Gedichten over vrouwelijkheid

Civis Mundi Digitaal #105

door Piet Ransijn

 

Een vrouwelijke wereld                  2020 11 02

 

De wonderlijke wereld van een vrouw

is anders dan de wereld van de man

De man die steeds weer winnen wou

Ook als hij niet meer winnen kan

 

Haar wereld kent vaak andere normen

met zachte krachten, ronde vormen

Veel vrouwen zijn gericht op zorgen

Een kind voelt zich bij haar geborgen

 

Een vrouw hoeft niet de baas te zijn

Haar concurrentiedrang is klein

Zij houden meer van empathie

en zachte vrouwelijke energie

 

Vrouwen werken vaak meer samen.

https://zachtekracht.nu/de-kracht-van-delen/

 

Vrouwen werken veelal liever samen

in plaats van wilde plannen te beramen

hoe een ander onder zich te krijgen

door met macht en kracht te dreigen

 

Wij leven nu al eeuwenlang

in een wereld waarin macht en dwang

vaak beslissende factoren zijn

op bijna elk maatschappelijk terrein

 

Is het niet de hoogste tijd

voor vrouwelijke waarden in beleid?

Hoewel vrouwen ook elkaar betwisten

kunnen met hun vrouwelijke listen

 

Met roddel en met heimelijk venijn

kunnen vrouwen heel vervelend zijn

Meestal drijft een moederlijke liefde

hun verlangens en ambities in de diepte

 

Meestal houden zij van harmonie

en van zachte vrouwelijke energie

De wonderlijk wereld van een vrouw

is anders dan de wereld van de man

De man die altijd winnen wou

Ook als hij niet meer winnen kan

 

 

Opkomst van vrouwen                 2020 09 17

In een wereld waarin hanen koning kraaien

speculanten en beleggers gretig graaien

zijn er ook uitzonderlijke vrouwen

waarop wij een toekomst kunnen bouwen

 

In een aantal noordelijke landen

is het hoogste ambt in vrouwenhanden

Het halve volk bestaat uit vrouwen

die in elk geval van kinderen houden

 

En de kinderen een toekomst gunnen

die wij voor hen maken kunnen

Vrouwen houden zelden van geweld

en beleid dat daartoe overhelt

 

De hanen zullen gaan verliezen

als de vrouwen hen niet kiezen

Ook in vele turbulente landen

ligt het lot in vrouwenhanden*                                  *Bijv. Wit-Rusland

 

Als de vrouwen gaan ontwaken

zullen andere tijden dagen

Een vredig zacht verlangen

zal de aarde gaan omspannen

 

Onderdrukkers en tirannen

worden gaandeweg verbannen

Lang vervlogen kinderdromen

kunnen tot vervulling komen

 

Onze zwaar belaagde aarde

wentelt zich in menselijke waarden

die wij met zijn allen mogen eren

Of dat kan zal ons de toekomst leren

 

Eendracht maakt macht, tweedracht breekt macht

 

De macht van vrouwen                                    2020 12 06 Nav Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class

Wat zullen er voor kinderen zijn

als de vrouwen ook corrupt zijn

en mannen hen tot voorbeeld zijn?

 

Wordt hun onschuld omgebracht

als zij meedoen om de macht?

Want macht corrumpeert

heeft Lord Acton ons geleerd*                                  *’Power corrupts and absolute power corrupts absolutely’

 

Zijn vrouwen minder onbehouwen?

Samenwerken is de kracht van vrouwen

Tegen samen jagende leeuwinnen

valt vaak weinig te beginnen

 

Het weefsel van verbondenheid

en de huiselijke nijverheid

werd in iedere maatschappij

door vrouwen grotendeels geleid

ook al leefden zij helaas in slavernij*                       * Thorstein Veblen, ‘The Barbarian Status of Women’,

                                                                                                                        American Journal of Sociology (1898–99) en The Theory of the Leisure Class

De vrouwelijke onderhorigheid

strekt zich uit tot deze tijd

Mannen kunnen ook niet vrij zijn

als de vrouwen onderdrukt zijn

 

Halve vrijheid is geen vrijheid

en ongelijkheid geen gerechtigheid

Werpt het niet een schaduw

op het menselijk bewustzijn

als niet alle mensen vrij zijn?

 

Loka samastha sukhino bhavantu

Moge alle wezens overal gelukkig zijn

 

Kali, godin van de tijd, de dood en de verandering

Een feministische godin?

 

De energie van Kali                                        2020 12 17

 

Een vrouw brengt vaak

een teder soort van energie

en deze energie brengt vaak

een beter soort van harmonie

 

Behalve als zij pissig is

of giftig is dan is het mis

De tederheid verdwijnt

en wat er overblijft

klinkt niet verfijnd

wanneer zij kijft

 

Het voelt als prikkeldraad

dat danig in de weg staat

Een hele andere energie

dan onvolprezen harmonie

 

Het is de Kali kracht

die onverwacht

de kop op steekt

en harmonie verbreekt

 

De godin van de tijd

die alles tot een einde leidt

spert haar ogen wijd

en transformeert de tijd

opeens tot eeuwigheid

waar alles in verdwijnt

 

Als Kali wordt vereerd

wordt zij getransformeerd

Wij worden ons bewust

van een volstrekte rust

 

De eindigende tijd staat stil

die onderhevig is aan Kali’s wil

Het licht der eeuwigheid

valt op de eindigende tijd

en geeft een zekere tederheid

die tot bedaren leidt

 

Een glimp van mededogen

verschijnt in Kali’s wijde ogen

die vernietigende krachten

met harmonie verzachten

 

De destructieve energie

wordt omgevormd tot harmonie

Haar kracht beëindigt strijd

De tijd wordt eeuwigheid

waar alles wat verschijnt

op zijn tijd weer in verdwijnt

 

Het wordt verzwolgen

door de eindeloze golven

van de eindigende tijd

die overgaat in eeuwigheid

 

De Goddelijke Moeder

neemt haar rol als Albehoeder

en vult de atmosfeer met harmonie

en vrouwelijke liefdesenergie

 

https://www.vedanet.com/why-we-must-worship-goddess-kali/

 

Dr. David Frawley, American Institute of Vedic Studies [Ramakrisha Mission]

As the transforming power of time, Ma Kali can usher us into a new era of global peace and understanding, if we can accept her demand for a real change of consciousness. But we must first let go of our ignorance and arrogance.

Ma Kali is the most misunderstood of all Hindu Goddesses. Though she is often regarded as the most powerful. Ma Kali’s dark and fierce form is certainly intimidating and hard to fathom, unless one is willing to look with discernment behind the veil of the many sensational images about her.

Ma Kali was introduced to the modern world by Ramakrishna Paramahansa as the Supreme Mother of the Universe. Through Ramakrishna… the inspiration of Ma Kali awoke India to its ancient spiritual heritage and brought the unifying message of yoga to the world through his disciple Swami Vivekananda.

This was at a time in which the world was dominated by cruel colonial powers and the idea of the Universal Mother was not accepted – much less a World Mother who was dark in colour and fierce in demeanour from a backward country such as India was viewed to be!

What modern psychologists tell us about Kali often reveals more about their own fascinations with the subconscious mind and its emotional traumas, rather than the Great Goddess who looks over all of us with wisdom and compassion.

Yogic deities are best understood according to meditation practices and the realities of the subtle lokas they reflect. They relate to energies of higher consciousness beyond the vexing dualities of the mind and the primal urges of the body. As such, their appearances are dramatic and paradoxical – mind-blowing as it were, and intentionally so. Only when we go beyond the mind can we directly experience the reality of consciousness and our true cosmic being.

Nature of Ma Kali

Ma Kali is kala shakti or the power of time and eternity. She indicates the impermanence of all things, which is why she wears a garland of skulls. Yet she is also the ultimate transforming power of time, which is to take us from death to immortality. Along with endless time, Kali is boundless space, the limitless void, indicated by her dark blue colour. Her magical dance of transformation is all existence. Her face is infinite space.

Kali holds the vidyut shakti, the lightning or electrical force of consciousness that is the supreme power. All the Goddesses and the entire universe manifests from her indomitable will. Kali’s seed mantra is “kreem,” which is the kriya shakti or power of transformation behind the vast movement of life.

Kali is not the Goddess of death and destruction as some see her but, on the contrary, represents the complete victory of the Divine over all death and destruction. Her warrior Goddess form removes all the illusions of the mind and reveals the undying presence of our inmost Self that is one with all.

Ma Kali as the Yoga Shakti

Ma Kali is the inner power of yoga or Yoga Shakti. Yoga in the true sense is a practice of mergence and return to the Divine source of existence from the peripheral realm of multiplicty. Yoga rests upon nirodha, the full concentration of the mind and dissolution of the ego. Kali is the nirodha shakti, the power of negation, neti-neti, not this, not that, of the Upanishads.

Kundalini Shakti, the secret yogic power of transformation within the subtle body, works through Kali’s grace and motivation. Kundalini ascends and dissolves all the chakras, or energy centres within us, back into the state of pure unity consciousness that is Ma Kali’s ultimate abode in the beyond.

Kali is the Shakti inherent in Shiva as Mahakala, the great lord of eternity. She dances on Shiva in a prone form, showing the Divine life and joy that manifests out of absolute stillness and transcendence that cannot be intimidated by anything. Ma Kali reminds one of Rabindranath Tagore’s verses “Let me carry death in life that I may know life in death.”

Yet, Ma Kali has a crucial social relevance today. Kali as the transforming power of time can usher us into a new era of global peace and understanding, if we can accept her demand for a real change of consciousness. Kali asks us to live for eternity, not merely for fleeting enjoyments or outer material gains. This can be very challenging, if not devastating to our ego desires.

Those seeking to bring the Divine Light into the world should worship Ma Kali to overcome all darkness. Ma Kali as the supreme form of the Universal Mother absorbs her children back into her blissful embrace. She takes us across the deepest darkness to reach the highest light.

Jai Ma Kali!

Kali – Goddess of Transformation, Destruction and Transcendent Energy

Kali’s archetype is associated with love and protection. She connects us with our power, our strength, and our emotions. She calls us to be alive, juicy, passionate and committed.

Kali is the goddess of life, death, and rebirth, and bring us in touch with the eternal movement and cycles of life. She brings us renovation and transformation, and with her fierce love supports us to let go of old structures and limiting concepts, so that life can start flowing through us again, bringing new energy and capacity to act.

She is the archetype of the wild woman, fully in touch with her emotions and instinctual self. This is the energy and strength that women draws from inside herself in order to give birth, when she needs to roar and bear down, connecting with a raw an inhibited part of herself which is just like the divine mother Earth herself.

Kali is the force of nature that comes to free us from old habits that keep us stuck and no longer serve us, and sometimes she may appear like a thunderstorm shaking everything up and waking us from our sleep. If we are not in touch with her fierce love and are afraid to surrender, she may seem terrifying. And, when we open to her powerful love, she is the mother, she is the lover and she is the ultimate teacher of freedom.

In her iconography, she comes out of the forehead of the goddess Durga, roaring like a thunder, swirling her bloody sword, slicing off the heads of demons. She is an intensely emotional Goddess and can get intoxicated by her emotions and become destructive. Therefore, the process of letting go requires the presence of awareness, which is symbolized by Shiva, her consort, holding and supporting her wild emotional dance with his silent awareness and vast consciousness.

She is the embracing mother that reminds us to love the non-beautiful part of ourselves, the places in our bodies, hearts, and mind, which we tend to hide and reject. And with the loving fire in her eyes, she guides us into our dark places, in order to find the treasures that are hidden in our inner world.

Kali’s fiery dance is a dance of life and love, and in her ecstatic dance she brings everything into manifestation and dissolves it. In the work with Kali we dance wildly and playfully, we open to our emotions with full expression and awareness, when our bodies come alive and our eyes become open and shinning. And mother Kali lovingly ask us questions such as: What are you ready to let go and release? What are you resisting in yourself? What is changing and how do you relate to it? What are you hiding from yourself and others? What are the old habits that keep on repeating in your life? What is opening in you, what is new?

Kali is related to our erotic and ecstatic energy and to our deep longing to let go of control and meet our orgasmic, pleasurable, and creative nature. And she shows us that when we have a sense of orientation, safety and grounding we can allow our wild, natural and emotional energy to express, settle and flow naturally through the river of life.

http://www.komalaamorim.com/kali-goddess-of-transformation-destruction-and-transcendent-energy/10. february 2019/by komala amorim