Feiten en meningen, bewerkt citaat van Theo de Boer

Civis Mundi Digitaal #118

door Jan Chris Jansen

                                                   FEITEN EN MENINGEN                                              

 

                                         Het conflict tussen feiten en meningen

                                            In de Griekse cultuur is het conflict

 

                                         Tussen filosofie en retoriek. Het is met

                                            Name Plato die in zijn dialogen ten

                                         Strijde trekt tegen de redenaars. De kunst

 

                                            Van de welsprekendheid is zijns

                                         Inziens slechts een middel bij de hoorders

                                            Bepaalde overtuigingen te doen

                                         Postvatten ten einde macht over hen uit

                                            Te oefenen. De overtuigingen

 

                                          Hebben echter geen grond in de waarheid.

                                             Zij hebben hoogstens een zekere

                                          Waarschijnlijkheid. De retor bewijst niet

 

                                             Wat hij zegt, maar tracht te overreden

                                          En doet dat met niet altijd fraaie middelen. 

 

                                                                     */*

                                                             Theo de Boer

                                        De God van de filosofen en de God van Pascal

                                                             Bewerkt citaat

 

                                                           Jan Chris Jansen