Gedichten over volgzaamheid

Civis Mundi Digitaal #109

door Piet Ransijn

Francois Millet, Bergère gardant ses moutons (Herderin die schapenhoedt)

 

Vrede ondanks regels 2021 04 10

 

In een hachelijke wereld vol restricties

volgen mensen regels en instructies

Hij lijkt soms op een soort van internaat

En men wordt van bovenaf gecontroleerd

of het volgens de instructies gaat

en bij overtredingen gesanctioneerd

 

Ondanks alles kunnen we toch leven

vanuit een soort van innerlijke vrede

terwijl het leven in het internaat

volgens regels en instructies gaat

 

Er is ook een taak- en tijdsverdeling

Ongenoegen en gevoelens van verveling

wekken wrevel met de taakverdeling

Een normgebonden leven in ascese

kan ons ook een voorbeeld geven

 

Met dit alles kunnen we toch leven

vanuit een soort van innerlijke vrede

In een hachelijke wereld vol restricties

volgens regels, normen en instructies

 

 

Hoop op vaccinatie                                       2021 04 13

 

Het geloof in vaccinatie

leidt uiteindelijk tot incubatie*                                 *zowel in de zin van een genezend ritueel als

Het geloof moet worden bijgesteld                           het sluimeren van een ziektekiem

omdat niet altijd protectie geldt

 

De problemen die al eerder schenen

zijn nog zeker niet verdwenen

De resistentie blijkt beperkt

die niet bij veel mutanten werkt

Er zijn nog veel effecten onbekend

Daarvan wordt de aandacht afgewend

 

Mensen worden meer onvrij

in een restrictieve maatschappij

Dictatuur komt dichterbij

De industrie versterkt de greep

die zij op ons leven heeft

In de overheid dient nu de industrie

Burgers heben daarin geen fiducie

 

Het grootste bijeffect van vaccinaties

is de volgzaamheid van hele naties

Opgelegde voorgekookte zaken

die de mensen minder mondig maken

leiden niet tot hun ontwaken

Iedere remedie draagt het zijne bij

maar geen middel maakt ons vrij

 

Het effect moet worden bijgesteld

voor zover het werkelijk geldt

en niet als hoop en geloof

dat een algeheel herstel belooft

 

Alles draagt het zijne bij

Maar de covidmaatschappij

is en blijft voor ons onvrij

Ook als wij naar vrijheid streven

drukt zij knellend op ons leven

 

Alleen op grote schaal ontwaken

beter eten en gezonder leven

kan ons meer zelfstandig maken

en ons echt meer vrijheid geven

 

https://www.filosofie.nl/categorische-imperatief.

De bevolking is genegen de regels te volgen, maar die hoeven geen algemene wet te worden.

 

Volgzaamheid 2021 04 09

 

Het volk laat zich bedriegen

door politici die liegen

Ze liegen ook met statistieken

met steeds weer nieuwe pieken

 

Het volk moet angstig blijven

om het vaccinatie voor te schrijven

Niet alleen voor speciale groepen

Maar ook degenen die niet hoeven

 

Gezonde mensen vaccineren

om de pandemie te keren

lijkt voor velen overbodig

en voor jongeren niet nodig

 

Risico’s zijn niet volledig uitgesloten

Risico’s van covid zijn veel groter

Vaccineren van het hele land

ligt zo blijkbaar voor de hand

 

De sporadische bezwaren

kunnen voordelen niet evenaren

Heeft massale hersenspoeling

nog een diepere bedoeling?

 

De bevolking volgzaam maken

als een kudde makke schapen

En de critici verdacht te maken

die de hersenspoeling laken

 

Waar blijft ongehoorzaamheid

en waar blijft politieke strijd?

Ook de internationale politiek

lijkt steeds meer op een kliek

 

Van echte oppositie is geen sprake

Men neemt elkaar te grazen

voornamelijk om triviale zaken

die vaak worden opgeblazen

 

Waar we met zijn allen

over hadden kunnen vallen

krijgt maar weinig aandacht

in de competitie om de macht

 

Het volk werd ’s avonds opgesloten

Samenkomen werd verboden

en kritiek werd uitgesloten

Zulk gedrag van de regeringsmacht

lijkt op zijn minst verdacht

 

Ook al valt het te begrijpen

dienen we niet weg te kijken

Er zijn grondwettelijke grenzen

aan beïnvloeding van mensen

 

Legitieme argumenten en bezwaren

dient de overheid te openbaren

Waarom laat het volk zich knechten

en beperken in zijn legitieme rechten?

 

Systematisch bang gemaakt

hebben velen pogingen gestaakt

om hun stemmen te verheffen

en hun meningen te zeggen

 

Een vrij en open voorbeeldland

koos in internationaal verband

zonder meer de opgelegde kant

Alleen de Zweden hebben afgeweken

maar hun voordeel is omstreden

 

Er leek in daar wel meer vrijheid

en een minder opgelegd beleid

Dat het dus ook anders kan

daar hoor je verder weinig van

 

Het ontbreken van repliek

kent eigenlijk zijn weerga niet

Een publiek gevoerd debat

ligt volkomen op zijn gat

 

Er zijn zoveel triviale zaken

om zich over druk te maken

dat de wezenlijke dingen

grotendeels verloren gingen

 

Dat wil zeggen dat de grondwet

stelselmatig werd opzij gezet

met een aangenomen noodwet

Protesten zijn vooral op internet

 

Zelfs de stem van professoren

weet men effectief te smoren

door ze dan verdacht te maken

en hun subversiviteit te laken

 

Burgerlijke ongehoorzaamheid

wordt verdrukt door het beleid

Waar blijft de open maatschappij?

Hoeveel burgers voelen zich nog vrij?

 

https://twitter.com/annstrikje/status/1372493882873810950