Gedichten over de gezondheidsindustrie

Civis Mundi Digitaal #110

door Piet Ransijn

Nieuwe wegen naar gezondheid     2021 04 26 Na lezen van Fritjof Capra, The Turning Point, ‘Het biomedische model’      

 

Met corona valt te leven

Maar velen kwamen om het leven

Lijfscontact werd steeds gemeden

Toch zijn vele mensen overleden

Was het allemaal wel nodig

en was veel gedoe niet overbodig?

 

Als een soort beschermingsritueel

leek het weinig onderbouwd en virtueel

Als een officieel beleden angstig geloof

dat de mensen zieleheil belooft

na een wereldwijde vaccinatie

die vertraagd wordt door stagnatie

Zoals de verlossing op zich wachten laat

en dat zo al twintig eeuwen gaat

 

Na de zomer komt er wereldwijd

een lang verwachte nieuwe tijd

Corona zal dan zijn bedwongen

met vaccins die zijn bedongen

Dat was althans hget geloof

 

Maar het blijkt een ijdele hoop

Want hoe groot zijn de kansen

van de nieuwe covidvarianten?

Vele landen hebben al mutanten

 

De mensheid blijft bedreigd

als de ramp niet overdrijft

Algehele volksgezondheid

vraagt een nieuw totaalbeleid

Het ontbreekt tot onze spijt

aan gezonde effectiviteit

 

Vele mensen blijven ongezond

Teveel mensen eten zich te rond

Op obesitas en overgewicht

moet meer inzet zijn gericht

Men moet meer van voeding weten

om vervolgens meer gezond te eten

 

In recente perioden piekten

heel veel welvaartsziekten

En het is gemakkelijk te bewijzen

dat die veel meer levens eisen

dan de aantallen coronadoden

Ongeacht de vele extra noden

die nu alle aandacht krijgen

terwijl de kankerdoden zwijgen

 

Het grote aantal kankerdoden

ligt nog altijd heel veel hoger

dan het cijfer van coronadoden

die aan andere kwalen leden

waar zij aan zijn overleden

 

Algehele volksgezondheid

vraagt een nieuw totaalbeleid

Veel meer inzet voor preventie

en versterkte resistentie

door gezonde levensstijl

en een evenwichtig zielenheil

 

Ook de psychische gezondheid

is verzwakt in de moderne tijd

en vraagt ook een nieuw beleid

Een meer ontspannen levenswijze

zou voor velen zijn te prijzen

 

https://www.taichiqigongclasses.com.au/tai-chi-qigong-teacher/ancient-qigong-movements/

http://www.shen-nong.com/eng/lifestyles/chinese_qi_gong_history.html

 

De Oosterse gezondheidsleer

zegt daarover vele malen meer

dan de reguliere kunst en kunde

en hun proponenten zich vergunden

 

Onze reguliere kennis is beperkt

Maar zij wordt steeds meer versterkt

door een keuze van methoden

die van andere volken komen

 

Maar de Farma-industrie

heeft weinig op met hun remedie

Haar belang ligt juist in medicatie

Zij ziet weinig heil in meditatie

Evenmin in meer bewegen

evenwichtig en holistisch leven

 

Er zijn tal van nieuwe wegen

waar de artsen over zwegen

Steeds meer mensen doen

nu aan yoga en chi gung

 

We komen allerwegen

andere methoden tegen

En er valt ook veel te winnen

als we ons wat meer bezinnen


https://www.visible-younique.nl/tips/ontdek-je-levensmissie-in-5-stappen

 

Openingen en veranderingen zijn op handen                     2021 05 10

 

Als warme winden uit het zuiden komen

gaan de meeste bloemen open

De buitenwereld lijkt in korte tijd

een groen en rijk begroeid tapijt

 

Ook de mensenharten gaan weer open

We zien veel mensen samen lopen

Als een paar en hand in hand

Niet op anderhalve meter afstand

 

Sommigen gaan samenwonen

En ze reiken naar hun dromen

Komt er ook een andere tijd

met een menselijk beleid

meer gericht op wereldeenheid?

 

Komt er ook een transformatie

wat betreft de concentratie

van de mondiale financiële macht

in een wereld die naar gelijkheid smacht

waar men meer rechtvaardigheid verwacht

en weer aan een ander wordt gedacht?

 

Zal de zon met al zijn stralen

ook de hemel naar de aarde halen

inclusief bezielde mondiale idealen

die de rijken gaan betalen?*                                      *Als het aan Biden ligt die hen meer wil belasten

 

https://www.agstg.ch/76-/albatros-42/408-pharmaindustrie-fehlverhalten-und-justizfaelle.html

 

Ongezonde winst               2021 04 25 Na lezen van Fritjof Capra, The Turning Point: ‘Het biomedische model’

 

Het gemedicaliseerde streven

bestendigt onnatuurlijk leven

En een ongezonde levenstijl

houden vele medici op peil

 

Toegenomen welzijn in het leven

die aan medici wordt toegeschreven

komt voornamelijk door hygiëne

en ook armoe is verdwenen

waardoor mensen beter eten

en van ziekten veel meer weten

 

De welvaart is ook toegnomen

Nieuwe ziekten zijn gekomen

Vele mensen zoeken nu hun heil

in een ongezonde levensstijl

 

Voedingsindustrie houdt dit in stand

en verziekt nu niet alleen ons land

Geld beheerst nu de gezondheid

in een consument-gerichte strijd

 

Voeding dient om te verdienen

niet om een gezond beleid te dienen

Daarom strooit men gul en grif

met omstreden landbouwgif

om steeds maar meer te produceren

en insecten meer en meer te weren

 

Veel insecten zijn gedood

Vogels raken zo in nood

Het leven is een kringloop

De invloed van de mens is groot

En zijn onnatuurlijk streven

vernietigt overal het leven

 

De mensheid lijkt een rattenplaag

die de hele biosfeer belaagt

Uit de hand gelopen industrie

leidt uiteindelijk tot zelfdestructie

 

Multinationale grootbedrijven

die ons nu de norm voorschrijven

beheersen nu teveel het leven

met hun allesoverheersend streven

 

Het publieke beslissingsdomein

dient veel omvangrijker te zijn

Wij richten nu de samenleving in

gericht op commercieel gewin

 

Gevolg is dat de armen en de rijken

bijna onder het gewin bezwijken

Zelden gingen mensen aan de haal

met zo’n enorm miljardenkapitaal

 

Geld genoeg om alles anders in te richten

als wij juist de rijken weten te verplichten

Daarom wordt nu steeds meer overwogen

om de aanwas van een groot privévermogen

binnen wettelijke grenzen te gedogen

 

In plaats van winst dient nu het welzijn

als beginsel richtsnoer van beleid te zijn

De miljardenwinst van grootbedrijven

dient nu geen beginsel meer te blijven

Maar het megawelzijn van de mensen

en hun wezenlijke levenswensen

 

Niet alleen maar consumeren

maar het hele leven integreren

met basale levenswaarden

afgestemd op onze aarde

 

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2012/11/29/farma-en-media-treffen-in-debat/

 

Vele farmaceutische bedrijven

hebben medici proberen in te lijven

als een spreekbuis van hun industrie

en een pleitbezorger van de farmacie

 

Het doel van het gezonde leven

is geen speerpunt van hun streven

Maar om megawinst te maken

door de consument een slaaf te maken

van een overvloed aan medicijnen

in de hoop dat kwalen zo verdwijnen

 

Naast een overmaat aan medicatie

is het speerpunt nu de vaccinatie

Overal wordt daarop volop ingezet

liefst gesteund met kracht van wet

terwijl het selectief kan worden ingezet

 

De campagne is al jarenlang gericht

op een wereldwijde vaccinatieplicht

De gemedicaliseerde maatschappij

komt zo schielijk indirect dichtbij

en de burger wordt zo meer onvrij

Een pion van overheden en bedrijven

die ons hele leven pogen in te lijven

 

Het is nu tijd dat wij ontwaken

en dan zelf de toekomst maken

volgens menselijke waarden

afgestemd op onze aarde

Niet op farmaceutische bedrijven

die de mensen pogen in te lijven

 

https://tonvanderkroon.com/virussen-en-vaccins-het-monopolie-van-de-wetenschap/

 

Monopolie van de chemische geneeskunst          2021 04 08 Na lezen van Capra, The Turning Point

 

Er zijn ambitieuze plannen

van de chemische geneeskunst

om het virus in te dammen

en ze raken in de algemene gunst

Men poogt nu zijn slag te slaan

 

We komen oog in oog te staan

met een uitgesproken kunst

van doorgevoerde volksmanipulatie

gericht op algehele vaccinatie

die berust op chemische geneeskunst

die reeds lang een monopolie heeft

en naar nog meer invloed streeft

 

En wie van de plannen afwijkt

en er met kritiek naar kijkt

wordt verdacht gemaakt

wanneer hij plannen laakt

 

Men gunt graag iedereen de gunst

van de chemische geneeskunst

die corona met vaccins bestrijdt

en een andere visie mijdt

 

https://www.stichtingfarmaceutischerfgoed.nl/node/167

 

Het virus schept mutaties

steeds meer variaties

Wordt dan eigen resistentie

niet meer nodig voor preventie?

 

Vóór dit virus overal verscheen

beschermde ons immuunsysteem

ons tegen virussen en kwalen

Maar het moet zijn tol betalen

voor een onnatuurlijk leven

dat geen weerbaarheid kan geven

 

Hoe kunnen we het weer versterken?

Door meer aan onszelf te werken

Goede voeding valt te prijzen

Net als een gezonde levenswijze

 

Wereldwijde vaccinaties

stimuleren mogelijk mutaties

Krijgen we straks overal te kampen

met almaar meer mutanten?

 

De mate van de dodelijkheid

raakt het virus zo niet kwijt

Vele mensen leven steeds

in restricties, angst en vrees

 

Stelselmatig bang gemaakt

en in hun gevoel geraakt

om vooral te conformeren

en zich ook te laten vaccineren

 

Het dwingende beleid

heeft nu wel zijn langste tijd

Mensen willen vrijheid

en zijn best bereid te streven

naar een veel gezonder leven

 

Maar overheid en farma-industrie

zetten in op algehele vaccinatie

De verkapte dwang neemt toe

Velen zijn die dwang al moe

 

Een meer selectieve vaccinatie

lijkt meer haalbaar voor de natie

Een gemedicaliseerde maatschappij

laat de meeste burgers minder vrij

 

Meer verslaafd aan medicatie

en aan steeds meer vaccinatie

In een meer gezonde levensstijl

ziet de industrie geen heil

 

Daar is niet aan te verdienen

Evenmin aan vitaminen

supplementen, mineralen

die je overal kunt halen

 

Dat is geen commercie

voor de farma-industrie

Die verdient aan medicijnen

waarvan zij de prijs opdrijven

 

En miljardenwinsten maken

Die praktijken moeten staken

De wereldwijde ziekte-industrie

vraagt allang om een transitie

 

Nationalisatie van de farma-industrie

Net zoals in de gezondheidszorg

De staat staat daarvoor borg

met een acceptabele betaling

uit de ziektekosten en belasting

 

Het monopolie echter blijft intact

Dat moet anders worden aangepakt

Niet alleen de chemische geneeskunst

verdient de algemene volksgunst

Een werkelijk gezonder leven

vraagt een meer veelzijdig streven

 

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2021/01/27/europese-campagne-roept-europese-commissie-op-om-private-monopolies-op-vaccin-te-breken/

 

Mondiale samenwerking 2021 04 15 Nav Abram de Swaan&Roel Coutinho ‘Alleen een mondiale aanpak werkt’ NRC 13.05

 

De wereldwijde vaccinatie

wordt geteisterd door stagnatie

Alle landen moeten samenwerken

om hun aanpak te versterken

 

Farmaceutische bedrijven

zullen dit wel onderschrijven

Multinationale ondernemingen

hebben uitgesproken meningen

over mondiale samenwerking

zonder overheidsbeperking

 

Maar wie ziet toe op het beleid?

Wie heeft de controle wereldwijd?

Zijn dat primair de bedrijven

die verborgen voor controle blijven?

Of zijn het veeleer overheden

die vaak lang niet alles weten?

 

Gezien de  wereldwijde noden

is er mondiaal beleid geboden

Maar wie houdt er toezicht op

de internationale politieke top?

Blijft de invloed steeds in handen

van de invloedrijke grote landen?

 

Of gaat het mondiale kapitaal

vooral met kansen aan de haal

om hun invloed uit te breiden

en overal hun kans te grijpen?

 

Transparantie van bedrijven

mag niet achterblijven

in een mondiaal beleid

juist in deze crisistijd

 

Bedrijven hebben geen publieke taak

Winst gaat voor de algemene zaak

Maar een integraal bedrijfsbeleid

vraag een andere gerichtheid

meer ten bate van de mensheid

 

Meer gericht op menselijke plicht

dan op steeds meer winst gericht

Maar een andere bedrijfsethiek

functioneert nu eigenlijk nog niet

Bedrijven lijken nog niet rijp

voor een wereldwijd en wijs beleid