Slaaf van apparaten, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #126

door Piet Ransijn

 

Slaaf van apparaten      2022 09 09

Steeds meer mensen raken

verslaafd aan apparaten

Hun leven en hun streven

raakt er innig mee verweven

 

Het bedreigt hun geluk

al is er eentje stuk

We kunnen ons afvragen

worden we geen slaven?

 

Wij kunnen niet meer zonder

alles loopt dan in het honderd

zonder al die apparaten

die ons weinig ruimte laten

om ongecompliceerd te leven

als we er niet mee zijn verweven

 

Is dit wel in  ons belang?

Maakt het ons niet bang?

Mijn leven is vaak reflexief

Op zoek naar perspectief

 

Waarin wij ons ervan bewust zijn

dat wij medeschepsels zijn

In een ontzagwekkend groot geheel

zijn we een levend onderdeel

 

Door de schepping waar te nemen

en de Schepper eer te geven

voor het feit dat wij bestaan

en bewust door het leven gaan

geven wij een zin aan het leven

in een wereld vol onzekerheden

 

               **************

 

In plaats van mensen te bevrijden

kunnen apparaten ons tot slaven maken

Zoals de slecht betaalde slaven

in de industrie in vroeger tijden

De hang naar steeds meer apparaten

kan de vrijheid ernstig schaden

 

Robots nemen de beschaving over

kunnen mensen van hun wil beroven

Vele mensen zitten vaak te staren

naar de schermen van hun apparaten

en gedragen zich als een soort slaven

 

Remedie is dat mensen tot zichzelf komen

Niet door apparaten meegenomen

Hun zelfgeschapen zaken meester blijven

En de rol van de techniek niet overdrijven

 

De techniek mag niet de leiding krijgen

en veranderingen gaan dicteren

die de mensheid domineren

Men dient meester van zichzelf te zijn

 

Mensen dienen zich bewust te zijn

dat zij meester van hun schepping zijn

Niet de slaaf van allerhande apparaten

de de wereld niet veel beter maken

 

Veeleer werd zij een gevaarlijk oord

Mensenmassa’s werden uitgemoord

met behulp van destructieve apparaten

die de aarde heel gevaarlijk maken

 

Zolang mensen zelf nog destructief zijn

en verstoken van verlicht bewustzijn

zal de wereld navenant zijn

 

Wat doen wij onze kinderen aan

in een dergelijk bedreigd bestaan?

En wat is hun levensprspectief

in een wereld vol met ongerief?

 

Het is tijd dat wij de aarde beter maken

in plaats van het milieu te schaden

met een overmaat van apparaten

In plaats van ook de kinderen te maken

tot slaaf van nieuwe generaties apparaten