De bevrijding

Civis Mundi Digitaal #110

door Piet Ransijn

https://www.vereniginghistorischpurmerend.nl/programma/zondag-3-mei-14-00-16-00-uur-stamhuis-oorlog-en-bevrijding/

 

De bevrijding en daarna               2021 05 05

 

Aan het onmenselijk geweld

werd paal en park gesteld

Eindelijk was er weer vrede

Maar het land had veel geleden

 

Er werd ingezet op snel herstel

en dat lukte wonderwel

Onmiskenbare eenzijdigheden

werden daarbij niet vermeden

 

Om het land weer op te bouwen

stak men handen uit de mouwen

Er kwam ongekende welvaart

voor het arme proletariaat

 

De werkloosheid werd toen opgeheven

en de industrie kwam weer tot leven

Haast iedereen had toen een baan

en de welvaart keeg ruim baan

 

Maar na jaren van progressie

volgden crisis en recessie

zoals Marx ooit had voorspeld

maar door Keynes was uitgesteld

 

De recessie had zijn repercussies

en er kwamen meer discussies

over grenzen aan de groei

Industrie kwam weer tot bloei

 

In de informatiemaatschappij

keerde langzaam het getij

Maar er zijn de laatste jaren

zaken die ons zorgen baren

 

Een crisis van corona en klimaat

die voorlopig nog niet overgaat

en een andere levenswijze vraagt

die nog lang niet iedereen behaagt

 

Ook wordt paal noch perk gesteld

aan het wereldwijd milieugeweld

En ondanks jaren van bevrijding

is er nog steeds oorlogsdreiging

 

Het geweld is niet de wereld uit

Kinderen nog steeds uitgebuit

Want in lage lonen landen

werken vele kinderhanden

 

Onze zwaar belaagde aarde

vraagt om nieuwe waarden

Zoals eerbied voor het leven

als principe bij ons streven

 

Onze tijd vraagt nieuwe visie

Een omvattend perspectief

om de moed niet te verliezen

want het leven is ons lief