Heksenwijsheid: dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #124

door Piet Ransijn

 

Verbinding met het AL                 2022 07 15

De verbinding met het AL

Ik geloof dat dit ons redden zal

Want zonder die verbinding

leeft de mensheid in verblinding

In een steeds veranderende werkelijkheid

te vergelijken met een schaduwrijk

 

Schaduwen verschijnen op een muur

Daarachter is een laaiend vuur

dat licht werpt op de dingen

waarvan de schaduwen ontspringen

 

Bewustzijn is een lichtend vuur

dat oplicht in de levende natuur

en helder in de mens verschijnt

Maar bij de dood uit ons verdwijnt

 

Voor de oerknal was dit vuur er al

Het ontbrandde in de oerknal

Of er voor de oerkal iets kon zijn

is voor ons een onbekend terrein

 

Bewustzijn geeft verbinding

verbinding met het AL

die ons wellicht redden zal

van hoogmoed en verblinding

 

Als verdoolden in een schaduwrijk

lijken wij de bestemming kwijt

die ligt in de verbinding met het AL

en bewustzijn dat ons redden zal

van hoogmoed en verblinding

door een hartsverbinding

met de ziel van het heelal

 

 

Wonderen                        2022 07 09

 

Zit de wereld logisch in elkaar?

Zouden er wonderen bestaan?

Heel veel is nog onverklaarbaar

Zoals de magie van volle maan

 

De wetenschap is incompleet

zoals menig wetenschapper weet

De religie vult haar aan

Want wonderen bestaan

 

Ooit een keer een wonder meegemaakt?

Ooit door tegenslag geraakt?

Die zich plots ten goede wendde

zoals vaak bij vrienden en bekenden

 

Ooit een crisis meegemaakt

en om steun en hulp gevraagd?

Die vervolgens werd geboden

zonder geloof in goden

 

Ook een kinderwens

bevangt opeens een mens

Hoe is dat verklaarbaar?

Is dat eigen lijk niet raar?

 

Je levenslang beperken

om voor kinderen te werken

die ook vaak ondankbaar zijn

en lang niet altijd lief en fijn

 

Waarom gelooft een mens in idealen

waar hij telkens tol voor moet betalen?

Waarom verder leven en naar doelen streven

die vaak onbereikbaar zijn gebleven?

 

Waarom gelooft hij nog in waarden

in een toekomst voor de aarde?

Feigen wijzen op het tegendeel

Waarom neemt hij aan protesten deel?

 

Waarom hoopt hij tevergeefs

dat hij catastrofen overleeft?

Hij kan de dood niet uit de weg gaan

hoezeer hij ook gelooft in voortbestaan

 

Uiteindelijk gaat alles dood

zonder uitweg uit de nood

Of wordt voor ons nageslacht

nog een perspectief verwacht?

Zouden wonderen bestaan

als wij allen ervoor gaan?

 

 

Dierbare doden               2022 07 02 Sterfdag van prof Unnithan

Alles heeft zijn grenzen

De wereld van de overleden mensen

is door een gordijn gescheiden

van het leven dat wij leiden

 

Alleen op heel speciale tijden

zien wij achter het gordijn

den mensen die gestorven zijn

De zielen die zijn overleden

wensen wij dan alle vrede

 

Soms bereikt ons nog een wens

van een overleden mens

die tijdens zijn aardse leven

onbeantwoord is gebleven

 

Het is zaak de doden te gedenken

en hen eerbetoon te schenken

Ze zijn er niet voor niets geweest

en hebben ook voor ons geleefd

 

We hebben rituelen uitgevonden

om hun leven af te ronden

en gedenken dan de dode zielen

die ons door de dood ontvielen

Met eerbied en respect en liefde

gedenken wij de dierbare geliefden

 

https://www.elisabethmagazine.nl/sta-even-stil-er-is-licht-in-de-verte/

 

Droefheid, licht en overvloed                  2022 07 04

 

Het heeft geen zin te blijven smachten

Ooit op een hereniging te wachten

om de droefheid te verzachten

 

De mensen die zijn overleden

hebben een sfeer van licht betreden

en zenden ons wel eens een groet

vanuit het diepst van hun gemoed

een teken van hun overvloed

 

Daar zijn ze vrij van zorgen

in een hemels licht geborgen

Droefheid die ons smachten doet

wijkt dan voor hun overvloed

Uiteindelijk komt het goed