wordt de wereld een geheel

en iedereen een onderdeel

 

De wereld wordt een organisme

als de lopende conflicten

door onderling begrip beslecht

uiteindelijk worden bijgelegd

 

Dan wordt Moeder Aarde

weer een rijk van waarden

Liefde, vriendschap, vrede

worden niet alleen beleden

 

Ook in de praktijk gebracht

met liefdevolle kracht

Het klinkt nog als een utopie

Nog lijkt de aarde op een dystopie

 

De duisternis zal gaan verdwijnen

wanneer de zon in ons gaat schijnen

De zon van het bewustzijn

waarvan wij allen drager zijn

 

Ieder van ons lijkt een straal

die op onze aarde neerdaalt

Ons wezen is een veld van licht

onttrokken aan ons zicht

 

Het licht van het bewustzijn

dat ieder mens verlicht

waarin wij leven, bewegen en zijn

komt allengs meer in zicht

 

https://zoom.nl/foto/natuur/regenwolken.1357680.html