Nieuwe spelregels, bewerkt citaat over debat en politiek

Civis Mundi Digitaal #126

door Jan Chris Jansen

                                                   Nieuwe spelregels

 

                            We hebben de komende tijd nieuwe spelregels nodig

                                           Om alle debatten funktioneel

 

                            Te houden. Waarin de spreektijd soms wordt beperkt,

                                           Net als het aantal moties en vragen.

                            Nu is soms de verhouding zoek tussen de spreektijd

                                           En het aantal stemmen dat een

                            Fractie vertegenwoordigt. Ik gun ieder zijn spreektijd,

                                           Maar het funktioneert zo niet,

                            Praktisch gesproken. Wij zijn geen Tweede Kamer.

                                           Ons past bescheidenheid. Dat

                            Moet gevolgen hebben voor de houding waarmee wij

                                           Als senatoren politiek bedrijven.

                            Uiteindelijk werkt democratie volgens mij alleen maar

 

                                           Als politici een vorm van reflectie,

                            Terughoudendheid en zelfbeheersing willen betrachten.

 

                                                                 */*

                            Annelien Bredenoord, fractievoorzitter D66 Eerste Kamer

                                                  Trouw  di 13 sept 2022