Overzicht van auteurs

Civis Mundi Digitaal #104

Auteurs van enkele recente bijdragen

 

beroepsachtergrond   

interesse- en deskundigheidsgebied

Jan de Boer

historicus, ex-bestuurder

(wereld)politiek, milieu, de wereld in beweging

Patricia van Bosse

redacteur,socioloog

sociale en spirituele zaken

Alexander Dake

uitgever, jurist

Amerikaanse politiek, internationale betrekkingen

Toon van Eijk

landbouwkundige

landbouw en milieu, bewustzijnsontwikkeling, Afrika

Fred de Haas

letterkundige

Antilliaanse, Caraïbische en Zuid-Amerikaanse cultuur

Herman Hümmels

andragoog, ex-bestuurder

economie en financiële zaken

Hans Kuijper

sinoloog

China en Zuid-Oost Azië

Piet Ransijn

redacteur, socioloog

algemene zaken, sociale en filosofische onderwerpen

Maarten Rutgers

neuroloog, bestuurder

gezondheidszorg en medische zaken

Mathieu Wagemans

organisatiedeskundige

bestuurlijke zaken en sociale verandering

 

 

 

De schrijvers zijn verantwoordelijk voor hun artikelen. De redactie let echter op extreme smadelijke of schadelijke meningen en heeft als redactie geen uitgesproken partijpolitieke voorkeur. Wel als privépersonen bij verkiezingen. De politieke voorkeur van medewerkers is niet bekend bij de redactie.

Personalia

Jan de Boer studeerde geschiedenis en werkte als directeur sociale zaken bij diverse gemeenten en was actief betrokken bij de politiek, in het bijzonder milieubeleid en sociaal beleid. Woont na zijn pensioen in Zuid-Frankrijk, waar hij bekendheid kreeg als dichter. Zijn autobiografie Een profeet die stokbrood eet is besproken in nr 37 en 86.

Patricia van Bosse studeerde sociologie te Leiden en Amsterdam. Werkte o.m. bij een landelijke onderwijsorganisatie en was jarenlang betrokken bij het Advaita Centrum en de Stichting Openheid van de filosoof Douwe Tiemersma, die vergelijkende filosofie doceerde aan de Erasmus Universiteit.

David Bakker studeerde fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het dagelijks leven is hij zelfstandig werkzaam als pensioenspecialist. Daarnaast publiceert hij op zijn vakgebied alsmede op andere terreinen die zijn interesse hebben.

Wim Couwenberg (1926-2019) was oprichter en tot vorig jaar hoofdredacteur van Civis Mundi, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit, auteur van honderden artikelen en tientallen boeken over maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen. Was na de oorlog jarenlang journalist bij De Maasbode en gemeenteraadslid voor de KVP in Rotterdam.

Frans Couwenbergh was leraar Nederlands, daarna tekenaar van publieksportretten en niet-academisch filosoof. Hij profileerde zich als humanosoof uit onvrede met de postmoderne academische filosofiebeoefening, die kennis uit zoals antropologie, archeologie, paleoantropologie en ethologie negeerde en een onwetenschappelijke fobie voor Grote Verhalen koesterde.  Website: www.humanosofie.nl

Alexander Dake studeerde internationaal recht te Leiden en internationale betrekkingen aan de Columbia Universiteit, New York. Na een loopbaan bij ABN AMRO in Amsterdam en New York, richtte hij in New York de digitale uitgeverij  Cosimo op met boeken over ‘public affairs’, persoonlijke ontwikkeling en klassieke thema’s.

Toon van Eijk studeerde tropische landbouwkunde en promoveerde in Wageningen op een interdisciplinaire dissertatie over landbouw en spiritualiteit op basis van 20 jaar werkervaring in Sub-Sahara-Afrika en opdrachten in andere landen. Schreef boeken over ontwikkelingsprocessen in Afrika en over Spinoza’s filosofie en bewustzijnsontwikkeling. Zie ook: www.toon-van-eijk.nl

Lode Goukens studeerde journalistiek, kunstwetenschappen en archeologie (Vrije Universiteit Brussel). Hij is docent Europese en internationale instellingen aan de Thomas More Hogeschool te Mechelen en was voordien beroepsjournalist. Hij rondt de master filmstudies en visuele cultuur aan de Universiteit Antwerpen af en bereidt zich voor op een master geschiedenis aan de Universiteit Gent. Zijn promotie-onderzoek gaat over het politieke patronaat in de prentenuitgeverij te Antwerpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Otto van de Haar studeerde nieuwste en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Eindscriptie over de Sovjet-Russische historicus Roj Medvedev en Nikita Chroesjtsjov. Interessegebieden: moderne geschiedens, politieke biografie, historiografisch debat in binnen-en buitenland. Werkzaam als docent Nederlands. Website: www.ottomvandehaar.blogspot.nl.

Fred de Haas studeerde cum laude af aan de Universiteit te Utrecht in Franse, Spaanse en Portugese taal- en letterkunde. Werkte als leraar Frans en Spaans o.a. op Curaçao,  leidde het leerplan en de invoering van het ‘Middle Years Programme’ voor The International Baccalaureate Organisation (IBO). Publiceerde tal van vertalingen uit het Frans, Spaans en Papiaments alsmede de Geest van Sefarad, een joodse odyssee (2017, SWP, Amsterdam).

Michel van Hulten, studeerde sociografie te Amsterdam (GU) en Warszawa (Polen), was hoofd onderzoek IJsselmeerpolders en directeur Urbanisatie (Plan Europa 2000, European Cultural Foundation). Was Kamerlid en staatssecretaris.  Daarna werkzaam bij ontwikkelingswerk, vnl. in Afrika, als hoofd VN-bureau in Burkina Faso, Maleisië, Singapore en Brunei, en bij de Wereldbank aan verbetering van openbaar bestuur in Afrika. Specialiseerde in corruptie en integriteit. Zie ook www.corruptie.org.  

Herman Hümmels werkte vanaf zijn 14e jaar: bedrijfsopleiding bij machinefabriek Stork, was daarna jeugdleider, maatschappelijk werker en psychotherapeut. De laatste twintig jaar als docent, vestigingsmanager (Arnhem) en beleidsmedewerker (SOSA/Hogeschool Haarlem). Geen middelbare school. Studeerde in zijn vrije tijd (o.a. Sociale Academie). Studeerde af (1976) als andragoloog (Utrecht). Bijvakken organisatiekunde en medische psychotherapie. Website: www.stukjes.info

Hans Kuijper studeerde sinologie te Leiden en economie in Rotterdam; werkte vele jaren bij de Economische Voorlichtingsdienst in Den Haag en als handelsattaché bij de Nederlandse Ambassade in Singapore en als Trade Representative in Taiwan. Schreef diverse artikelen over regio’s en landen, o.a. in Civis Mundi (nr 1/2 januari 2005).

Fred Neerhoff werkte als gepromoveerd elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Publiceerde over onderwerpen uit de mathematische fysica, de theorie van elektrische circuits en systeemtheorie. Studeerde ook psychologieen was vakbondsbestuurder. Onlangs verscheen van hem De Erasmus-mythe. Website: www.fredneerhoff.nl.

Erwin van de Pol studeerde geschiedenis in Amsterdam en Rome en is bijna 30 jaar organisatieadviseur, eerder bij KPMG, nu bij Rijnconsult. Hij begeleidt verandertrajecten, vooral bij lokale en soms bij internationale overheden. Was 22 jaar docent aan de Haagse Hogeschool en is nu docent bij het interuniversitair instituut voor organisatieontwikkeling Sioo. Schreef honderden artikelen en vier bekroonde essays, is auteur van het literaire voetbaltijdschrift Hard gras en columnist van het magazine M&C.

Piet Ransijn studeerde sociologie en filosofie aan de UvA, promoveerde in India op een proefschrift over collectief bewustzijn op basis van een eerder boek Bewustzijn als bewapening. Werkte 20 jaar als onderwijsadviseur bij Leefstijl voor jongeren, een onderwijsprogramma voor sociaal-emotionele vaardigheden en ruim 20 jaar als docent sociologie en keuzemodulen aan een hogeschool.

Machteld Roede is bioloog, fysisch antropoloog en auxoloog (groeideskundige). Studeerde biologie aan de UvA, promoveerde op verandering van kleur en geslacht bij de groei van Caraïbische Lipvissen en werkte bij het Instituut voor Antropobiologie in Utrecht en de Universiteit Maastricht. Zij bestudeerde de groei van de lange Nederlandse jeugd (Groeidiagrammen, 1980), deed (inter)nationaal bestuurswerk, doceerde en publiceerde over medische genetica, evolutie (De Wateraap), infanticide en genitale mutilatie van meisjes, en het onjuiste concept ras.

Maarten Rutgers studeerde geneeskunde te Groningen. Opgeleid tot neuroloog in Den Haag en Rotterdam. Promoveerde aldaar op een proefschrift over epidemiologie en public health. Was staflid op het EMC te Rotterdam, was vele jaren bestuurder van ziekenhuizen en tot op heden adviseur en toezichthouder.  Auteur van Gezondheidszorg als handelswaar. Worden we daar beter van? (besproken in nr 94).

Pieter J. van Strien is emeritus hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen met een nevenbenoeming bij Filosofie. Doceerde eerst arbeidspsychologie, vanaf 1980 grondslagen en

geschiedenis van de psychologie. Presenteerde de regulatieve cyclus als methode voor de praktijkbeoefening. Publiceert nu over creativiteit en de biografie van creatieve personen: Psychologie van de wetenschap (2011), Het creatieve genie (2015) en Hoog creatieven en hun vaders; Psychologische biografie voorbij Freud 2020

Mathieu Wagemans werkte 40 jaar bij het Ministerie van Landbouw: voorlichting, visserij, milieu- en planologisch beleid; voor de Wereldbank en de FAO inzake reorganisatie van overheidsinstellingen (o.a. in Rusland, China, Vietnam en Moldavië) en 10 jaar bij InnovatieNetwerk inzake systeemvernieuwing. Schreef een proefschrift over ambtelijke oppositie. 35 jaar actief in de gemeentepolitiek voor een lokale partij. Auteur van Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap. Website: www.ontganiseren.nl 

Sjoerd Zanen studeerde culturele antropologie te Leiden. Promoveerde aldaar op een proefschrift over de culturele dimensie van ontwikkeling. Werkte 20 jaar voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ontwikkelingsprogramma’s in Zuid Soedan, Burkina Faso en Mali. Daarna 15 jaar voor consultantsbedrijf MDF in Ede. Publiceerde diverse artikelen en een boek over Zuid Soedan, besproken in nr 95.