Dichterlijke reflecties over Rusland en Oekraïne: Massaal ontwaken; Compromis

Civis Mundi Digitaal #127

door Piet Ransijn

https://stopworldcontrol.com/nl/leger/

 

Dichterlijke reflecties over Rusland en Oekraïne

 

Massaal ontwaken                  2022 10 05

 

Als de Russen gaan ontwaken

en zich niet meer gaan gedragen

als een kudde makke schapen

en ook de Chinezen op gaan staan

breken andere tijden aan

 

Als ze leugens niet meer pikken

en regeringsleiders laten stikken

hun instructies gaan vertikken

breken nieuwe wegen baan

 

Als de mensen die daar wonen

met zijn allen tot bewustzijn komen

en de mensen in het Westen

niet massaal verrechtsen

zullen vele zaken anders gaan

 

Journalisten doen hun plicht

Vele feiten komen aan het licht

Dit geeft op de middelange duur

een andere bestuurscultuur

Meer verantwoordlijk bestuur

 

Want het volk is meer alert

Leiders kunnen worden afgezet

Mensen pikken hun bedrog niet meer

Stellen zich massaal te weer

 

Verantwoordlijk leiderschap

vormt de orde van de dag

Ook de leiders gaan ontwaken

doen gewetensvol hun taken

 

Men zal achter hen gaan staan

Nieuwe wegen breken baan

Mensen raken meer begaan

met een meer bewust bestaan

 

Meer bewust van wat hen dient

en hun steun het meest verdient

Een groeiend collectief bewustzijn

kan een zegen voor de mensheid zijn

 

 

 

Compromis                       2022 10 23

 

De anti-Rusland propaganda

wordt breed uitgemeten in de kranten

Zijn onbetamelijke agressieve  daad

heeft Poetins reputatie zeer geschaad

Eerder kon hij nog niet zoveel kwaad

 

Het bevordert niet de dialoog

dat geen van de partijen boog

voor de eisen van de andere partij

Daardoor vechten zij nog zij aan zij

 

De relatie is nog altijd grondig mis

Weinig open voor een compromis

De onderdrukking van de Russen

in de Donbas wilde Oekraïne sussen

 

De Russische connectie met De Krim

negeert zij tegen beter weten in

De zelfbepaling van een volk

die de Oekraïne zelf vertolkt

geldt die ook de Donbas en De Krim?

 

Er wordt gemeten met twee maten

Dat zal geen van de partijen baten

Een afstandelijke onafhankelijke kijk

ligt nog buiten algemeen bereik

 

Weigering om anders te gaan kijken

zal de strijd niet gauw doen wijken

Slechts een ander soort bewustzijn

kan wellicht een weg  naar vrede zijn

Dat begint bij ons in het klein

 

https://www.raamoprusland.nl/raam-op-rusland/nieuwsbrief/archive/376-steun-de-vrije-pers-van-rusland?tmpl=raw&format=raw

De pers deed ook een muilkorf om

 

De functie van de pers                2022 10 26

 

De pers schoof in benarde tijden

zijn kritische functie ter zijde

Terwijl de pers ervoor moet waken

om de mens niet slaafs te maken

 

Bij de oorlog in de Oekraïne

werd de pers een propagandamachine

De functie ‘waakhond van de overheid’

lijkt de pers al vele jaren kwijt

Vooral sinds de coronatijd

 

Het beleid in de coronatijd

 

Er was toen nauwelijks debat

In discussie kwam al gauw de klad

Als doorgeefluik van overheidsbeleid

was de pers zijn waakhondfunctie kwijt

 

In plaats van met ons mee te vechten

voor grondwettelijke burgerrechten

steunt de pers daarmee in strijd

een discutabel overheidsbeleid

 

Toen het overheidsbeleid werd uitgerold

werd de burgerlijke vrijheid uitgehold

Terwijl men zich ostentatief beriep

op een uit de hand gelopen griep

 

Met veel gewichtigdoenerij

onderdrukte men de maatschappij

Door een rammelende noodwet

werden rechten aan de kant gezet

De burgerlijke vrijheid werd belet

 

Het publieke overheidsbeleid

rammelde beslist al lange tijd

Leugens kwamen in de openbaarheid

Met het democratisch burgerrecht

ging het sinds corona slecht

 

Actievormen van betrokkenheid

golden slschts een minderheid

De meeste burgers volgden braaf

de instructies van de staat

en hun volgzaamheid werd slaafs

 

De pers dient in benarde tijden

de discussie niet te mijden

Als de waakhond van de overheid

geeft zij haar repliek op het beleid

 

Vaccinatie werd de enige remedie

Medicatie werd van hogerhand vermeden

Zogenaamd vanwege bij-effecten

die bij velen scepsis wekten

Bij de bij-effecten van de vaccinatie

gold volkomen resignatie

 

De nuancering van het overheidsbeleid

leunde zwaar op medische autoriteit

Niet op wetenschappelijkheid

Een aantal aangenomen hypothesen

waarnaar telkens werd verwezen

was nog niet afdoend bewezen

 

Hypothesen waren maar ten dele waar

Het beleid was dus aanvechtbaar

Als voorbeeld had de mondbescherming

geen bewezen wetenschappelijke strekking

Dit gold evenzeer de avondklok

en het groepsvormingsverbod

 

De pers dient in benarde tijden

de discussie niet te mijden

als de waakhond van de overheid

toetst zij het geboden overheidsbeleid

op aanvaardbaarheid en legitimiteit

 

https://www.fondsenwerving.nl/verdieping/artikel/2022/04/26/Oorlog-in-Europa-in-actie-voor-Oekra%C3%AFne

 

Oekraïne

 

Bij de oorlog in de Oekraïne

werd de pers een nieuwsmachine

Ook in andere betrokken landen

was er volop propaganda

 

De achtergrond van het conflict

werd van een kant slechts belicht

Van de onderdrukking van de Donbas

maakte men van een kant slechts gewag

 

De oorlog volgde als een Russische lawine

op de onderdukking door de Oekraïne

Men mocht er zelfs zijn taal niet spreken

Miljoenen zijn er daarom uitgeweken

 

Burgers van de Russisch sprekende gebieden

mag de Oekraïne niet hun taal verbieden

De Russische propagandamachine

vergroot de euveldaden van de Oekraïne

 

De repressie van de Russische minderheid

was met mensenrechten openlijk in strijd

Het Russische verzet werd erdoor gewekt

Heeft de Russen tegen Oekraïne opgezet

 

De Russische defensiepolitiek

reageert op westerse expansiepoilitiek

Een nucleaire bewapend achterland

was een groot gevaar voor Rusland

 

De achtergrond is een betwist gebied

dat de Oekraïne niet als etnisch Russisch ziet

Heeft de Oekraïne wel het nodige gedaan

om een oorlog uit de weg te gaan?

 

Het overleg heeft steeds gefaald

Hetgeen met mensenlevens werd betaald

Het falen om de oorlog te vermijden

gold aan Russische en Oekraïense zijde

Het falen van een wapenstilstand

ligt aan beider onverstand

 

Het Westen is op Oekraïense hand

Het faalt in een bemiddelende rol

en houdt zijn Russische agressie vol

Dat verhindert een bestand

Hoevelen worden nog de oorlog ingejaagd

vooraleer de oorlog wordt gestaakt?

 

Is er een uitweg? Spotprent is onderdeel van expositie. Gemaakt door Marilena Nardi uit Italië https://denhaag.beeldengeluid.nl/wp-content/uploads/2022/06/campagnebeeld-framing-the-war-2-min-1.jpg

https://informatieprofessional.nl/expo-framing-the-war-toont-oorlog-oekraine-in-fotos-en-cartoons/