Het grote gebod, bewerkt citaat over naastenliefde

Civis Mundi Digitaal #119

door Jan Chris Jansen

 

                                                     HET GROTE GEBOD                                                       

 

                                Het is een van de meest significante trekken van onze

                                      Beschaving, dat ze getracht heeft het individu

 

                                Te denken vanuit de liefdesverhouding, in het aangezicht

                                      Van de ander. We vinden dat in het Griekse

                                Denken terug, maar heel expliciet in het oude en nieuwe

                                      Testament. “Gij zult uw naaste liefhebben als

                                Uzelf” legt daar de basis voor de notie van het individu

                                      En diens verhouding tot de ander. Natuurlijk

                                Is dat een ideaal: we weten allemaal hoe moeilijk dat te

 

                                      Verwerkelijken is. Toch houden we aan dat

                                Ideaal vast als een essentiële trek van onze beschaving. 

 

                                                                     */*

                                     Julia Kristeva in Twee zielen in gesprek met

                                                               Ger Groot