Boeren en milieu, Biologisch boeren, dichterlijke reflecties over boeren

Civis Mundi Digitaal #124

door Piet Ransijn

https://edepot.wur.nl/502755

 

Boeren en milieu                           2022 07 04

Piet Ransijn

 

Wat is er met de boerenstand

de laatste jaren aan de hand?

Zij vergiftigen het land

met hun moderne megabedrijven

die slechts rendabel kunnen blijven

door excessief te produceren

in plaats van langzaam in te teren

 

Het boerenbedrijf werd industrie

mede door de landbouwsubsidie

die wij met zijn allen betalen

om grote oogsten binnen te halen

Het gaat ten koste van de natuur

En goede raad is duur

 

Haast alle plannen falen

om de stikstofnorm te halen

Het zal vooral de megastallen

die het voor de sector verknallen

 

De intensieve varkensmesterij

en ook de mega pluimveehouderij

paasen niet in onze maatschappij

Mest en stank en stikstofuitstoot

is al vele jaren veel te groot

omdat men het niet verbood

 

Dierenwelzijn is een ander punt

grond waarom je iets verbieden kunt

Hoezeer de boeren zich ook weren

hun bedrijfstak moet saneren

Deze trend valt niet te keren

 

Ook de luchtvaart en de autobranche

verstoren de ecologische balans

Daar valt veel te minimaliseren

om milieuvervuiling om te keren

Het milieu is een zaak van ons allen

De boeren zijn speciale gevallen

 

Iedere boer vraagt zorg op maat

opdat het milieu niet wordt geschaad

Niet alle nadelige bedrijven

zullen werkzaam kunnen blijven

We moeten naar vergroening toe

Het milieu is nu de heilige koe

 

 

Biologisch boeren                         2022 07 22

 

Boeren vechten voor hun leven

Willen hun bestaan er niet aan geven

Door de samenleving te ontwrichten

kunnen zij hun lasten niet verlichten

 

Ik geneer me bijna voor mijn achtergrond

Het boerenverstand lijkt niet meer gezond

Met name de intensieve dierenhouderij

lijkt een uitwas in de boerenmaatschappij

 

Boeren strooien bovendien te grif

met omstreden landbouwgif

Heeft de biologische boerderij

meer toekomst voor de maatschappij?

 

Biologisch boeren biedt wel enig perspectief

maar gaat ook gepaard met ongerief

Veel banken willen nog niet investeren

Boeren moeten op hun spaargeld teren

 

En van vleesloos vegetarisch eten

willen nog te weinig mensen weten

Laat de mensen zelf maar varkens fokken

dicht opeengepakt in stinkende hokken

 

Een groot deel van de maatschappij

prefereert met recht een bioboerderij

boven intensieve dierenhouderij

Vele mensen willen meer betalen

en ook zelf hun waren halen

 

https://reset.vlaanderen/2021/04/22/goed-boeren