Nieuwe hoop, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #115

door Piet Ransijn

 

Gloort er nieuwe hoop?              2021 10 05

 

Op een onbestuurbare planeet

waar niemand nog de weg weet

overleggen leiders met elkaar

en hun volken volgen maar

 

Ze doen niet wat ze zeggen

en proberen uit te leggen

wat ze zelf niet begrijpen

zodat wij onwetend blijven

 

Mensen praten door elkaar

Wat ze zeggen is niet waar

Wetenschap is vol onzekerheden

waar wij weinig weg mee weten

 

Wat valt er nog te geloven?

Wat mogen we nog hopen?

Mensen hebben nog elkaar

en een overmaat aan handelswaar

 

Waarvan wij de consumenten zijn

En wij delen een bewustzijn

dat wij allen lotgenoten zijn

in een wereld vol onzekerheden

die wij samen binnentreden

 

Waar wij samen moeten opereren

om een onheilspellend tij te keren

Ieder mens heeft een geweten

en deed dingen die hem speten

 

Een mens kan zich bezinnen

en weet diep van binnen

dat hij best wel beter kan

In ons brandt een vlam

 

Die onze weg verlicht

en op beter is gericht

Als we dat licht volgen

zullen anderen volgen

 

Alles krijgt een ander aanschijn

als wij van ons licht bewust zijn

De wereld is nog niet zo slecht

Heel veel mensen zijn oprecht

in hun streven naar het goede

dat ons allen kan behoeden

 

Vele mensen zien hun heil

in een andere levenstijl

met meer zorg voor de aarde

bezield door immateriële waarden

 

In een toegenomen streven

naar meer kwaliteit van leven

Een nieuwe dageraad begon

aan een lichte horizon