Aan de eeuwige geliefde: mystieke liefdesgedichten

Civis Mundi Digitaal #111

door Hubert P. Cornelis

 

Overgenomen uit CM 32

 

Voor wie zal ik zingen?        

 

Zoals in vroeger eeuwen

edelen en minnestrelen

hun jonkvrouwen bezongen

zo wil ik de liefde bezingen

 

Maar voor wie zal ik zingen?

Mijn geliefde verdween

Opeens was ik alleen

Alsof de zon niet meer scheen

 

Nu de wolken zijn verdwenen

weemoed als een nevel is geweken

maar de zon van liefde is gebleven

in dit diep doorleefde leven

weerkaatst mijn hart haar stralen

in gezangen voor mijn eerste liefde

die mij niet alleen zal laten:

voor de eeuwige geliefde

Biarritz 1975/76

 

De nevel wijkt

 

De gestalte van de eeuwige geliefde        

                                                                                               Achter de gestalte van de geliefde

die misschien ergens, misschien nergens

misschien ooit, misschien nooit zal komen

wenkt de Eeuwige geliefde mij

Maar zij lijkt zo onbereikbaar ver

 

Ogen kunnen haar niet zien

want zij heeft geen lichaam

Zij is mooier nog dan ogen kunnen zien

Toch zoekt mijn oog haar aardse vormen

maar geen lichaam is mooi genoeg

om haar gestalte te vormen

 

Oren kunnen haar niet horen

Haar stem is stiller nog dan oren kunnen horen

Toch luistert mijn oor steeds naar stemmen

op zoek naar de klank van haar stem

maar geen stem is duidelijk genoeg

om haar hoorbaar te maken

 

Vingers kunnen haar niet strelen

Zij is zachter dan vingers kunnen voelen

Toch tasten mijn handen om haar te strelen

maar geen huid en geen haren zijn zacht genoeg

om haar tastbaar en voelbaar te maken

 

Verlangens kunnen haar niet bereiken

want zij is hoger dan het hoogste verlangen

Toch verlang ik naar haar liefde

maar geen geliefde lijkt lief genoeg

om haar vorm en gestalte te geven

want zij is liever dan de liefste geliefde

 

Gedachten noch beelden kunnen haar vatten

Zij is dieper dan denken zich dompelen kan

Toch zoek ik onder aardse vormen

naar een gezicht dat lijkt op het hare

een gestalte zo teer en zo rank als de hare

naar ogen die mooi zijn als de hare

en stem die zo lief is en zacht als de hare

naar een argeloos hart als het hare

Maar ik vond haar niet in een aardse gestalte

 

Ik vond haar in de stille diepte binnenin

zonder ogen, zonder gezicht en zonder haren

zonder een gestalte van stof en vorm

Haar ogen waren van licht en liefde

Ook haar gezicht was van liefde

Haar haren waren zacht als de liefde

Haar lichaam onbegrensd als de liefde

in de gestalte van de eeuwige geliefde

Biarritz 1975/76

 

http://mensensamenleving.me

 

Een lange liefde

 

Boven kortstondig

golvende vreugden

steeds weer uit geheven

Door een machtig

verlangen gedreven

bleef hij steeds

naar hoger streven

Maar hij daalde telkens weer

in golven van verlangen neer

 

Een lang zoeken

was zijn leven

Naar wie of wat

dat wist hij niet

naar iets of iemand

waar hij zich volledig

aan kon geven

 

Een lange liefde

vloeide door zijn leven

in golven van verliefdheid

voor geliefden die stierven

opleefden en weer stierven

 

Op wie hij was verliefd

Dat wist hij niet precies

Was het de liefde zelf?

De eeuwige geliefde?

 

Door liefdesdromen

en liefdesstromen

zocht de liefde zelf

een bedding naar de zee

en nam hem met zich mee

 

Zijn hart dreef naar de oceaan

waar liefde en geluk

niet meer vergaan

Arosa 1976

 

 

De verliefde monnik

 

Met zijn passie voor het pure

krijgt hij ook de liefde te verduren

Zijn hart laait op in vuur en vlam

De liefde heeft hem in de ban

 

Ondanks een diep verlangen

en de mooie minnezangen

die hij aan zijn liefde wijdt

raakt hij haar toch telkens kwijt

 

Lokkend in de verte wijkt zij terug

maar hij volgt haar trouw en stug

Gedreven door een diepe hartstocht

zoekt hij tot zijn laatste ademtocht

 

Soms lijkt zij even heel dichtbij

Als hij kijkt dan gaat zij weer voorbij

Soms is het of hij haar heel even vindt

in een meisje diep door hem bemind

of de prille glimlach van een kind

 

Hoe lang zal het nog duren?

na nog hoeveel avonturen

raakt hij zijn geliefde niet meer kwijt

met haar steeds verenigd voor altijd?

 

In zijn ziel heeft hij een diepe wens

dat hij haar beminnen mag in ieder mens

Dat de grote liefde van zijn leven

hem een keer mag zijn gegeven

Wassenaar 1977/78

 

 

Het eeuwig vrouwelijke

 

In de velden en de weiden

alle uren, alle tijden

zie ik jou

 

In de beken en rivieren

in de vogels en de dieren

zie ik jou

 

In de luchten en de wolken

In de stromen en de golven

zie ik jou

 

In de meren en de zeeën

In de dorpen en de steden

zie ik jou

 

In de bloemen en de planten

Boven en beneden en aan alle kanten

zie ik jou

 

In de hemel en op aarde

als godin en Moeder Aarde

 

Het vrouwelijke in iedere vrouw:

het is allemaal een vorm van jou

 

Het zonlicht en het morgenlicht

Of is het ook mijn eigen licht?

Aan het IJsselstrand, 2003 03 02

 

 

*Het eeuwig vrouwelijke trekt ons aan

in alle uitingen van het bestaan

Zie Goethe, Faust, slotregels:

Alles Vergängliche

Ist nur ein Gleichnis

Das Unzulängliche

Hier wird’s Ereignis

Das Unbeschreibliche

Hier ist’s getan

Das Ewig-Weibliche

Zieht uns hinan

 

www,nieuwetijdkind