Slecht nieuws voor Trump

Civis Mundi Digitaal #103

door Jan de Boer

Ik kruip even in de huid van Donald Trump. Trump: ik ben natuurlijk door het coronavirus getroffen omdat ik – in tegenstelling tot Joe Biden, die zich voor het Chinese virus verstopt en ver van u allen afstaat – in direct contact met u allen wil blijven om u moed in te spreken, en dankzij mijn beleid en werkkracht u allen de grote toekomst van Amerika voor ogen te houden. Ik heb altijd rekening gehouden met meer dan 200.000 corona-doden: een offer dat helaas gebracht moest worden om onze economie overeind te houden en Amerika de eerste economische macht ter wereld te laten blijven, om u zo uw voorspoed te laten behouden en die te vergroten. En dat is dankzij mijn beleid en mijn werkkracht gelukt! In september hebben we 600.000 banen gecreëerd en het werkloosheidspercentage tot 7,9% teruggebracht. Van de in maart en april verloren 22 miljoen banen, die het werkloosheidspercentage opjoegen tot 14,7%, hebben wij er al 11,4 miljoen weer gerealiseerd. Dus Amerikanen, stem op mij bij de presidentsverkiezingen!

En het moet eerlijkheidshalve gezegd worden dat bovenstaande gegevens juist zijn. Maar de tweede helft van de rit ziet er zeer slecht uit. Economen verwachten nu een vertraging van de economische groei en een flinke toename van de werkloosheid. Met dit ritme, schrijft de New York Times, duurt het zeker nog anderhalf jaar of langer voordat de banenmarkt zijn niveau van voor de crisis heeft hervonden. Bij gebrek aan een efficiënt vaccin zullen heel wat sectoren in de economie geen terugkomst kennen naar wat eens was. In de toerismesector heeft alleen al Disney ontslag voor 28.000 personeelsleden aangekondigd die tot nu toe werktijdverkorting hadden. Bij United Airlines en American Airlines worden, zoals begin oktober werd aangekondigd, 32.000 banen geschrapt. Deze maatschappijen was verboden om tot september mensen te ontslaan, als zij hun door de federale regering bij het begin van de crisis toegekende financiële steun wilden behouden. In het publieke en privé-onderwijs zijn in augustus 355.000 banen geschrapt. Het aantal Amerikanen dat verklaart definitief hun baan verloren te hebben is van 2 miljoen gestegen tot 3,8 miljoen. Enzovoort, enzovoort.

Deze banencijfers zijn de laatste die voor de presidentsverkiezingen op 3 november officieel gepubliceerd worden. Zij zijn slecht voor Trump: nooit was de werkloosheid zo hoog aan de vooravond van een verkiezing. Hij wordt de enige president die zijn mandaat beëindigt met minder banen dan bij zijn aantreden. Het begrotingstekort stijgt van 1000 miljard naar 3200 miljard dollar, oftewel naar 16 % van het Bruto Binnenlands Product (BBP), laten experts van het Congres weten. De federale schuld heeft weer het niveau van direct na de Tweede Wereldoorlog en wordt hoger dan 100% van het BBP. En het virus slaat nog steeds toe, met alle gevolgen van dien.

Welk verhaal gaat Donald Trump nu ophangen om deze rampzalige gegevens tot zijn zegeningen om te toveren?

 

Geschreven op 11 oktober 2020