Heersers van de aarde, Ons lot op deze aarde, dichterlijke overdenkingen

Civis Mundi Digitaal #115

door Piet Ransijn

 

Heersers van de aarde                 2021 10 21

Piet Ransijn

 

God heeft nu afgedaan

Was God eigenlijk niet een waan

die al te lang heeft bestaan?

 

Gezien het vele onheil op de aarde

heeft hij het niet goed gedaan

Telkens weer de strijd om waarden

Telkens kletterende zwaarden

 

 

Wij zijn nu zelf Zijn zoon

En we zitten op Zijn troon

Wij zijn heersers van de aarde

die zich schikt naar onze waarden

 

Wij denken het beter te kunnen

sinds we zelf de aarde runnen

De rijken geven daarvan blijk

Nooit eerder waren ze zo rijk

 

Onze weelde is nu ongekend

Nooit eerder zo verwend

Nog nooit zoveel geproduceerd

en zoveel fraais geconsumeerd

 

Wij hebben nu een beter lot

dan toen met geloofde in een god

Wij hebben ons van God bevrijd

De aarde wordt door ons geleid

 

Wij bidden niet meer tot de Heer

Priesters hebben niets te zeggen meer

Velen zijn verwikkeld in schandalen

en ze moeten nu hun tol betalen

 

Wij volgen nu de wetenschap

De ontwikkelingen gaan nu rap

Vorderingen zijn nu wereldwijd

en vertalen zich in het beleid

 

Overuigend gaven mensen blijk

van beheersing van het aardrijk

We naderen een paradijs

Maar alles heeft zijn prijs

 

Wij maakten de wilde natuur

tot een efficiënte monocultuur

Andere wezens zagen wij als buit

Dier- en plantensoorten stierven uit

 

Gezien hun droevig en erbarmelijk lot

waren dieren beter af met God

Ze eten weliswaar elkaar wel op

maar werden niet massaal gefokt

 

Onze menselijke heerschappij

maakt maar weinig dieren blij

en brengt catastrofen dichterbij

De aarde wordt de laatste tijd

ontstellend slecht geleid

 

https://www.mediqapp.report/ontmettingsmiddel/dit-zijn-de-ware-heersers-op-aarde/

 

Gezien hun hachelijk en tragisch lot

verlangen vele wezens terug naar God

Het goddelijke ondoorgrondelijke Ene

dat door hoogmoed lijkt verdwenen

uit de harten van de meeste mensen

die meer macht en rijkdom wensen

 

Het einde van de mensheid

duurt waarschijnlijk nog een tijd

Tenzij zich massale suïcide

voordoet door de ecocide

Onder menselijke heerschappij

komt het eind der tijden dichterbij

 

Ons lot in eigen hand https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/wat-als-we-het-klimaat-net-zo-serieus-namen-als-corona/

 

Ons lot op deze aarde                  2021 10 20 N a v Albert Schweitzer e.a. ethische filosofen

 

Ieder mens is een doel

Ieder mens heeft gevoel

Ieder mens verdient respect

Dat hij krijgt op deze plek

Ondanks alle euveldaden

die hij op zich heeft geladen

 

Bij ontstentenis van God

zijn wij mensen nu de goden

en het is ons aller lot

te werken aan de noden

van de zwaar belaagde aarde

 

Volgens zelfgekozen waarden

die onszelf behagen

en die anderen ons vragen

ter verlichting van hun lot

 

Bij ontstentenis van God

nemen wij de zaken waar

in verbinding met elkaar

ter bescherming van de aarde

volgens intrinsieke waarden

 

Want wat leeft wil blijven leven

geldt voor ieder levend wezen

in een eigensoortig streven

als een nietig onderdeel

van een imposant geheel

waarin vele wezens streven

naar het goede leven