Dichterlijke reflecties over superintelligentie

Civis Mundi Digitaal #125

door Piet Ransijn

 

Superintelligentie          2022 07 07

 

Een demonisch ondernemen

waar deskundigen van beven

wordt weinig aandacht gegeven

Als het mis gaat gaat het mis

zonder dat er een herstelkans is

Zullen superintelligente breinen

mensen ooit doen gaan verdwijnen?

 

Door giganten van het internet

die maar al te graag bepalen

wat wij uit de winkels halen

worden we als slaven weggezet

Worden wij consumptieslaven

die zich aan hun lusten laven?

 

Wie heeft dit alles uitgekiend

en waar het allemaal toe dient?
Lopen wij zo in een openstaande val

beroofd van voeling met het Al?

En waar ligt onze redding

uit de mogelijk ontzetting?

 

Gaan ontwikkelingen niet te vlug?

Hoe vinden wij onszelf weer terug

in het labyrinth van internet

dat overal rondom is opgezet

 

Om ons stapsgewijs te vangen

door ons opgewekt verlangen

om dingen te gaan kopen

waarvan we vervolgens hopen

dat zulke materiële zaken

ons gelukkig zullen maken

 

Gevangen in een web van daden

die wij niet meer kunnen laten

om steeds meer te consumeren

kunnen wij in slaven transformeren

 

Mensen laten zich strikken door internet en AI

ttps://computergeek.nl/verslaafd-aan-het-internet/

 

Kunstmatige intelligentie            2022 07 02

 

Met al zijn rekenkracht

heeft AI geen echte macht

Het is een willoos wezen

Wat hebben wij te vrezen?

 

Het is een instrument

dat zijn beperking kent

Het is de menselijke rede

die wij eerder moeten vrezen

 

Die heeft vaak ondoordacht

een hachelijke macht

Bij een onwelwillend wezen

valt dan veel te vrezen

 

https://nl.123rf.com/stock-foto/binnenste.html

 

Vrijheid versus slavernij              2022 08 20

 

Onze kleine verstand

overspeelt zijn hand

De rationele levenwijze

zou ons gaan bevrijden

van onheil en van lijden

Comfort zou zich verfijnen

 

In feite geeft het slavernij

Geen vrije maatschappij

Mensen worden slaven

van slimme apparaten

die hen afhankelijk maken

 

Alles wordt gecontroleerd

De berichten die men zendt

en wat men consumeert

van alles wordt gescand

Want slimme apparaten

houden alles in de gaten

 

De veelgeprezen vrijheid

lijkt mettertijd verleden tijd

Een nieuw soort slavernij

beheerst de maatschappij

We heben onze ziel verpand

aan een machinaal verstand


We hebben onze vrijheid opgegeven

voor een digitaal geregeld leven

Vinden straks een artificiele vreugde

in technologische geneugten

met tal van schedelimplantaten

die ons zombies kunnen maken

 

Hoe heeft het zover kunnen komen?

hebzucht heeft ons meegenomen

en verleid tot apparaten

die ons slaven maken

Hoe Kan men zich bevrijden

en een ander leven leiden?

 

De sleutel tot waarachtig vrij zijn

ligt uiteindelijk in ons bewustzijn

waar wij meester van onzelf zijn

en geen slaaf van apparaten

die ons onderhorig maken

 

Keer in en kom tot klaarheid

want in osn woont de waarheid

In ons troont de schoonheid

in haar smetteloze zuiverheid

wacht zij daar in al haar pracht

op een  blijk van onze aandacht

 

Het eeuwige domein der goden

toevend in gelukzalige regionen

waar men zich kan bevrijden

van pijn en ongeluk en lijden

Waar het goddelijke wordt bemind

en in een mens vervulling vindt