Voorjaarsgedichten over corona

Civis Mundi Digitaal #119

door Piet Ransijn

https://www.sensestory.nl/category/filosofie/page/2/

 

Hoop in bange tijden                   2022 02 25

 

De gemedicaliseerde samenleving

kent een strikt geregelde omgeving

Een ieder moet zijn mond bedekken

op haast alle openbare plekken

 

Vaccinatie wordt verpicht gesteld

hoewel dat niet zo wordt verteld

Het leven wordt onmogelijk gemaakt

voor wie de prik beslist verzaakt

 

De burger raakt zijn vrijheid

schielijk stelselmatig kwijt

Alles voor een wankele gezondheid

zonder veel natuurbeleving

 

Een strak gereguleerde samenleving

trekt een wissel op de levende omgeving

die in vele steden niet gezond is

Op het boerenland gebruikt men gif

wat ook zeker niet gezond is

 

Gezondheid moet op allerlei terreinen

voor gemak en efficiëntie wijken

Maar bij vele mensen geldt een streven

om gezonder te gaan leven

 

Velen streven naar natuurbeleving

in een helende en levende omgeving

Dit biedt hoop in bange tijden

om het virus anders te bestrijden

dan alleen door vaccinatie

en verboden medicatie

 


https://groene-rekenkamer.nl/12224/een-advies-uit-de-coronacrisis/

‘Naar een ander Covid-19 beleid: minder vaccins en meer geneesmiddelen’

 

Een ander beleid             2022 02 19

 

Er zijn minder coviddoden

En een vaccinatiecode

is nu niet meer nodig

Veel geinfecteerden

zijn gevaccineerden

 

Een restrictief beleid

verliest zijn effectiviteit

en geeft ons weer de vrijheid

Vatbaarheid vermindert en verdwijnt

wanneer de lentezon weer schijnt

 

               *************

 

Beleid van medisch tecnnocraten

toont overduidelijk hiaten

Het wordt nu de hoogste tijd

voor holisme in het overheidsbeleid

voor de algehele volksgezondheid

 

Gezondheid dient het doel te zijn

op het hele medische terrein

Door slechts ziekten te bestrijden

zullen mensen eraan blijven lijden

 

Voorkomen is veel beter dan genezen

zoals we al sinds tijden weten

Een gezond en sterk immuunsysteem

slaat ons door de meeste ziekten heen

Gezondheidszorg  moet aandacht geven

aan versterking van het hele leven

 

               ***************

 

De farmacologische technocratie

verstevigde zijn greep op medici

De gemedicaliseerde maatschappij

bevordert een verkapte vorm  van slavernij

en lijkt niet gericht te zijn op een verlaging

van de medicijngewennig en verslaving

 

Medici zijn de marketeers van medicijnen

die zich minder aan gezondheid wijden

dan hun eerste taak om ziekten te bestrijden

De invloed van de farma-industrie

vraagt een drastische reductie

 

Mensen moeten weer hun vrijheid nemen

door een meer gezond, holistisch leven

en aan orginele medische systemen

meer hun zorg en aandacht geven

Een leven vrij van enig medicijn

dient een levensdoel te zijn

 


https://ambrassade.be/nl/nieuws/jongeren-hebben-geen-vertrouwen-in-politiek

 

Coronapolitiek                   2022 02 09 

 

De feitelijke covidpolitiek

anders dan de retoriek*                  *’Alleen samen kunnen we corona aan’

bevordert eensgezindheid niet

Het beleid in de coronatijd

leidde wel tot grote volgzaamheid

maar ook tot onderlinge strijd

 

Minderheden gingen eigen wegen

Anderen verzetten zich daartegen

Er kwam tweedracht in het land

Het ene kamp was tegen anderen gekant

 

Een verkapte dwang tot vaccinatie

leidde tot het tegendeel van integratie

Het bleek een repressieve politiek

die uiteindelijk niet in veiligheid voorziet

 

De meeste mensen zijn gevaccineerd

Toch raken velen nog geïnfecteerd

Omdat de beschermingsgraad

blijkbaar op termijn omlaag  gaat

 

De ingevoerde vaccinatiepas

lijkt dan op termijn een farce

wanneer menige gevaccineerde

zijn medemensen infecteerde

 

De algemene vaccinatiepolitiek

bevredigt op termijn dus niet

Alleen bij telkens weer herhalen

totdat burgers ervan balen

 

Een gezond en sterk immuunsysteem

slaat de meesten door de crisis heen

Investeren in de volksgezondheid

dient een doel te zijn van het beleid

https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/wetgevers-regel-zorg-in-plaats-van-dwang

 

Repressief beheersmodel           2022 02 05

 

Is covid te vergelijken met een griep?

Vele malen erger lijkt het immers niet

Het hakt erin bij zwakke oude mensen

En het virus laat zich moeilijk begrenzen

 

Een term als pandemie lijkt veel te zwaar

De hele wereld schikt zich daar nu naar

Een repressief beheersmodel

tekent ons maatschappelijk bestel

 

Het virus laat zich moeilijk dwingen

Het blijft zich roeren in diverse kringen

Een verkapt verplichte vaccinatie

leidde niet tot de beoogde transformatie

 

Wanneer je vele cijfers achteraf beziet

lijkt het op een uit de hand gelopen griep

Al die consternatie staat in geen relatie

tot de oversterfte volgens registratie

 

De vraag dringt zich dan op

Wat betekende een grotere strop

de ziekte of het dwingende beleid

dat voor velen tot ellende leidt?

 

Vele mensen kampen met verliezen

Kregen grote schade voor hun kiezen

De repressie  van het sociale leven

was van meet af aan omstreden

 

Het Chinese dwingende model

lijkt nu overal bij overheidsbeleid in tel

Behalve in Japan, Urk, Staphorst en Zweden

Daar werd het met succes vermeden

 

 

Beheersingsdenken                      2022 02 05

 

Het technocratische beheersingsdenken

leidde tot een keur van obligate wenken

De deskundigen zijn uiteindelijk gezwicht

voor de omstreden mondkapjesplicht

 

Ook het obligate handenwassen

behoort tot de omstreden klasse

Het advies om goed te ventileren

lijkt ddan zinniger om virussen te weren

 

De repressie van ons menselijk bestaan

nam tot dan toe ongekende vormen aan

En dat alles voor een erge vorm van griep

die danig uit de straffe hand liep

 

Men  bestreed de uitbraak technocratisch

met een wereldwijde massavaccinatie

De bescherming bleek fenomenaal te zijn

maar verminderde toch op termijn

 

Mensen moeten nu de tol betalen

en de prik een aantal malen gaan herhalen

Niemand kent de consequentie

van een dergelijke prik-fequentie

 

Consequenties die nog niemand ziet

van een uit de hand gelopen griep

De medische industrie ging over de top

Het levert honderden miljarden op

 

Het technocratische model

beheerst het medische bestel

Zijn artsen nietn hun vrijheid kwijt

bij het repressieve dwangbeleid?

 

Bepaalde medicatie werd verboden

ongeacht de evidente noden

De instructies volgen was verplicht

Geen behandeling naar eigen inzicht

https://blikopnosjournaal.blogspot.com/2020/08/halsema-gaat-spanje-achterna-repressie.html?m=1

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amnesty-pandemie-geregeld-dekmantel-voor-repressie~b0456299/

 

 https://sociologiemagazine.nl/boeken/fatale-remedies

 

De remedie                       2022 02 03

 

Covid is een lucratieve ziekte

vooral sinds statistieken piekten

Daar is een procedure voor bedacht

Sinds de tweede golf is die van kracht

 

Gewoonlijk krijgen zieken medicatie

Maar bij covid geldt er vaccinatie

Medicijnen werden zelfs geweerd

Want ze werkten vaak verkeerd

Hoewel ook iets anders wordt beweerd

 

Medicatie werd verboden en vermeden

Hoe dan ook het bleek omstreden

De bedoeling was dat vaccinatie

leiden zou tot transformatie

van corona en de medische praktijk

die tot mondiale vaccinatie heeft geleid

 

Vaccinatie was heel effectief

maar vooral ook lucratief

Is er zonder vaccinatie

soms een grote aggravatie

en een excessieve ongewone

uitbraak van corona?

 

Er sterven dan veel zieke zwakke mensen

Dit proces valt moeilijk te begrenzen

Bij ouderen bracht vaccinatie

ook geen  grote transformatie

 

Door de sterfte in verpleegtehuizen

heel zorgvuldig na te pluizen

bleek dat daar het aantal doden

ondanks alles hoog bleef door corona*                *Zie het rapport  van de onderzoeksraad voor de veiligheid

                                                                                                                      NRC 17 feb. ‘Veel doden in verpleeghuizen’

Kunnen jongeren het echter aan?

Kunnen zij de pandemie weerstaan?

Bij de meesten lijkt het op een griep

Ze zijn slechts enkele dagen ziek

 

Bij gebrek aan wereldwijde vaccinatie

grijpt men elders ook naar medicatie

Het oudere behandelingsmodel

werkt dan ook misschien nog wel

 

Je hoort er hier maar weinig over

Het zou ons van illusies gaan beroven

Wij moeten erin blijven geloven

dat alleen de vaccinatie een remedie is

zoals dat door instanties is beslist

terwijl ook medicatie mogelijk is

 

Het blijft belangrijk om te werken

aan immuniteit versterken

En er blijft ook vraag naar medicatie

Vaccinatie bracht geen transformatie

Het droeg bij tot een remedie

Bracht geen eind aan de tragedie

 

Nieuwe variaties en  mutanten

uit uiteenlopende landen

vragen nieuwe vaccinatie

en ook nieuwe medicatie

 

Er blijkt niet één remedie

voor de covidpandemie

Een sterk immuunsysteem

slaat de meesten erdoorheen

Laten we er dus aan werken

ons immuunsysteem te sterken

 

 

Een open maatschappij               2022 02 11 N a v NRC 9 feb. ‘Kabinet: inzetten op openhouden samenleving’

 

De minister schreef een brief

Toonde oog voor al het ongerief

dat de burgers moesten ondergaan

in een door corona ingeperkt bestaan

 

Openhouden van de maatschappij

wordt een speerpunt van beleid

ook al geldt nog steeds de crisistijd

Burgers zijn nog niet echt vrij

 

De covidpas is nog van kracht

Legt op onze vrijheid nog beslag

Beperkt voor velen hun publiek gedrag

Maar verzet groeit ook in kracht*                             *’700.000 mensen tegen coronapas in vrije democratie’ NRC 8 feb.

 

Een ander pluspunt in het beleid

is dat zorg wordt uitgebreid*                                     *’Binnenkort kunnen 5000 Covid-patiënten thuis worden verpleegd’

Men roept het al een tijd

Wil nu meer voorspelbaarheid

 

Het begint nu door te dringen

dat corona niet is terug te dringen

door gelegeheden af te sluiten

en de burgers in te blijven spuiten

 

We zullen met het virus moeten leven

zonder een extinctie na te streven

Gezonde mensen kunnen het wel aan

Een aantal regels zijn nu van de baan

Maar de covidpas blijft nog bestaan

 

Hoewel het steeds meer lijkt

dat ook deze niet meer houdbaar blijkt

Er zijn nu talloze geïnfecteerden

onder driemaal toe gevaccineerden

 

De vraag is waar de covidpas

dan eigenlijk nu goed voor was

Dient het als een push tot vaccineren?

Of om burgers meer te controleren?

Een aanzet tot een dwangsysteem?

Maar willen wij daar heen?

 

*”In de Tweede Kamer vinden veel partijen dat een deel van de maatregelen, zoals het coronatoegangsbewijs, in de nieuwe fase niet meer proportioneel is... Kuipers wil nog geen afstand nemen van de coronapas” (NRC 9 feb.)

 

https://www.vuvb.nl/echt-duurzaam-beleggen

 

Duurzaam beleggen                     2022 02 11 N a v NRC 9 feb. ‘Tegenwind op de beurs voor pharma’

 

Farmaceuten zien de bui al hangen

Er komt een einde aan hun plannen

Mensen willen zich niet vele keren

steeds weer tegen covid vaccineren

 

En er komt geen vaccinantieplicht

Vrije keuze blijft van groot gewicht

Er komt een covidmedicijn aan

Vaccinatie raakt dan van de baan

 

Het aandeel van Big Pharma gaat omlaag

Men voorziet een daling van de vraag

De corona medicijnenfabrikanten

krijgen wellicht dan meer klanten

 

Ook veel mensen zien meer heil

in een meer gezonde levensstijl

Dit komt Pharma niet ten goede

zoals grote financiers vermoeden

 

We zien tendensen langzaam keren

naar meer duurzaam investeren

Op zoek naar blijvend  rendement

keert geleidelijk de investeringstrend

 

Daarom valt er meer te zeggen

voor groen en safe beleggen

Het grote geld kiest ook partij

voor een groene maatschappij