India: een ecologische zelfmoord

Civis Mundi Digitaal #105

door Jan de Boer

Er was een periode waarin de maanden oktober en november een weldaad waren in de Indiase hoofdstad New Delhi. Twee koele maanden na de moesson en voor de komst van de winter. Het klimaat is hier extreem: verzengend in de zomer met in juni gemiddeld 47 graden, ijskoud in december-januari. Er wordt dan gebibberd in de appartementen zonder verwarming in de hoofdstad

Maar die tijd is voorbij. Sinds een tiental jaren is het begin van de winter synoniem met een intense vervuiling en 2020 ontsnapt niet aan deze regel. Sinds eind oktober snakt de Indiase hoofdstad naar adem, in de val van een mist van heel fijne stofdeeltjes en andere vervuilers die tot in de huizen doordringen en hoofd- en keelpijn, hart- en vaatziekten, ademhalingsziekten, kankers, suikerziekte van het type 2, sterfte van vroeggeborenen…… veroorzaken en ook de epidemie van het Covid-19 verergeren. Midden november werd een piek van 1021 microgram fijne stofdeeltjes per kubieke meter lucht bereikt: 40 keer zoveel als de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze winterse verslechtering betreft het hele noorden van India oftewel een kwart van de bevolking

De bronnen van de vervuiling zijn bekend: agrarische brandcultuur in de. aangrenzende regio’s, autoverkeer, vuilverbranding, bouwplaatsen, industrie, stof van de woestijn van Rajasthan. De winter, de afwezigheid van wind en kou plakken deze vervuilers aan de grond en verhinderen ze te vervluchtigen. De chef van de regering van Delhi, Arvind Kejriwal, een centrumfiguur, die er trots op gaat een « oorlog » tegen de vervuiling te voeren, wendt homeopatische maatregelen aan, « gadgets » zoals afwisselend circulatie, de bouw van « smogtorens »: een soort gigantische luchtzuiveraars. Zijn laatste vondst: een campagne om automobilisten te bewegen de motor uit te zetten bij een rood stoplicht

Om doeltreffend te kunnen handelen en de werkelijke oorzaken te bestrijden heeft hij de steun van de centrale regering nodig. Maar die sluit zich op in het ontkennen van de problemen. In 2019 tijdens een historische piek van vervuiling prees de minister van volksgezondheid schijnheilig aan vooral wortels te eten, terwijl zijn collega van milieu de raad gaf de dag met muziek te beginnen waarbij hij elk verband tussen vervuiling en gezondheid ontkende. Niet te geloven maar echt waar!

Twee recente studies laten de omvang van het kwaad zien:vrijwel het hele land wordt door de vervuiling getroffen, het platteland, de bergen, de wereldsteden als ook de kleinere steden. Volgens de universiteit van de Staat Colorado en het Indiase Instituut van technologie van Bombay, is 84 % van de Indiase bevolking blootgesteld aan niveaus van vervuiling ver boven de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie en betreft het jaarlijkse aantal voortijdige overlijdens te wijten aan alleen PM2,5 (fijne stofdeeltjes met een doorsnee van minder dan 2,5 duizendste van een millimeter) meer dan 1 miljoen personen. De gemiddelde levensverwachting van de inwoners van het noorden van India is met acht jaar gedaald. India is het meest vervuilde land wat betreft zeer fijne stofdeeltjes en in tegenstelling tot hetgeen de regering verzekert, is er sinds 2010 een voortdurende toename van de concentratie van PM2,5

Hier is sprake van een ecologische zelfmoord en premier Narendra Modi, doof voor alle waarschuwingen van wetenschappers, blinkt uit door zijn niets-doen uit zorg voor het aan alleen economische eisen voorrang verlenen. Dat is wel te begrijpen in dit land met 1,3 miljard inwoners, waarvan de helft doodarm is en voor alles werk vraagt om de familie te voeden. Maar deze politiek van industrialisering en urbanisering zonder grenzen verwoest het land

China dat tot vijf jaar geleden de eerste plaats op het podium van slechte kwaliteit van de lucht bezette, heeft daarentegen onder druk van de publieke opinie van alles gedaan om de luchtvervuiling tegen te gaan. De fabrieken in de omgeving van Peking zijn gesloten, etc. De kwaliteit van de lucht is verbeterd hoewel de chronische vervuiling toch zorgwekkend blijft. In India niets van dat alles. De vervuiling tast niet alleen de lucht aan, zij besmet ook het water en de bodem. De heilige rivier de Ganges of de Yamuna die Agra of Delhi doorsnijdt, zijn weerzinwekkende open riolen waarin zowel industrieën als particulieren hun afval storten. Men heeft er geen enkele notie van gevaar. Wanneer een inwoner van New Delhi niet weet wat hij met zijn vuilnis moet doen, gooit hij het vanaf een brug in de Yamuna. Kinderen gebruiken de riviera ls toilet. De intensieve landbouw, rijst en graan, heeft de bodem duurzaam vervuild met pesticiden en chemische mest

De dagbladen wijden elke dag hele pagina’s aan de vervuiling, maar bij gebrek aan overheidspolitiek op dit gebied en milieu-opvoeding weet de overgrote meerderheid van de bevolking van niets. De openbare ruimte is bezaaid met afval en zwerfvuil. En de milieuorganisaties die voortreffelijk werk doen, zijn de eerste slachtoffers van alle soorten maffia

In de laatste maanden heeft Narendra Modi om de door de lockdown getroffen economie te laten herleven op grote schaal milieumaatregelen verlicht of zelfs afgeschaft, steenkoolmijnen laten privatiseren en verplicht onderzoek inzake de impact van industriële projecten op het milieu teruggebracht of afgeschaft. De gezondheidscrisis dreigt de ecologische crisis nog te verergeren

De enige maatregel die tot dusverre ten gunste van het milieu werd getroffen, was een verbod op vuurwerk in de meest vervuilde steden tijdens het feest van Divali dat op 14 november plaats vond………

 

Geschreven op 16 december 2020