De grot en het licht, Ongedeeld bewustzijn, Gedreven naar het Ene, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #123

door Piet Ransijn

https://www.mystiekeschool.nl/mystiek/de-grot/

 

De grot en het licht        2022 06 27 N a v Plato’s mythe van de grot en Symposium, slot

Piet Ransijn

 

Verreweg de meeste mensen in de grot

zien wat op de muur geprojecteerd wordt

Een enkeling voelt zich verplicht

te zoeken naar de bron van licht

Door de aandacht om te keren

is de lichtbron te traceren

 

Gaat de blik voorbij de zinnen

door een gang naar binnen

waar het licht van het bewustzijn

onvermengd met uiterlijke schijn

door een poort naar binnen dringt

en daar ergens uit de bron ontspringt

 

Waar het licht niet minder wordt

waar geen leed geleden wordt

waar de schoonheid niet vergaat

en een puur geluk ons niet verlaat

Wat een sterveling daar ziet

ontstaat er en vergaat er niet

 

Waar licht en liefde eeuwig is

vrij van kommer of gemis

Daar willen wij voor altijd toeven

zonder ooit nog weg te hoeven

 

In een zee van schoonheid en geluk

immer neigend op de golven drijvend

en daar altijd in verblijvend

kan het leven niet meer stuk

 

Achter het gordijn https://www.marjoleinberendsen.nl/intuitie/

 

Ongedeeld bewustzijn                 2022 06 26

De geesteswereld is van ons bewustzijn

afgescheiden door een dun gordijn

Soms kan iets ervan in dromen

in ons plots naar boven komen

 

Als een teken van een ander leven

of wat ervan is bijgebleven

van een boodschap die door dromen

tot ons waakbewustzijn is gekomen

 

De wereld van ons waakbewustzijn

bestaat gedeeltelijk uit uiterlijke schijn

Er is een werkelijkheid van binnen

die voorbij gaat aan de zinnen

 

Achter het concrete leven

ligt een soort van zieleleven

dat verborgen is gebleven

en waarvan weleens in dromen

iets naar boven is gekomen

 

Van een meer compleet bestaan

waar wij achter kunnen staan

met hart en ziel en geest

en met het hart het meest

 

Iets van ooit verloren liefde

welt daar op in ongekende diepte

Een helend tegenwoordig zijn

een simpelweg aanwezig zijn

in ongedeeld bewustzijn

 

Om alle liefde die wij maar verlangen

onbelemmmerd in ons te ontvangen

Voorbij verdriet, verdringing en gemis

dat daar niet meer tegenwoordig is

in een onverdeeld bewustzijn

van een ongespleten zijn

 

 

 

Gedreven naar het Ene2022 06 08

 

Als kind van de natuur

leidde ik met heilig vuur

een onafhankelijk leven

gericht op hoger weten

 

Werd mij ervan bewust

dat alles in het Ene rust

dat onbereikbaar is gebleven

voor een oppervlakkig weten

 

Zonder kennis van het Ene

leiden wij een onvolledig leven

Die kennis leek verdwenen

maar komt ook weer tot leven

 

Men wordt erheen gedreven

Dat geldt althans voor velen

die de kennis van het Ene

met anderen willen delen

 

Het Ene heette vroeger God

Maar God is overleden

zodat het leven armer wordt

zonder kennis van het Ene

 

Het leek soms een complot

van zogenaamd verlichte geesten

Hun revolutionaire queeste

vestigde hun ijdele hoop

op vooruitgang zonder geloof

 

Het bracht ons ver van huis

in een kille wereld zonder God

Getroffen door dit droevig lot

voel ik mij er niet echt thuis

 

In zo’n wereld voel ik mij alleen

omdat God eruit verdween

Maar het ondoorgrondelijke Ene

is voor mij nog niet verdwenen

Als een baken in mijn leven

bleef het mij een richting geven

naar een meer natuurlijk leven

 

De consumptiemaatschappij

maakt mensen zelden vrij

en lijkt een vorm van slavernij

Ieder met zijn smartphone ingelogd

zodat iedereen beïnvloed wordt

door de zogenaamd verlichte geesten

om te delen in hun queeste

 

Maar het Ene komt bij velen

weet tot leven die het delen

in een inspirerend streven

naar ontplooiing van het leven