Gorbatsjov; Land van autocraten, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #126

door Piet Ransijn

 

Gorbatsjov                       2022 09 08

De onlangs overleden Gorbasjov

kreeg van vele kanten lof

Zijn presidentschap was een sof

Het Sovjetrijk viel uit elkaar

Daardoor week een groot gevaar

Rusland echter bleef een kernmacht

en het leger hield zijn slagkracht

 

De wereld raakte uit balans

Amerika greep toen zijn kans

de wereld naar zijn hand te zetten

want geen macht kon dat beletten

 

De wereld werd toen ongestoord

een ongebreideld handelsoord

Oostelijk Europa werd bevrijd

De Navo werd toen uitgebreid

 

Het bracht Rusland in het defensief

Dat veranderde daarna in offensief

De Krim werd eerst geconfisceerd

De Donbas werd geïnfiltreerd

 

Oekraïne heeft zich ferm geweerd

Door Rusland werd het aangevallen

om de onafhankelijkheid te vergallen

De oorlog heeft veel schade aangericht

Het einde van de strijd is niet in zicht

 

Als Gorbatsjov niet was afgezet

ondanks binnenlands verzet

zou het anders zijn gegaan

en zou Oekraïne voortbestaan

 

Hij respecteerde de wil van het volk

die in Oost-Europa werd vertolkt

Kwam als leider over de brug

en trok de Sovjet troepen terug

 

Het was toen een tijd van dooi

Maar het sprookje was te mooi

De rauwe harde werkelijkheid

bracht een destructief beleid

 

De oude orde werd om zeep gebracht

Oligarchen kwamen aan de macht

Het staatsgezeg werd zonder geweld

toen door Poetin weer hersteld

 

Onder zijn autoritair beleid

raakte men zijn vrijheid kwijt

Het gezag werd weer hersteld

terwijl het naar repressie overhelt

 

Op de Oekraïne heeft hij zich verkeken

Verzet is taaier dan gedacht gebleken

maar de Russen zijn nog niet geweken

Het wachten is op wapenstilstand

en de overwinning van gezond verstand

 

https://nl.sainte-anastasie.org/articles/trabajo/liderazgo-autocrtico-tiene-ventajas.html

 

Een land van autocraten             2022 09 13

 

Russen waren tot in de vorige

eeuw in veel gevallen horigen

Eerst onder de tsaar en feodale heren

Later zouden communisten domineren

in een uiterst hachelijke tijd

met een repressief beleid

 

Ze konden de vrijheid niet aan

die Gorbasjov hen zou toestaan

De vrijheid raakte van de baan

Formeel in een democratie

In de praktijk een autocratie

 

Een leider die de teugels vieren laat

krijgt daar geen lang mandaat

Het volk vraagt al sinds tijden

om een strenge sterke leider

Zou het zich van hem bevrijden

dan wachten er chaotische tijden

 

Zo leert de Russische geschiedenis

die een aaneenschakeling is

van coups en van repressie

vaak met overheidsagressie

Zal het volk nu op gaan staan

en met vrijheid leren omgaan?