Civis Mundi, dichterlijke bewerking

Civis Mundi Digitaal #115

door Wim Couwenberg/Jan Chris Jansen

 

                                                           CIVIS MUNDI                                                   

 

                                     Civis Mundi richt zich op kritische reflectie

                                        Op de moderniteit als westerse creatie

 

                                     En bevordering van contextueel en coherent

                                        Denken als antwoord op de ontbindende

                                     Krachten in de moderne cultuur. Coherent

                                        Denken dreigt te worden ondermijnd

                                     Door de snelle opmars van internet met als

 

                                        Gevolg de neiging om kennis zonder

                                     Meer gelijk te stellen met losse informatie.

 

                                                                    */*

 

                                                        Wim Couwenberg

                                       Introductie bij Civis Mundi Digitaal 2010

                                                           Bewerkt citaat

 

                                                         Jan Chris Jansen

                                                        19 augustus 2021