Financieel-economische criminaliteit

Civis Mundi Digitaal #110

door Michel van Hulten

 

Informatie over twee ‘events’ op het terrein van de financieel-economische criminaliteit (FEC).

A. ‘De week van de fraudeonderzoeker’, 31 mei – 4 juni 2021 .
B. ‘Integrity Educators Practicum, 17-18 June 2021. Developing ‘Moral Skills’ in Young Professionals.

 

A. Week van de Fraudeonderzoeker 2021, 31 mei – 4 juni 2021

De hier volgende informatie is opgehaald van de website van IFFC, www.iffc.nl/wvdfo 
[IFFC info@iffc.nl]
Dit jaar wil het IFFC in De Week van de Fraudeonderzoeker de verschillende kwetsbaarheden belichten vanuit wet- en regelgeving en vanuit de praktijk en met elkaar als fraudeonderzoekers, accountants, compliance professionals etc. het gesprek aangaan.

Ga voor registratie naar de website www.iffc.nl/wvdfo

 

Den Haag moet de urgentie om FEC aan te pakken veel sterker gaan voelen

Vanaf 31 mei vindt de Week van de Fraudeonderzoeker plaats. Medeorganisator en IFFC-oprichter Arthur de Groot gaat in op het programma én op de relevantie van de dialoog tussen private en publieke partijen. Aan de publieke kant, en met name bij de landelijke overheid, is nog veel winst te boeken: “Er zijn voortdurend andere prioriteiten. We moeten het echt belangrijker maken en dat lukt niet als de politiek op de huidige voet doorgaat.”


Nadat hij meer dan 40 jaar werkzaam was in de wereld van fraudebestrijding nam Arthur de Groot in 2015 het initiatief om het IFFC op te richten. Een van de voornaamste drijfveren was zijn wens om samenwerking tussen private en publieke organisaties te bevorderen, vertelt hij : “Die samenwerking was namelijk nauwelijks geregeld. Het idee werd positief ontvangen. Vooral op operationeel niveau bestond er een enorme behoefte om instrumentarium uit te wisselen. En op dat operationele niveau is het de afgelopen jaren ook best goed gegaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Dag van de Fraudeonderzoeker, daar zaten in het jaar voor corona 600 man in de zaal en de verdeling tussen privaat en publiek was bijna fifty-fifty. Als je hoorde hoeveel politiemensen daarnaartoe wilden, dan zit het met het animo om samen te werken wel goed. Die ontmoetingen tussen publiek en privaat in het IFFC zijn erg waardevol. Laat het bedrijfsleven de innovatie maar oppakken, dat kunnen ze heel goed. Als de overheid het zelf moet doen en zelf de algoritmes moet ontwikkelen dan krijg je blunders zoals met het etnisch profileren van de Belastingdienst.”

De verschillende partijen weten elkaar dus regelmatig goed te vinden. Er zijn ook best veel samenwerkingsinitiatieven. Toch is er nog veel winst te boeken, vindt De Groot: “Als je hoger in de hiërarchie komt dan wordt publiek-private samenwerking heel lastig, met name vanuit de overheid. Onlangs had Peter Noordanus, die voorzitter was van het Strategisch Beraad Ondermijning, het in een interview in de Volkskrant over het Haagse Byzantium: een gesloten bastion waar mensen vanuit hoge torens beslissingen nemen. Hij gaf aan dat er te veel om problemen heen wordt gepraat en dat de bureaucratie echte oplossingen in de weg zit. Vergelijk het maar met begrippen als de Rutte doctrine en de vierde macht. Dat Haagse Byzantium wil graag in control blijven. De echte wil bij de landelijke overheid om dingen aan te pakken is nog onvoldoende aanwezig, stelt Noordanus, en dat ben ik met hem eens. Het beste recente voorbeeld is natuurlijk de Toeslagenaffaire. Dat is toch een onvoorstelbaar drama?”

Naast zijn betrokkenheid bij de Week van de Fraudeonderzoeker en het IFFC is Arthur de Groot als adviseur nog tot 31 mei verbonden aan Deloitte én werkt hij aan een boek, waarin hij terugkijkt op 40 jaar ervaring op het gebied van fraudebestrijding. Zijn drive om het onderwerp onder de aandacht te brengen is onverminderd groot. “Het blijft een flinke uitdaging om voor fraudebestrijding in de politiek de aandacht te krijgen die het verdient. Dat is op zich zorgelijk, en daar ben ik destijds het IFFC voor begonnen: om te zorgen dat publiek en privaat elkaar opzoeken en echt met elkaar in gesprek gaan.”

 

Veelkoppig monster

Om het ‘veelkoppige monster’ van de Financieel Economische Criminaliteit echt goed te bestrijden is een veel doortastender aanpak nodig, aldus Arthur de Groot. Dat begint met bewustwording: “Ik ben verbaasd als ik minister Grapperhaus hoor zeggen dat we in Nederland geen narcostaat zijn geworden. Drie maanden na zijn uitspraak werd advocaat Derk Wiersum vermoord en moest dezelfde minister op zijn woorden terugkomen. En in de polder wordt een laboratorium opgerold waarna blijkt dat daar tientallen Mexicanen woonden. Die dingen gebeuren onder de radar. Ondermijning is een veenbrand die heel gevaarlijk is, het gaat om heel veel geld en levert een direct gevaar op voor zowel onze financiële veiligheid als de volksgezondheid.

Uiteindelijk gaat het erom dat Financieel Economische Criminaliteit hoger op de politieke agenda komt. Nu zijn er voortdurend andere prioriteiten. We moeten het echt belangrijker maken en dat lukt niet als de politiek op de huidige voet doorgaat. Het begint er dus mee dat Den Haag de urgentie veel sterker voelt en daarnaar ook gaat handelen.”

Het is belangrijk om dat urgentiegevoel vervolgens te vertalen in concrete stappen, vindt Arthur de Groot: “Het zou goed zijn als er een fraudeautoriteit zou komen. Daar hebben we al wel over gesproken met politici en toenmalig SP-Kamerlid Sharon Gersthuizen heeft destijds ook een initiatief wetsvoorstel gemaakt. Dat heeft het niet gehaald. Hier zou de politiek moeten doorpakken. Een autoriteit betekent ook dat je onafhankelijkheid inbrengt. Mijn advies aan een volgend kabinet zou zijn om een commissaris aan te stellen die een inventarisatie gaat maken van de problematiek en die het landschap in kaart gaat brengen. Misschien is er ook wel behoefte aan een echte pool van deskundigen die permanent onderzoek doet naar ontwikkelingen in de maatschappij.”

 

Week van de Fraudeonderzoeker

In de komende Week van de Fraudeonderzoeker zal het IFFC in ieder geval weer zorgen dat het urgentiegevoel rondom een aantal grote thema’s wordt aangewakkerd. Vanwege de corona-beperkingen wordt de Week weer volledig digitaal georganiseerd. “We waren aanvankelijk van plan er een tweedaagse van te maken, maar hebben er een hele week van gemaakt”, zegt Arthur de Groot, die zelf actief bij de invulling van het programma betrokken is.

“Veel bijdragen zullen te maken hebben met de invloed van de voortschrijdende technologie. Die technologie biedt ons grote kansen voor fraudebestrijding. Als je kijkt naar het instrumentarium waarover fraudeonderzoekers beschikken, dan zit daar een enorme ontwikkeling in. Tegelijkertijd schept de technologie ook veel mogelijkheden voor criminelen. Denk maar aan internetfraude en ransomware.”

“Veel fraude verplaatst zich naar de digitale wereld. Fraudeurs laten overal hun sporen achter, maar vanwege de privacy-wetgeving zijn we beperkt in de mogelijkheden om daar gebruik van te maken. En dat roept ook weer vragen op. Misschien moeten we wat opschuiven met betrekking tot die privacy. Anderzijds hebben we aan de Toeslagenaffaire juist de grote gevaren gezien van foutief omgaan met data. Wat is dan wijsheid als je de kaders van de privacyregels goed wilt neerzetten?”

“Dit jaar dus helaas wederom geen Dag van de Fraudeonderzoeker.

We leven nog steeds in de ban van de Corona pandemie. Een pandemie die het laatste jaar veel invloed heeft gehad op onze levens en op de maatschappij. Zo zagen we een flinke toename in cybercriminaliteit. Volgens de nieuwste cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken bedroeg de schade als gevolg van spoofing het afgelopen jaar 39,5 miljoen euro. Ook het aantal phishing slachtoffers nam toe met 60% ten opzichte van 2019. Kortom, er is nog meer kwetsbaarheid ontstaan waar cybercriminelen volop gebruik van maken. Ook de ondersteuningsregelingen vanuit de overheid bieden mogelijkheden om daar creatief mee om te gaan.

​Ook op andere gebieden zijn zowel burgers, bedrijven als overheid kwetsbaar voor criminelen en is er een wankel evenwicht tussen het voorkomen en opsporen van criminaliteit en het respecteren van privacy. Hoe ver mogen we gaan, en welke middelen kunnen en mogen we verantwoord inzetten?

Het gebruik van AI en algoritmes heeft een grote vlucht genomen en hoewel daar veel mogelijkheden in zitten zijn er ook kwetsbaarheden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voorkomen dat een algoritme systematisch een bepaalde doelgroep discrimineert?​”
​Dit jaar wil het IFFC in De Week van de Fraudeonderzoeker de verschillende kwetsbaarheden belichten vanuit wet- en regelgeving en vanuit de praktijk en met elkaar het gesprek aangaan over hoe we als fraudeonderzoekers, accountants, compliance professionals etc. zowel vanuit publieke als vanuit private partijen positief kunnen bijdragen aan het meer weerbaar maken van onze maatschappij. 
Op de openingsdag gaan IFFC-bestuurslid Adriaan van Dorp, CDA-politicus Chris van Dam en Jeroen Poelert van de landelijke recherche met elkaar in gesprek. Op de volgende dagen gaat een groot aantal sprekers in op thema’s als ‘Invloed en regelgeving rond het gebruik van AI’, ‘Kwetsbaarheid voor en door Cybercrime’ en ‘Technologische ontwikkelingen in fraudeonderzoek’.
​Deelname aan de Week van de Fraudeonderzoeker is kostenloos.

Ga voor tickets voor de WVDFO en voor uw registratie als deelnemer naar de website www.iffc.nl/wvdfo. Wie voor een of meer van de dagdelen intekent krijgt automatisch ook een ticket voor de openingssessie toegezonden.

Blokkeer alvast de data in uw agenda: 31 mei tot 4 juni 2021.

Click hier om het volledige programma van de Week van de Fraudeonderzoeker te bekijken.

 


B. Integrity Educators Practicum, 17-18 June 2021.
[Invitation by  Dr. Abiola Makinwa, MICA, The Hague University of Applied Sciences]
Developing ‘Moral Skills’ in Young Professionals.

You are warmly invited to the Hague University of Applied Sciences Integrity Educators Practicum from the 17 – 18th of June 2021.
Speakers from professional education, academia and industry will explore questions such as: What educational interventions can be used  to develop ‘moral skills’ in professional education? How can students be trained to  become more aware of their motivations, perspectives, attitudes and values? How can young professionals be prepared to be ‘Global Citizens” who ACT with ‘justice’ and ‘integrity’ and who can  ‘Give Voice to their ‘Values’? The Practicum will also showcase an integrity education teaching tool, namely, the Integrity Digital Learning Module (IntegrityDLM), [see the link below] developed by Dr. Abiola Makinwa under the auspices of a Dutch government NRO Senior Comenius education (2018-2020) innovation grant. The Practicum will close with a ‘Working Session’ (by invitation only) where participants will explore and contribute ideas towards the ‘minimum content’ of an ‘Integrity Competence’ in professional education.

We are delighted and honoured that Professor Mary Gentile, the author of the globally applied ‘Giving Voice to Values’ pedagogy that is applied in the IntegrityDLM and in over 1,055 schools, companies and organizations across seven continents, has very kindly accepted to give the ‘Keynote’ at the Practicum.

The Practicum will take place digitally by Zoom. Participation is free but registration is required. Register at : https://www.eventbrite.com/e/146492620371

For the Program please see below.

The Integrity Digital  Learning Module (IntegrityDLM) is LIVE! Visit us at https://integritydlm.net/

Go for the program of the event to the website

_____________________________________
Dr. Abiola Makinwa, MICA.

Hogeschoolhoofddocent/Principal Lecturer
Commercial Law/Anti-Corruption Law and Policy
Co-ordinator Compliance Minor
The Hague University of Applied Sciences | Law Department
Johanna Westerdijkplein 75 | 2521 EN The Hague | The Netherlands

Telephone: +31 6 2245 1725  A.O.Makinwa@hhs.nl | www.thehagueuniversity.com

PROGRAM

 

KEYNOTE – ‘The How of Business Ethics’ - Professor Mary Gentile

 

 • Mary Gentile, Creator, Giving Voice to Values, Professor of Practice at the University of Virginia Darden School of Business, Senior Advisor at the Aspen Institute Business & Society Program and Consultant on Management Education.

 

Professor Gentile will share a ground-breaking new approach to preparing business managers and leaders for values-driven decision making. Drawing on both the actual experience of business practitioners as well as cutting edge research, GIVING VOICE TO VALUES (GVV) fills a long-standing and critical gap in our understanding of how to enable ethical practice. Rather than a focus on ethical analysis, GVV focuses on ethical implementation and asks the question: “What if I were going to act on my values? What would I say and do? How could I be most effective?”  

GVV was launched by The Aspen Institute and Yale School of Management; based at Babson College from 2009-2015; and now permanently based at University of Virginia Darden School of Business. Developed by Gentile, a veteran of Harvard Business School and pioneer in both ethics and diversity management curriculum, GVV has been shared and/or piloted in well over 1,300 educational and organizational settings.  Giving Voice to Values holds the promise to transform the foundational assumptions upon which the teaching of business ethics is based, and importantly, to equip future business leaders to not only know what is right — but how to make it happen.

Due to the time difference with the United States  the Keynote will take place from 15:45 – 17:00

 

Day 1 -  17th JUNE

 

OPENING: 9:30 – 10:00 Liduine Bremer, Dean, Faculty of Public Management, Law and Safety

 

[1] Panel 1: 10:00 – 12:30 Integrity Education in Undergraduate Curricula -Views on the current position of Undergraduate Integrity Education in the Netherlands. Do we need a new approach?

Chair: Johan Wempe, Professor, Business Ethics, School of Business and Economics, Vrije Universiteit Amsterdam

Panelists:

 • Lieke van Stekelenburg, Coach ConSense, Lecturer/ PhD Researcher VU & Fontys University of Applied Sciences.
 • Abiola Makinwa, Creator IntegrityDLM, Principal Lecturer, LAW program the Hague University of Applied Sciences
 • Willeke Slingerland, Professor (Applied Research) Resilient Democracy,  Saxion University of Applied Sciences.
 • Geert Vermeulen,  CEO ECMC (Ethics & Compliance Management & Consulting), Member Professional Advisory Committee, THUAS LAW Compliance Minor.

 

[2] Panel 2: 13:30 – 15:30 Values, Culture and Self Awareness as building blocks for Global Citizens - Towards achieving institutional goal that every student graduates as a Global Citizen who can act with justice and integrity, and work in diverse and rapidly changing work environments.

Chair:  Lia Nijzink, Senior Lecturer Law and Political Science, Team Leader, LAW Program,  The Hague University of Applied Sciences.

Panelists:

 • Laurence Guérin, Professor (Applied Research), Global Citizenship at The Hague University of Applied Sciences
 • Jelle van Baardewijk, Professor (Applied Research), Business Ethics HR, The Rotterdam University of Applied Sciences
 • Eveke de Louw, Senior International Officer at Hague University of Applied Sciences
 • Jeroen Brabers,  Board member, Transparency International Netherlands.

 

 

Day 2  -  18th JUNE

 

[1] Presentation and Demonstration: 11:00 – 12:30 Integrity Education using the Integrity Digital Learning Module (IntegrityDLM)

 • Abiola Makinwa, Creator IntegrityDLM, Co-ordinator Compliance Minor, Principal Lecturer LAW Program, The Hague University of Applied Sciences.

 

[2] Working Session:  13:30 – 16:00  Curriculum Development: Towards a minimum content of Integrity Competences in professional education. [By Invitation Only]

 

Group Activity/ Discussion led by Babette Dolfin, Program Coordinator, Curriculum Design and Development, The Hague University of Applied Sciences.

Topics: (Still under review)

 • Educational Goals for ‘moral skills’ development
 • Competence Profile  - Knowledge, Skills, Attitude
 • Designing Performance Assessments in ‘moral skills’ education.

 

Registration Process

 

The Practicum will take place digitally by Zoom. Participation is free but registration is required. Register at : https://www.eventbrite.com/e/146492620371