Gedichten over covid kindervaccinatie

Civis Mundi Digitaal #118

door Piet Ransijn

 

https://wijknaarjelijf.nl/over-vaccinaties/

 

Covid kindervaccinatie*                             *In onderscheid van reguliere kindervaccinatie

                                                                            en vaccinatie van kwetsbare kinderen                    

Het argeloze kinderleven

is niet onaangetast gebleven

voor de vaccinatiedwang

Het maakt soms kinderen bang


De ontwikkeling van kinderen

mag de staat niet hinderen

Zij moet een veelbelovend leven

volop nieuwe kansen geven

 

Vaccinatie dient de kinderen niet*               *’Voor de kinderen zelf heeft een coronavaccinatie weinig nut,

Want hen deert corona niet                             vindt kinderarts Patricia Bruijning’ NRC 19 nov. 2021

Lang niet alle redelijke mensen

zullen kindervaccinatie wensen

 

Het dient voornamelijk de industrie

Wordt gemotiveerd door een fobie

De angst om virussen te krijgen

noopt een ander om ermee te dreigen

Angst houdt mensen in een greep

die niet van compromissen weet

 

De samenstelling is ons niet bekend

Absolute veiligheid wordt voorgewend

Maar niemand weet hoe op termijn

het effect bij kinderen zal zijn

 

Effecten op het kinderbestaan

schuift men op de lange baan

om op korte termijn veiliger te zijn

in een angstig en beperkt bewustzijn

 

Je kunt ook immuniteit versterken

door aan jezelf te gaan werken

middels een gezonde levensstijl

Dat biedt ook de kinderen meer heil

 

Laat men daarop in gaan zetten

om zo ziekten te beletten

om veel bedden te bezetten

 

https://honoreadvocaten.nl/familierecht/covid-19-vaccinatie-voor-kinderen-op-komst-maar-wat-als-ouders-het-niet-eens-worden-over-het-vaccineren-van-hun-kind/2022 01 18

Polarisatie rond kindervaccinatie

 

Covid kindervaccinatie

leidt tot meer polarisatie

Ouders die het niet meer eens zijn

Kinderen die daarvan de dupe zijn

Er is geen kindervaccinatieplicht

Maar alles lijkt erop gericht

 

Voor kinderen is het overbodig

Vele artsen vinden het onnodig*             *zie boven o.a. Particia Bruijning, maar anderen vinden iets anders

Sommigen ook niet verantwoord

Het beleid lijkt wel ontspoord

 

In wat op een vaccinatiefuik

lijkt, worden kinderen gebruikt

om een virus af te remmen

dat men niet kan temmen

 

Van covid worden kinderen niet ziek

Bij veel mensen lijkt het op een griep

Maar ook vaak gaat het mis

bij wie te dik en ongezond is

 

Het corona dwangbeleid

is in strijd met de gezondheid

Angst en dwang zijn ongezond

omdat daar niets goeds van komt

 

Het geeft stress en spanningsklachten

waar we niet op zitten wachten

Waarom toch al die narigheid

die ons niet van angst bevrijdt?

 

Waarom geen inzet op gezondheid

en versterking van immuniteit

In een breed holistisch plan

Niet alleen maar vaccinatiedwang

 

Een kind wordt nu als middel ingezet

Hier past acuut een resoluut verzet

omdat een mens geen middel is

dus dit beleid niet ethisch is

 

 

Zoals kinderarbeid

lijkt zulk beleid in strijd

met rechten en integriteit

die een kinderleven

tot dusver was gegeven

Het is dus heel omstreden

 

https://kidsenco.nl/levensfases/

Het meisje lijkt op een kleindochter, die weigerde om zich te laten testen

En de soms wat dwarse dissidente inborst toonde van haar vader en haar opa

 

Grensoverschrijdend beleid

 

Komt men aan een kinderleven

dan zijn er grenzen overschreden

die al ruimschoots overschreden waren

door van alles tot een dwang te maken

 

Je mocht een tijdje bijna niets meer

in publiek en intermenselijk verkeer

Als opperste maatschappelijk belang

gold de algemene vaccinatiedwang

 

Het zou de wereld redden

door alles daarop in te zetten

We weten nu wel beter

Moeten met het virus leven

 

Het is de hoogste tijd dat mensen weten

Hoe ze naar gezondheid kunnen streven

Wat ze zelf met inzet en met goed fatsoen

zelf aan hun gezondheid kunnen doen

 

Om zichzelf op deze wijze te beletten

een IC-bed niet onnodig te bezetten

Dat is meer dan zich te laten vaccineren

En van deze crisis niets te leren

 

https://kidsenco.nl/levensfases/

Bedenkelijke ontwikkelingen leiden tot radicalisering

 

Radicalisering

 

Aanvankelijk stond ik neutraal

in het hele coronaverhaal

Maar de dwang en drang

voelden niet in mijn belang

 

Mensen werden bang gemaakt

Raakten daardoor aangehaakt

bij allerhande dissidente groepen

die iets onheilspellends roepen

 

Anders dan de reguliere media

officiële politici en gremia*                                       *Over ‘domheid en leugens die het alledaangse nieuws beheersen’

die ook de waarheid niet vertellen                                          zie Nexus nr 87,2021, besproken in NRC 19 nov 2021

en naar propaganda overhellen

 

Ik volgde toen mijn hart en mijn verstand

Bezag tendenties in een breed verband

Kwam tot inzicht in mijn eigen licht

dat ik soms naar buiten richt

 

In eigen vrijheid en zelfstandigheid

die door niemand wordt geleid

En mijn hart bedriegt mij niet

in wat het voelt en ziet

 

 

Kinderen als middel                      2022 01 20

 

Zijn ook de kinderen nu een proefkonijn

omdat effecten op termijn onzeker zijn?

Vele mensen doen wat wordt gevraagd

De meesten voelen zich niet uitgedaagd

hun beste beentje voor te zetten

onheil voor hun  kinderen te beletten

 

Het argeloze kinderleven

is niet onaangetast gebleven

door de vaccinatie-industrie

ter bestrijding van de pandemie

 

Een soort van vaccinatiefuik

maakt nu onze kinderen buit

Hoe worden kinderen voorgelicht?

Consequenties blijven buiten zicht

 

Is er sprake van een onfortuinlijk lot

dan is er altijd nog de doofpot

Zo treft niemand blaam

als er vaccinaties misgaan

 

Kinderen werden ooit op internaten vastgezet

Hun vrijheid werd er met geweld belet

Ze werden er een tijd gehersenspoeld

En het was allemaal goed bedoeld

 

Ze kregen er het obligate onderwijs

Maar dit onderwijs had ook zijn prijs

Het kindermisbruik tierde welig

en de consequenties waren hevig

 

Kinderlevens werden er kapot gemaakt

De Kerk echter bleef onaangeraakt

En zo beging ook menig natiestaat

een vaak vergelijkbaar kwaad

 

Door kinderen te laten hersenspoelen

door ouders die het goed bedoelen

en hen als middel in te zetten

om verdere verspreiding te beletten

 

Hoe konden menselijke waarden

In zulke mate gaan ontaarden?

Kinderen zijn geen middel maar een doel

En waar blijft ons medemenselijk gevoel?

 

https://www.ad.nl/nieuws/internationaal-rapport-nederland-gebruikte-kinderen-als-middel-in-strijd-tegen-corona~a599eaf9/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderen-de-dupe-van-nederlands-coronabeleid-uniek-negatief-voorbeeld-in-de-wereld~b4c1d525/

 

 

Kinderrechten

 

Ook een kind heeft rechten

waarvoor we moeten vechten

In de Pharma-industrie

heb ik geen fiducie

 

Om Pharma in te dammen

zijn vele zaken aangespannen

Maar zij weet niet van wijken

Gaat zo nodig over lijken

 

Covid kindervaccinatie

leidt tot kinder-degradatie

als instrumenten in gebruik

in een covid vaccinatiefuik

zonder voordeel voor een kind

en voor zijn belangen blind

 

Wie heeft dit bedacht?

Hoe lang blijft dit van kracht?

Een dieptepunt in het beleid

dat ik hier met klem bestrijdt

 

https://artsencollectief.nl/help-ons-door-de-censuur-heen-te-komen/

https://artsencollectief.nl/huisarts-jan-vingerhoets-betoogt-experimenteren-met-kinderen-mogen-we-gewoonweg-niet-doen/

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/huisarts-in-bergen-op-zoom-waarschuwt-ouders-neem-geen-onnodige-risico-s-met-vaccinatie-kinderen~a13eac80/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F