Gedichten over wetenschap en corona

Civis Mundi Digitaal #119

door Piet Ransijn

 

https://www.dagvandewetenschap.be/activiteiten/universiteit-van-vlaanderen-is-wetenschappelijk-onderzoek-minder-degelijk-sinds-covid19-on-demand

 

Wetenschappelijk bewijs                          2022 02 27

 

Wetenschappelijke onafhankelijkheid

geldt eveneens in de cononatijd

Maar niet bij toegepast beleid

Dan wordt wetenschap gebruikt

als ondersteuning van een politiek besluit

 

Een wetenschapper die iets anders zegt

kan stelselmatig worden lamgelegd

Als de politiek systematisch de kritiek verzwijgt

wordt de vrijheid van de wetenschap bedreigd

 

Zo wordt geen wetenschappelijk bewijs geboden

omtrent effecten van de vaccinatiecode

En van vele regels is het effectiviteitsbewijs

tegenstrijdig en onhelder, mat en grijs

Voor sommige adviezen is er meer bewijs

 

Ventilatie, frisse lucht en afstand houden

zijn door wetenschap te onderbouwen

De vaccinatiecode en de mondkapjesplicht

hebben wetenschappelijk gezien niet veel gewicht

 

Maar de wetenschap kan wel beamen

dat er een effect is van de regels tesamen

Ook een negatief en schadelijk effect

moet daar kritisch worden bijgezegd

 

De beknotting van een mensenleven

is geen groeibevorderlijk gegeven

laten wetenschappers soms ook weten

hoewel het moeilijk is om dat te meten

 

De wetenschap mag kwaliteit van leven

in het algemeen meer aandacht geven

Met wat minder focus op de pieken

van besmettingen in statistieken

die maar matig correleren met ons welzijn

Ook wanneer ze alarmerend zouden zijn

 

De besmettingsgraad bij kinderen

zal hun welzijn nauwelijks hinderen

Besmettingen van oudere bevolkingsgroepen

moeten we beslist een halt toeroepen

Iedere besmetting kan bij hen fataal zijn

Hun overlevingkans is in vergelijking klein

 

Het gaat altijd om waarschijnlijkheden

Wetenschap biedt weinig zekerheden

Ook waaraan een oudere is overleden

is omgeven met onzekerheden

 

Het eind van ons menselijk bestaan

grijpt ook wetenschappers aan

Wetenschappers blijven mensen

hoezeer zij gevoelens ook begrenzen

en emotieloze feiten wensen

 

 

Een leven zonder tederheid                             2022 02 25 n a v Martha Nussbaum, Politieke emoties:

Waarom een rechtvaardige samenleving niet zonder liefde kan

en Onderzoeksraad voor Veiligheid: Aanpak coronacrisis. Deel 1

Raakt een samenleving zonder tederheid

waar alles in finesses wordt berekend

en waar dissidentie wordt gehekeld

ook zijn menselijkheid niet kwijt?

 

Waar menigeen zich schikt naar macht

verliest de eigenheid aan kracht

En de ruimte voor zelfstandigheid

wordt bekneld door overheidsbeleid

 

Mensen worden bang gemaakt

in hun hart door angst geraakt

schikken zich in conformisme

dat zich moeilijk laat betwisten

 

De overheid gaat veelal prat

op de resultaten van de wetenschap

Alsof dat een unanieme eenheid is

die maar zelden wordt betwist

 

Zo wordt van menig dissident

zijn visie genegeerd en niet erkend

Discussie en dissentie wordt beperkt

en als wappie-denken aangemerkt

 

Geen zweem van paradigma-strijd

in het opgelegde overheidsbeleid

dat voordurend rammelt in zijn voegen

door de flaters die ministers sloegen

 

Hetgeen nu eindelijk pas duidelijk wordt

door een zeer gedegen veiligheidsrapport*                        *Van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid

Het overheidsbeleid bleek vaak in strijd

met de fundamenten van de menselijkheid

 

Vele oude mensen zonder naam

stierven hulpeloos en eenzaam

Een samenleving zonder menselijkheid

raakt zo zijn oude mensen kwijt

behoeftig en in eenzaamheid

 

https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=4660

 

Vrij bedreven wetenschap

 

De vrij bedreven wetenschap

wordt stelselmatig afgeschaft

in een dwangsysteem gepast

van dwingend moeten publiceren

en studenten conformeren leren

 

Meegaan in het heersende model

van het wetenschappelijk bestel

dat het dominante paradigma uitdraagt

en zich niet aan kritische bevraging waagt

 

Wetenschap als dienstmaagd van de macht

Wie had dat vroeger ooit gedacht

toen wetenschap tot vrijheid inspireerde

en zich tegen de beknotting keerde

 

Er zijn ook vele dissidente intellectuelen

die niet bereid zijn daarin mee te spelen

Velen gaan gewoon hun eigenwijze gang

en ze dienen een maatschappelijk belang

Het vrije denken zal tenslotte triomferen

en de hele wereld transformeren

 

https://www.erasmusmagazine.nl/2021/03/03/hoe-je-kritisch-kunt-zijn-op-het-coronabeleid-zonder-als-wappie-te-worden-versleten/:

“’Uit de Rotterdamse academische wereld klinkt kritiek op het huidige coronabeleid... Hoe kun je als wetenschapper kritisch zijn op het coronabeleid en hoe moet je dat vooral niet doen? Rotterdamse critici over hun ervaringen met het publieke en politieke debat van de coronamaatregelen.” Afb. Bas van der Schot                           

Kritische geluiden 2022 02 07 N a v NRC 3 feb.: ‘Hoofddocent vindt zichzelf geen conspiracy-professor’*

 

Mogen nu docenten onze overheid

niet bekritiseren in de openbaarheid?

Anders raken ze hun banen kwijt

Wordt een ongepast geluid gehoord

dan wordt dit prompt gesmoord

 

Mag men aandacht schenken

aan het alternatieve denken?

Zijn kritische geluiden soms verdacht?

Moet men zich nu schikken naar de macht?

 

Gevoelens van onveiligheid

rapporteert men aan de overheid

Dat geldt ook voor kritische geluiden

die studenten moeten duiden

 

Is duiden van geluiden dan verkeerd?

Wordt het kritisch denken afgeleerd

en conformeren worden aangeleerd?

De wetenschap lijkt minder vrij

in de postcorona-maatschappij

 

Wordt van wetenschap verwacht

dat zij zich dan schikt naar macht?

Wordt een leraar zo het recht

van een eigen visie niet ontzegd?

 

Mag men andere geluiden

in het openbaar niet uiten?

Angst maakt mensen volgzaam

Volgen geef hen dan de waan

van een veiliger bestaan

 

Waar gaan wij met zijn allen heen

als de tegenspraak verdween

en men overheidsgezag

niet bekritiseren mag?

 

*”In mijn lessen leg ik geen meningen op... Sommige studenten kregen het gevoel dat A. zijn denkbeelden aan studenten oplegde... De RU Groningen besloot A.’s vak Systems View of Life dit jaar te schrappen en liet weten dat A. voorlopig geen onderwijs zal geven vanwege de ‘onrust’ die is ontstaan... Kritisch denken, of eigenlijk leren denken als een wetenschapper. Dat was het doel van het vak... Daarvoor gebruikte hij... studiemateriaal waar ongeveer de helft van de klas het oneens zou zijn... Toen er in 2020 een formele klacht kwam... besloot het universiteitsbestuur het vak... te schrappen... ’Heel vervelend, maar ik kan niet aangeven wat er misgaat... want ik krijg zeer positieve vakevaluaties’...

Dat A. in zijn privéleven zijn inspiratie haalt uit alternative denkbeelden, staat buiten kijf... Dat hij een ‘onafhankelijk denker’ is geworden, ‘ondanks het onderwijs en de media... noemt hij zijn grootste prestatie... Bovendien deelt hij zijn denkbeelden onder zijn universitaitre titel in interviews en internationale podcasts: zo weerspreekt hij... de officiële theorie rondom 9/11... Dat doet hij ook in een opiniestuk in nrc.next onder kopt ‘Luister niet naar hoger opgeleide papegaaien’... met stellingen waarvan de waarheid ‘nog onbeslist’ is, maar waarvan vaststaat dat ‘er goede argumenten zijn om hierbij instemmend te knikken’. Daaronder valt ook de stelling: ‘Een flink deel van onze machthebbers is pedofiel en heeft blijkbaar geen problemen met het exploiteren van weerlozen’.” [De pedofilie is moeilijker aannemelijk te maken dan het exploiteren van betrekkelijk weerlozen.  Misbruik van vrouwen lijkt wijder verspreid volgens Me Too en The Voice.]

O wat erg allemaal, wat zegt deze man een vreselijke dingen! Dat kan echt  niet. Daar mogen studenten niet aan blootgesteld worden! De adolescentenziel zou misvormd kunnen worden!

 

In NRC 14 feb. Katern Wetenschap komt wetenschapshistoricus Klaas van Berkel erop terug. ’Academische vrijheid wordt aangetast’. Hij noemt drie gevallen, naast Andringa, Paul Cliteur en een door China betaald studiecentrum aan de VU. Uit deze drie gevallen leidt hij een “illiberale trend” af “drie zijn een partroon... Wat die gemeen hebben is hun kritiek of, of afkeer van, kernwaarden van het academisch leven. Zoals vrije uitwisseling van argumenten”.

Wat Andringa betreft:: “als je op zijn website kijkt... best verstandige dingen. Over kritisch denken, ecologie, duurzame economie. Maar als je doorkijkt zie je dat hij een alternatief wereldbeeld creëert, waarin vrijdenkende krachten het opnemen tegen autoritaire, heel zwart-wit.”

Is dit niet juist wat wetenschap heeft gedaan volgens de wetenschapsgeschiedenis? Wat is er erg aan het afwijken van het dominante wereldbeeld van de huidige gevestigde wetenschap? Zou het niet gebaseerd zijn op argumenten, zoals het betaamd in de wetenschap. ”Het gaat erom dat de confrontatie van ideeën niet overgaat in ondoctrinatie met één idee.” Moeten daarom de ideeën van Andringa wijken, om ruim baan te maken voor de gangbare ideeën? Er wordt gesuggereerd dat hij een complotdenker is, zonder omschrijving wat dat is en zonder  overtuigende feiten en argumenten. Wat op zijn website staat, hoeft nietnaar voren te komen in colleges. Waar blijft de vrije meningsuiting, als wetenschappers op non-actief worden gezet, wanneer hun website de universiteit en/of een aantal studenten niet bevalt?

In NRC 12 feb, stond een column van hoogleraar epidemiologie Cecile Janssens; ‘Wetenschap is ook maar mensenwerk’. Zij bedoelt dat wetenschap “een sociaal  proces is in een sociale omgeving.” Zij verwijsrt naar de theorie van rivaliserende paradigma’s van Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (zie CM 72). Kenmerkend zijn botsende ideeën en theorieën. Komen de ideeën van Andriga neer op een alternatief paradigma, dat argumenten aandraagt en andere observaties dan vigerende ideeën? Twijfel en discussie zijn inherent aan wetenschap. Stopzettten van colleges remt die discussie, tenzij onderbouwd kan worden dat er geen wetenschap wordt bedreven, maar een aantoonbare vorm van indoctrinatie.  Wat is erger: dat wetenschappers met afwijkende theorieën komen of dat hen dit verhinderd wordt?

Is de wetenschapsfinanciering en de belangenverstrengeling met bedrijven, bijv. bij de farma-industrie en de medische wetenschap, niet een meer bedenkelijke zaak dan een kritische docent die niet in het gareel past? Heel veel virologen, microbiologen en epidemiologen enz. hebben een hoofd- of bijbaan bij de farma-industrie. Daarover wordt weinig of niets geschreven (zie CM 76,77,79).

In NRC Opinie 17 feb. verscheen een reactie op bovenstaand artikel: ‘Academische vrijheid: Buig mentaliteit hoogleraren om richting kernwaarden’. “Het is de dagelijkse praktijk dat er een leidende groep hoogleraren is, die voortdurend complotjes smeden om hun bubbel in stand te houden. Als het lukt om de menstaliteit van de hoogleraren in de richting van de kernwaarden om te buigen, zal de universiteit sterker gewapend zijn tegen autoritaire denkers.” Thomas Kuhn liet zien dat wetenschappers geneigd zijn hun eigen paradigma in stand te houden. In moderne termen is dat als een bubbel te beschouwen, hoewel dat ook een theorie of denkrichting kan zijn. Wie daar niet in past en/of in een andere bubbel zit, wordt het vaak moeilijk gemaakt.

In NRC 19 feb. schreef microbioloog Rosanne Hertzberger in een column ‘Onderzoek om je eigen ongelijk niet te hoeven toegeven’ over selectief gebruik van onderzoek o.m. wat betreft het coronatoegangsbewijs om het gelijk van politici aan te tonen. “Onderzoek om tijd te kopen, beslissingen uit te stellen... De TU Delft had al onderzoek gedaan, maar de resultaten daarvan bevielen kennelijk niet. Minister Kuipers heeft tenslotte duidelijk gezegd dat het coronatoegangsbewijs ergens ooit effectief is, en gaat nu laten onderzoeken voor welk probleem het dan precies een oplossing is... De onderzoekers moeten de omstandigheden van het parallele universum schetsen waarin Kuipers gelijk heeft. Ze levceren bij voorkeur een rapport dat multi-interpretabel en felexibel is. Het moet genoeg ruimte overlaten om naar believen uit zijn verband te kunnen rukken.”