Nieuwe verbondenheid en andere gedichten bij het boek van Meijers

Civis Mundi Digitaal #118

door Piet Ransijn

Gedichten bij het boek van Meijers

Nieuwe verbondenheid                             2022 01 12 Na lezing Angelo Meijers

 

De coronacrisis biedt een nieuwe kans

voor een nieuw maatschappelijk verband

waarin mensen zich wat meer bewust zijn

van wie zij in essentie zijn

 

Mensen komen uit hun disbalans

met elkaar en de omgeving

Oude waarden komen tot herleving

als de mensen zich verbinden

zonder zich aan het beleid te binden

 

En ze vrij van dogmatisme

niet meer met elkander twisten

in een grote openheid

van hun kleine ik bevrijd

 

Als een zinvol levend  onderdeel

van het ontzagwekkende geheel

De waanzin zal voorbijgaan

en de crisis komt tot staan

 

Een nieuwe orde dient zich aan

Een meer rechtvaardig samenleven

Zonder angst en vrees en beven

met het kosmische geheel verweven

 

 

Bedreigde vrijheid                        2022 01 09 Na podcast van Angelo Meijers

Onze vrijheid wordt bedreigd

Terwijl de pers dat niet beschrijft

en corona-angsten overdrijft

terwijl de meerderheid zwijgt

 

Als iedereen zijn vrijheid kwijtraakt

de media de mensen bang maakt

de overheid de dissidenten laakt

Dan is dat zeker niet normaal

 

Het nieuwe normaal is een eng verhaal

Een niet eerder vertoonde controle

laten wij over ons uitrollen

Onze vrijheid wordt bedreigd

 

Terwijl de grote massa zwijgt

zich de vrijheid laat ontnemen

zoals in de oorlog ook verdwenen

Men gedoogt in de coronatijd

een nog nooit vertoond beleid

 

 

Kwetsbaarheid

 

Een sterk immuunsysteem

slaat zich door de crisis heen

De nationale volksgezondheid

toont allang zijn kwetsbaarheid

na jaren van bezuinigingsbeleid

 

De zwakte van veel mensen

passeert bedenkelijke grenzen

De algemene vaccinatie

met apps en registratie

houdt het volk eronder

en maakt ons niet gezonder

 

Is men gevaccineerd

en dat is meestal niet verkeerd

dan wordt men geconditioneerd

om dit te blijven herhalen

zonder al te lang te dralen

 

Anders werkt het niet meer

in normaal sociaal verkeer

Met de anderhalve meter

werkt het mogelijk iets beter

Een ruim bemeten afstand

beperkt de spreidingskans

 

 

Dit mag alleen met covidpas

 

De covidpas                     2022 01 30

 

Wat van regels nog het ergste was

dat was met stip de covidpas

Waarom was die pas zo erg?

Het zette  burgers aan het werk

 

Een lokettist, serveerster of uitbater

werd aangesteld als wetshandhaver

Anders mocht de zaak niet open

en ging hij naar de kloten

 

Zo werden mensen gechanteerd

Hun klanten door henzelf geweerd

Voor velen voelde dit verkeerd

Er werd verdeeldheid gecreëerd

 

Er waren echter ook geïnfecteerden

onder de gevaccineerden

waardoor zoals voorzien de pas

niet bijster effectief was

 

Bedoeld om burgers in te zetten

als handhavers van covid-wetten

Burgers werden door de pasjeswet

tegen andere burgers opgezet

 

Dit splijt de maatschappij

Iedere burger werd onvrij

Waar gaan we met zijn allen heen?

Naar een sociaal kredietsysteem?

 

Is China nu ons grote voorbeeld?

Waar de staat het volk beveelt

zich te voegen naar het overheidsgezag

dat bepaalt wat iedere burger mag

afhankelijk van zijn of haar gedrag

 

Brave burgers krijgen meer krediet

Oppositie is daar vrijwel niet

Dissidenten worden uitgestoten

van het sociale leven uitgesloten

 

Ligt dit ook bij ons in het verschiet?

Hoe kunnen we de staat beletten

omstreden repressieve wetten

tegen de bevolking in te zetten?

 

 

Dwang is principieel verkeerd                  2022 01 11 Na podcast van Angelo Meijers

Eén ding heb ik wel geleerd

Dwang is principieel verkeerd

Een groeiend totalitarisme

lijkt mij moeilijk te betwisten

 

Raakt geleidelijk het overheidsbeleid

zijn democratische principes kwijt?

Veel media en andere propaganda

vertekenen soms de wantoestanden

 

Wetenschap wordt ook misbruikt

Een kritisch oordeel wordt gefnuikt
Er wordt een hoger doel gepropageerd

Iedereen moet zijn gevaccineerd

 

Dat is de heilsweg naar normaal

Maar wat klopt van dit verhaal?

Ook onder de gevaccineerden

bevinden zich geïnfecteerden

 

Verplichte massavaccinatie

leidt tot sterkere polarisatie

Vaccinatie is een ieders recht

maar als dwang bekomt het slecht

 

Het veelbesproken nieuwe normaal

lijkt een ver verwijderd ideaal

Er blijft voorzichtigheid geboden

Kritiek moet worden afgewogen

 

Een helder oordeel raakt verstomd

Want haast overal zingt ruis rond

Er gaat steeds van alles mis

Als maar één ding duidelijk is

 

Eén ding heb ik wel geleerd

Overheidsgeweld en dwang

in het algemeen belang

zijn principieel verkeerd

 

 

Was je voor of tegen?                       2022 01 11 Na podcast van Angelo Meijers

Als mijn kinderen mij later vragen

waar stond jij in de covidtijd?

Hoe heb jij je daarin toen gedragen?

Wat vond jij van het overheidsbeleid?

 

Was je voor of tegen?

Liet je je maar meebewegen?

Het is geen zaak van voor of tegen

Maar van schikken en van wegen

 

Hogere besmettingsgraden

leidden niet tot wanhoopsdaden

Ik ben lang loyaal gebleven

en leidde toch mijn eigen leven

 

Maakte steeds mijn eigen keuzen

ongeacht gepropageerde leuzen

Ging niet met Janssen dansen

Overwoog met zorg mijn kansen

 

Als ik iets niet vertrouwde

heb ik maat gehouden

Door een ingetogen leven

ben ik overeind gebleven

 

Diep betrokken en bewogen

heb ik informatie afgewogen

Eén ding heb ik wel geleerd

Dwang is principieel verkeerd

 

 

Slavernij en verbinding                              2022 01 12 Na lezing van Angelo Meijers

 

Ik ben hier wel geboren

maar voel mij soms verloren

in een wereld zonder liefde

zonder inzicht, zonder diepte

Een wereld waarin  geld

meer dan liefde telt

 

Een aantal welgestelden

heeft teveel te vertellen

Zij bepalen waar wij voor betalen

en verspreiden angstverhalen

 

Zij financieren ook de wetenschap

Zorgen voor producten in het schap

Ze bepalen wat we moeten weten

Wat we denken, wat we eten

 

En ze financieren medicijnen

die de stervenskans verkleinen

zoals  hele dure chemokuren

die het leven langer laten duren

 

Maar de kwaliteit van leven

is afhankelijke gebleven

van productie en systemen

die de openheid benemen

 

In een soort van slavernij

van de digitale slavernij

Gevangen in het digitale web

dat hun vrijheid eigenlijk belet

 

Mensen leven in verblinding

en ontberen vaak verbinding

of ze willen alles weten

van de mensen in hun leven

 

Vele mensen komen tot bewustzijn

dat zij medemensen, medeburgers zijn

van een wereldwijde maatschappij

en zij breken uit hun slavernij

 

We nemen zelf het heft in handen

En vergroten zo hun kansen

Uiteindelijk wil iedereen geluk

en niet leven onder druk

 

Ook de vaccinatiemaatschappij

gaat langzaamaan aan ons voorbij

Vele mensen worden niet erg ziek

Wordt covid nu een opgeblazen griep?

 

Verbinding met een digitale overheid die de overhand heeft

 

Vertrouwen in de wetenschap

 

Leugens komen aan het licht

waarvoor mensen zijn gezwicht

De wetenschap kan niet bewijzen

hoe lang de lockdown moet blijven

 

Vrijwel alle regels zijn omstreden

De wetenschap heeft niet bewezen

in hoeverre deze regels werken

terwijl we wel de ongemakken merken

 

Ook de veelgeprezen vaccinatie

met herhaald bewezen affirmatie

blijkt slechts tijdelijk te werken

zoals heel veel mensen merken

 

Symptomen zouden minder erg zijn

Zo doet men water bij de wijn

om de mensen maar te stimuleren

zich vooral te laten vaccineren

 

Maar ook de vaccinatiemaatschappij

gaat geleidelijk aan ons voorbij

Mensen komen in hun kracht te staan

en zij stappen uit de collectieve waan

 

Mensen gaan weer voluit leven

Zonder angst en vrees en beven

Nemen covid maar voor lief

Zoals ook de wintergriep

Opgeklopte waanzin gaat voorbij

in een meer bewuste maatschappij

 

 

Wetenschap en zekerheid

 

Wetenschap is zelden zeker

De werkelijkheid is niet te meten

Vele statistieken en modellen

die een eng verhaal vertellen

worden vaak geïnterpreteerd

naar wat overheidsgezag beweert

 

Een dissidente visie wordt geweerd

Wetenschap kent zelden eensgezindheid*          

Er heerst onderling voordurend strijd                   

die tot stevige discussies leidt                                 

 

De wetenschap, ons voorgehouden

is bedoeld om ons vertrouwen

voor het overheidsbeleid te winnen

en voor vele regels die ons binden

 

Wetenschap wordt zo misleiding

Draagt niet bij tot de bevrijding

van de angst en vrees en slavernij

Maar zij draagt daar juist toe bij

Is niet meer een autonome macht

maar een speelbal van de macht

 

Gelukkig is er ook een ander weten

waarmee vele mensen zijn bemeten

Het leidend licht van direct inzicht

waar ons leven zich naar richt

Dat tot echte wijsheid leidt

En ons uit de waanzin leidt

*”Het is ook moeilijker te volgen wanneer wetenschappers elkaar tegenspreken. Maar dat is nu precies wat wetenschappers doen: georganiseerde tegenspraak. Normaliter vechten wetenschappers het onderling uit, tot er zich iets van consensus aftekent. Zo werkt het wetenschappelijk proces. Maar dat is niet als zodanig herkend. In tegendeel, de mensen dachten: ‘Kijk, zij weten het ook niet’... Wetenschappers leveren de inzichten, zij maken niet het beleid.” Ineke Sluiter, president KNAW Kon. Academie voor Wetenschappen, NRC 27 jan. Bijlage Leiden European City of Science: ‘Gedaald? Het vertrouwen in de wetenschap is juist toegenomen’. 

https://kogeka.be/sintjozef/coronamaatregelen/

 

Er is meer wat helpt                     2022 01 16

 

Een ingetogen leven leiden

Grote samenkomsten mijden

Vaccinatie, leefstijl, meditatie

Effectieve covidmedicatie

 

Haast alles helpt voor tig procent

Hoeveel precies is niet bekend

Maar geen enkel goed advies

is het helemaal precies

 

Alles heeft ook zijn bezwaren

Blind te varen wordt dus afgeraden

En ook kritisch blijven denken

Vele zaken aandacht schenken

 

Op diverse paarden wedden

Niet op één je zinnen zetten

Niet alleen maar vaccineren

zoals vele gremia beweren

 

En als het je verwart

luister je maar naar je hart

naar gevoelens in de diepte

Laat je leiden door de liefde

 

In een staat van puur bewustzijn

voel je aan wat goed kan zijn

Geef je aandacht aan wat is

De ontferming komt gewis 

Coronadoden                   2022 01 16

De overmaat van de coronadoden

zou van ongevaccineerden komen

Het zijn vooral degenen die te dik zijn

die er heel vaak slachtoffer van zijn

 

Ook lijdt men vaak aan andere kwalen

die zich in een hoger risico vertalen

Mensen sterven niet alleen aan covid

Daar is wel wat meer voor nodig

 

Covid is geen dodelijke ziekte

hoewel de statistieken piekten

toen corona zich verspreidde

Altijd is er ook een ander lijden

Vaak is er een dodelijke kwaal

 

Dat geeft een meer compleet verhaal

Corona geeft dan de genadeslag

bij een dodelijke gezondheidsklacht

Het is dan de vraag of vaccinatie helpt

en een onvermijdelijke dood uitstelt 

Ondans prachtige grafieken leken er te weinig bedden, maar toch ruim voldoende

https://www.cwi.nl/news/blogs/hoe-cwi-onderzoekers-hebben-geholpen-de-coronacrisis-te-bestrijden

 

Statistieken en modellen            2022 01 15

 

Met statistieken en modellen

die de waarheid niet vertellen

en naar aggravatie overhellen

probeert men iedereen te dirigeren

zich met spoed te laten vaccineren

 

Iedereen moet passen in het plot

Opdat alles spoedig beter wordt

Maar haast alles ging op slot

ondanks de herhaalde vaccinatie

Tachtig procent van de natie

 

Het geeft een demonstratie

op zijn minst een indicatie

dat het niet zo sterk werkt

zoals menigeen nu merkt

 

Toch wordt het geloof versterkt

met weer nieuwe vaccinatie

en gedwongen QR registratie

in een gepolariseerde natie

 

Het gaat om gigantische aantallen en winsten

 

Vaccinatie-industrie                      2022 01 17                  

 

Virussen muteren bij het leven

Wie er iets van weet kent dit gegeven

Vaccinatie zal het beste werken

door zich tot een virustype te beperken

 

Is het soms bedoeld om ons te conditioneren

om ons telkens weer te laten vaccineren?

Wie iets weet van vaccinatie-industrie

weet dat het gesponsord wordt en door wie

 

Ons eigen goed ontwikkelde immuunsysteem

slaat zich door een aantal ziekten heen

Het kan tal van ziekten heel goed aan

En corona kan het ook weerstaan

 

Met vaak mildere symptomen

valt er heel goed door te komen

Ondanks wijdverbreide noden

is er een beperkt aantal doden

 

Bij zieke, zwakke, oude mensen

laat het echter veel te wensen

Daar zou vaccinatie nodig zijn

Of een werkzaam medicijn

 

De wijd verspreide vaccinatiedwang

voelt niet voor iedereen in hun belang

Het schept geweldige verdeeldheid

en bedreigt de vrijheid en de gelijkheid

 

Velen menen dat de vaccinatiepolitiek

gestuurd wordt door een malafide kliek

Publiekelijk zijn daar geen bewijzen voor

Maar een ongewenste trend zet langzaam door

 

Namelijk een strak geleide repressieve politiek

gestuurd vanuit een medisch opgeleide kliek

De medicijnenstudie is al jaren lang geïnfilteerd

door de Pharma-industrie wordt ook beweerd*

 

Er werken in de Pharma-industrie veel virologen

die het heil van Pharma ook beogen

De machtsstructuur lijkt weinig transparant

We lijken hier in een dichte mist beland

 

Lang niet iedereen laat zich bedriegen

door een aantal politici die liegen

De bevolking lijkt al grotendeels gezwicht

maar de waarheid komt ooit aan het licht

 

*Zie o.m. Peter Götzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad

Trudie Dehue, Betere mensen: Over gezondheid als keuze en koopwaar

C F van der Horst, Dodelijke leugens: Artsen en patiënten misleid, en andere werken

 

 

Reguliere media                            2022 01 17

 

Zijn de media de trouwe hond van politici?

Ze verkondigen de leer van reguliere medici

Allang niet meer de waakhond van politiek

zijn ze het bezit van een beperkte rijke kliek


De hele landelijke pers heeft slechts één eigenaar

Meent onafhankelijk te zijn, maar is dat waar?

Het bekende motto: ‘wie betaalt, die bepaalt’

lijkt echter nog bepaald niet achterhaald

 

De concentratie van de macht en kapitaal

blijkt eigenlijk een zelfde soort verhaal

Bij corona komen vele lijnen samen

Wie er iets van weet kan dit beamen

 

Het is bepaald niet wat het lijkt*                             * Angelo Meijers, Niets is wat het lijkt

wanneer je zaken goed bekijkt

en niet voor massadwang bezwijkt

 

 

Repressieve regie                          2022 01 15

De overheid neemt repressieve vormen aan

en bedreigt een vrij en onafhankelijk bestaan

Tegenwoordig geldt een soort van tirannie

van allerhande media en de publieksopinie

 

Die volgen nu massaal de overheid

Hetgeen tot kuddevorming leidt

of ze zijn daarmee flagrant in strijd

hetgeen tot misverstanden leidt

 

De propaganda is nu ongekend

Maar gevaar wordt nauwelijks afgewend

Om de mensen bang te laten blijven

moeten media erover blijven schrijven

 

Prognoses worden stelselmatig overdreven

Telkens wordt het ergste weer beschreven

Is dat soms een doelbewuste strategie?

Een gegronde reden voor een tirannie?

 

Het is allemaal niet nodig voor een erge griep

Het is de pest- of cholera-invasie niet

Misschien wat zwaar gezegd: een tirannie

Maar het lijkt er veel op wat ik zie

 

De censuur neemt ongekende vormen aan

en bedreigt een onafhankelijk en vrij bestaan

Een centrale repressieve overheidsregie

bestuurt de crisis van de pandemie

 

Mensen moeten nu ook vechten

voor hun vrijheid en hun rechten

De middelen zijn erger dan de kwaal
Afgedwongen door een angstverhaal


Er is natuurlijk wel iets aan de hand

Maar men haalt het uit verband
Dat bij griep meer zwakke mensen sterven

mag het leven van een ieder niet bederven

 

Ondanks alles sterven oude mensen toch

Vaccinatie-argumenten lijken soms bedrog*       ‘Veel coronadodden in verpleeghuizen [net zoveel als zonder vaccin:

Laat men zorgen voor meer bedden                    voldoen de vaccins nog wel’, Volkskrant  1 dec. 2021

Laten we het daar eens over hebben

 

En hoe zit het met de medicijnen?

Er zijn berichten dat ze gauw verschijnen

die weer uit de media verdwijnen

zodat het huidige beleid kan blijven

 

Eerst moet men zich laten vaccineren

Al zal het vaccin het tij niet keren

Dan pas zullen medicijnen

op het strijdtoneel verschijnen

 

Oude medicijnen worden afgewend

Want men wil een nieuw patent

Het gaat om macht en geld

wordt er zelden bij vermeld

 

Als het grote geld zijn zin krijgt

wordt de mensheid meer bedreigd

door een repressieve strategie

dan symptomen van de pandemie

 

Veelal zijn symptomen wel te dragen

Beter dan de offers die instanties vragen

met de repressieve covidwetten

die de burgerlijke vrijheden beletten

 

Waarom  wordt zorg niet opgeschaald

waar een ieder voor betaalt?

En zorgen voor voldoende bedden

voor degenen die het nodig hebben

 

We zijn op weg naar groepsimmuniteit

Je hoort daar weinig van bij dit beleid

Als jongeren en kinderen ook covid krijgen

draagt dit bij tot groepsimmuniteit

en zal het virus wellicht wijken

 

Dat duurt waarschijnlijk nog wel even

We zullen met het virus moeten leven

Maar de dwang kan worden opgeheven

door een investering in gelukkig leven

 

Dit lijkt mij beter dan vergeefs te streven

om het covidvirus klein te krijgen

met bevelen die ons meer bedreigen

dan symptomen die we kunnen krijgen