Gedichten over de 'leisure class' en de nieuwe economie

Civis Mundi Digitaal #105

door Piet Ransijn

Er zijn een aantal nieuwe rijken komen bovendrijven. http://www.light-works.nu/de-nieuwe-rijken/

  

De huidige ‘leisure class’                            2020 12 02 N.a.v Thorstein Veblen, The Leisure Class

 

Ik droomde  van de ‘leisure class’

Dat die er nog steeds was

De rijken lopen niet meer zo te koop

met wat zij hebben opgehoopt

 

De groei van hun vermogen

is echter niet te geloven*                                           *Zie Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn

Zij zijn nu vele malen rijker

dan waarmee men vroeger prijkte

 

Hun macht en onderling verband

is groot en weinig transparant

De invloed van het grote geld

groeide deze eeuw versneld

 

Voor een deel is dat te danken

aan wankelende investeringsbanken

Met staatssteun overeind gehouden

omdat ze anders vallen zouden

 

Als consequentie van hun val

toonde zich een tranendal

Geld, kredieten en deviezen

zouden geldigheid verliezen

 

Het is net op tijd voorkomen

door de staatskas af te romen

En de opgevangen superrijken

blijven op de statusladder prijken

 

De bestaande orde bleef intact

en lijkt nauwelijks verzwakt

Belastingparadijzen van de rijken

kunnen ongeschonden blijven

 

De rekening gaat naar de staat

die de burgers betalen laat

Er is iets structureel verkeerd

heeft de crisis ons geleerd

 

De wereldwijde financiële brei

vraagt een transparante maatschappij

Maar niemand kan vertellen

hoe de orde te herstellen

De deugd van de rechtvaardigheid

is de mensheid eeuwen kwijt

 

 ‘Wanneer de Ouden de lichtende deugd in het rijk wilden openbaar maken, ordenden zij eerst de staat; wanneer zij staat wilden ordenen, regelden zij· tevoren hun huishouding.

Wanneer zij hun huishouding wilden regelen, vervolmaakten zij eerst hun eigen persoon; wanneer zij hun eigen persoon wilden vervolmaken, maakten zij eerst hun hart rechtschapen
Wanneer zij hun hart rechtschapen wilden maken maakten zij eerst hun gedachten waarachtig; wanneer zij hun gedachten waarachtig wilden maken, verdiepten zij eerst hun weten[schap].’

Confucius, in H.J. Störig, ‘De Oud-Chinese filosofie’ in Geschiedenis van de filosofie. Utrecht, 1962, p. 89-90

 

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/nieuws/34657/duurzaam-nieuws

 

Kritiek op de economie                               2020 11 29 N.a.v. de werken van Thornstein Veblen

De wetenschap der economie

was ooit een onderdeel van filosofie

De morele taak is nu geweken

Het nut van mensen wordt vergeleken

 

Verstoken van moreel gevoel

worden mensen middel tot een doel

Een economisch calculerend wezen

voortdurend chronisch ontevreden

dat geen blijvende vervulling kent

steeds op zoek naar rendement

 

Het nut van alles wordt vergeleken

met zijn immer rekenende rede

Als behoeftig strevend wezen

vindt hij echter nimmer vrede

 

Een bundel driften met verstand

niet meer met een god verwant

Er bestaan geen God en goden

Alleen maar menselijke noden

 

Driften die voldoening zoeken

waar wij ons naar richten moeten

Waar is de moraal gebleven

in dat onophoudelijke streven?

 

Waarden zijn voor winst geweken

Alles wordt naar nut vergeleken

Nut en winst en rendement

zijn begrippen die men kent

Het hooggegrepen geestelijke leven

is verworden tot een ijdel streven

 

Het is tijd ons te bevrijden

van de economen die ons leiden*                            *Hayek, Friedman c.s. en de Chicago Boys

dat wij ons naar wijsheid wenden

die wij nog van vroeger kenden

toen de mensen mochten geloven

in een hemel, god en goden

 

Het geestelijke leven

was toen nog heel verheven

Omdat mensen werden uitgebuit

is het later op verzet gestuit

 

Men keerde zich tegen de rijken

door zich van de kerk te bevrijden

die de rijke machten steunde

waar haar eigen macht op leunde

 

Van eeuwenlange horigheid

hebben mensen zich bevrijd

Maar raakten ook het anker kwijt

en de toegang tot de wijsheid

 

Het licht dat ieder mens verlicht

komt bij velen meer in zicht

Het licht van ons bewustzijn

zal ons nu tot baken zijn

En meer menselijke waarden

zullen  leidend  op aarde

 

Meer dan nut en rendement

wordt steeds meer erkend

Mensen worden ook gedreven

door empathie en medeleven

 

Naast de eigen geldingsdrang

is er ook een algemeen belang

dat mensen met elkaar verbindt

niet slechts motiveert to winst

 

Ook verbinding is belangrijk

en maakt mensen rijk

Mensen hebben elkaar lief

Vormen ook een collectief

dat een grote waarde heeft

die men samen diep beleeft

 

https://jorisvincken.nl/transformatie-van-de-aarde/

 

Transformatie van de aarde                                      2020 11 25

 

De chaos hier op aarde

roept om menselijke waarden

De problemen wereldwijd

roepen om gerechtigheid

 

De concentratie van het kapitaal

lijkt onrechtvaardig, asociaal

De verschillen tussen arm en rijk

geven van het onrecht blijk

 

Een wereldwijde transformatie

meer ingrijpend dan de Reformatie

laat zich zien in ons verschiet

Maar de meesten zien het niet

 

Zoals in de lente de bloemen ontluiken

komen er nieuwe projecten naar buiten

Voor velen heeft het leven op aarde

een onvergelijkelijke waarde

Het besef dat mensen één zijn

wint ook wereldwijd terrein

 

Zoals mensen ziektekiemen overdragen

en gevoelens die hen niet behagen

kunnen zij ook liefde gaan verspreiden

en een meer verbonden leven leiden

 

Een ander aanzien van de aarde

zal zich stelselmatig openbaren

als miljoenen medemensen

wereldwijd het goede wensen

en dit uiten in hun daden


https://www.anamcara.be/sjamanisme/licht-van-transformatie-voor-de-wereldziel