Gedichten over covid en vaccinatie

Civis Mundi Digitaal #110

door Piet Ransijn

 

Onverklaarbaarheden                   2021 05 21 Na lezen van Maarten Rutgers, ‘De coronacrisis is nog niet voorbij’ e.a. informatie

 

Een virus waart door het land

Veel ouderen zijn niet bestand

tegen het pandemische venijn

waar ze niet immuun voor zijn

Hoe het zich precies verspreidt

weet men niet met zekerheid

Contacten worden afgeraden

ook al zijn die zeer van waarde

 

De mate van besmettelijkheid

heeft te maken met nabijheid

waardoor het zich verspreidt

Voor gewoon bijeen te komen

werden rechten afgenomen

 

Een avondklok werd ingesteld

die gewoonlijk slechts bij oorlog geldt

Hoe heeft het zover kunnen komen

dat de vrijheid ons werd afgenomen?

 

Lijkt het niet op totalitarisme

dat men dit niet mag betwisten?

Mensen worden bang gemaakt

Een tegenstem wordt snel gelaakt

Conformisme heeft de overhand

 

Maar weinig mensen zijn gekant

tegen de censuur in het land

Kritiek wordt snel verdacht gemaakt

Tegenstemmen worden aangehaakt

bij extreme vreemde overwegingen

van sektarische bewegingen

 

Geruchten zwermen in het rond

Artsen houden vaak hun mond

Soms verheffen ze hun stem

en verzetten zich met klem

 

Medicatie werd verboden

ondanks evidente noden

De medische wetenschap

ontwikkelde zich bijzonder rap

tot een spreekbuis van bedrijven

die vaak schimmig blijven

 

Weinig medicatie wordt geweerd

maar opeens werd het beleid gekeerd

Hoe is deze draai verklaarbaar?

Bij-effecten waren onaanvaardbaar

bij de anti-covid medicatie

want men wilde vaccinatie

 

Ieder medicijn heeft bij-effecten

die men vaak nog moet ontdekken

Die zijn dikwijls wel aanvaardbaar

Nu was de inspectie ongenaakbaar

Covidmedicatie bleek verkeerd

en discussie werd geweerd

 

Bij registratie is er een afwezigheid

van de algemene co-morbiditeit

Sterfte wordt op Covid afgeschoven

en in statistieken wordt gelogen

 

Er zijn veel meer ouderen gekomen

Het wordt zelden meegenomen

dat die vaker om het leven komen

Je krijgt bij griep dan eerder pieken

in normale overlijdenstatistieken

 

Toen de dood veel ouderen riep

die eerder stierven aan de griep

heeft men geen tamtam gemaakt

is het land niet uit de koers geraakt

 

Er waren vorig jaar meer doden

en ook grote algemene noden

Reden dat het toen heel anders liep

en men noodrecht in het leven riep

Maar om ons van vrijheid te beroven

komt niet zo overtuigend over

 

Er is ook een onbewezen geloof

in de werking van de vrijheidsroof

wat betreft effecten van de avondklok

Daar werd geen discussie over uitgelokt

 

Massamedia doen dapper mee

en gaan met de overheid in zee

Zelfs al is het beleid omstreden

wordt discussie steeds gemeden

 

De aandacht wordt steeds afgeleid

Eerst door de verkiezingsstrijd

En daarna door de stagnatie

Lekkende verkennende formatie

bracht een grote consternatie

 

Opeens moest alles transparant zijn

En daarna weer water bij de wijn

De politiek lijkt soms een beetje ziek

en op onderonsjes van een kliek

 

De overheid heeft steken laten vallen

die bij duizenden hun lot vergallen

Maar het Covid crisisbeleid

heeft nu wel zijn langst tijd

 

De lente is nu in het land

Men is tegen griep bestand

De kwetsbaarheid neemt af

die ons telkens zorgen gaf

 

Gezien de risico’s en noden

blijft zorgvuldigheid geboden

Al te veel contact vermijden

en een ingetogen leven leiden

om je aan je taak te wijden

 

 

Voorzichtigheid blijft nodig                        2021 05 25

 

De redding der mensheid

ligt voor deze generatie

in de algehele vaccinatie

nationaal en wereldwijd

 

Dit was het nieuwe geloof

Het bleek een ijdele hoop

Ingeënten werden ook besmet

Vaccinatie werkt niet onverlet

 

De bescherming blijkt beperkt

Onbekend hoe lang het werkt

Het is niet zo gunstig als het leek

nu er tochbesmetting bleek

 

Toch is het zinnig om te vaccineren

en de doelgroep goed te selecteren

Het lijkt niet voor iedereen bestemd

Kinderen zijn vanzelf beschermd

 

De internationale vaccinatie

is een formidabele prestatie

die onnodig crisisleed verzacht

Het einde ligt niet in haar macht

 

Er blijven veel onzekerheden

Ze worden en publique gemeden

Verreweg de meeste massamedia

volgen voorgeselecteerde medici

 

En volgen braaf het staatsbeleid

ook al is dat met het recht in strijd

De surveillance-maatschappij

komt met rasse schreden dichterbij

 

Burgerrechten worden onverkort

met een noodwet opgeschort

De  noodzaak van de vrijheidsroof

berust op onbewezen geloof

 

Aangetoonde effectiviteit

van een al te restrictief beleid

berust in feite onomwonden

slechts op wankele gronden

 

Het beleid lijkt impliciet gericht

op verkapte vaccinatieplicht

Alleen gevaccineerde mensen

passeren  straks de grenzen

 

Of bij buitenlands verblijf

vraagt men eerst een testbewijs

Daar is wel iets voor te zeggen

om verspreiding lam te leggen

 

Grenzen zijn nog niet gesloten

maar er blijft zorgvuldigheid geboden

Het verdient de voorkeur niet te reizen

en gewoon maar thuis te blijven

 

En dus weinig risico te lopen

om het virus op te lopen

Dus bij voorkeur thuis gebleven

met een ingetogen leven

 

Het leven wordt zo meer verfijnd

Niet alleen maar meer omheind

De verdieping van het leven

is een prijzenswaardig streven

 

Onafhankelijk van vertier

levensvreugde in het nu en hier

door zorgvuldig om te springen

met de dagelijkse dingen

 

En van toebedeelde levenstaken

thuis iets moois te maken

Een grotere bezonnenheid

die besmettingen vermijdt

biedt een zekere levenskwaliteit

 

Testen als alternatief, ze krijgen reeds de nodige vaccins tegen kinderziekten

https://www.ggdnog.nl/corona/alles-over-corona/het-testen-van-kinderen

 

Covidvaccinatie van kinderen                    2021 05 26

 

Covid kan hen niet echt hinderen

Toch zet Farma in op kinderen

om besmettingen te minderen

Hoewel bij-effecten op termijn

niet volkomen uitgesloten zijn

 

Het voorgeschreven draaiboek

vraagt langdurig onderzoek

Daarvan wordt nu afgeweken

zonder een urgente reden

 

Kinderen lopen geen gevaar

ook al is besmetting naar

Waarom niet alleen een test?

Hun leven wordt genoeg verpest

 

Ze betalen al een hoge prijs

met het afstandsonderwijs

We moeten lasten juist verminderen

en de kinderen minder hinderen

 

Met hun leven zijn begaan

en zorgvuldig met hen omgaan

Gezien de bij-effecten op termijn

mag een kind geen doelwit zijn

 

Kinderen lopen zelf geen gevaar

Laar ze spelen met elkaar

Laten we het kinderleven

zorg en aandacht geven

en hen geen proefkonijn

van Big Pharma laten zijn

 

https://quotefancy.com/quote/621805/Peter-Kassenaar-Het-grote-voordeel-van-het-web-is-tegelijkertijd-ook-het-nadeel-Zeer-veel

 

Geboden informatie       2021 05 23

 

De verstrekte informatie

over de geboden vaccinatie

schiet uiteindelijk tekort

We zien wel wat het wordt

 

Ik zie voor mij geen taak

te wijzen op de noodzaak

van massale vaccinatie

Ik ben meer voor medicatie

en voor selectieve vaccinatie

 

Zeker niet voor jonge mensen

Tenzij die het zelf wensen

Dit geldt ook voor iedereen

hoewel soms de vrije wil verdween

 

Bij degenen die ons zorg velenen

lijkt een vrije wil veelal verdwenen

Dit is ethisch onaanvaardbaar

ook al lijkt het vaak verklaarbaar

wegens de uitzonderlijke risico’s

waar men niet bewust voor koos

 

Als effecten duidelijk zijn

en gevolgen op termijn

valt er meer te zeggen

mogelijk ook druk te leggen

die nu ontoelaatbaar is

omdat veel onzeker is

 

Vaccinatie is pas goed

na een grondig onderzoek

dat een aantal jaren vraagt

Het huidige vaccinbeleid

wordt zo niet geschraagd

omdat dit jaren vraagt

en is daarmee in strijd

 

Van langdurig onderzoek

dat anders standaard moet

wordt men nu ontheven

met gevaar voor menig leven

 

Gezien de algemene nood

was de dreiging groot

en men werd ontheven

de restricties na te leven

door versnelde introductie

van enorme vaccinproductie

Om zo vele levens te behoeden

 

Het kwam ook de winst ten goede

en werd spoedig in de markt gezet

Mogelijke risico’s zijn afgedekt

Die zijn voor de overheid

Dus bedrijven zijn die kwijt

 

Door de angst voor de dood

werd urgentie nog vergroot

Vervolgens mediareclame

waarin vele medici beamen

dat het allemaal wel veilig is

 

Ook al is dat niet gewis

Zeker op termijn niet

Iets wat niemand overziet

Mensen zijn geen goden

Dus blijft zorg geboden

 

Het medische beleid

vraagt voorzichtigheid

om het leven te behoeden

als we risico’s vermoeden

 

Risico’s van vaccinatie

leiden soms tot consternatie

en strategische stagnatie

Ook al zijn ze nog zo klein

wil men vrijwel zeker zijn

Want we komen op termijn

op een onbekend terrein

 

Het is zaak om voor en tegen

heel zorgvuldig af te wegen

In de massamaatschappij

zijn wij vaak niet vrij

om zelf te gaan bepalen

waar we informatie halen

 

Haast iedereen kijkt nu TV

en gaat met de massa mee

Een zorgvuldig oordeel

zien we nu niet veel

In de brei waarin we leven

zoeken wij een vast gegeven

dat de wereld niet kan geven

 

Het is misschien het meest

te vinden in de eigen geest

Het licht van het bewustzijn

is een onomstotelijk gegeven

waarin wij leven en bewegen

en bewust aaanwezig zijn