Halloween

Civis Mundi Digitaal #127

door Piet Ransijn

 

Halloween                         2022 10 01

Allerheiligen, Allerzielen* en halloween               *resp. 1 en 2 nov.

Deze drie zijn naar het scheen

met elkaar verwante najaarsfeesten

waarin de gestorven geesten

en hun ontoegankelijk domein

meer bereikbaar zouden zijn

 

De sluier die ons van hen scheidt

heeft dan grotere doorlaatbaarheid

Tijdens deze najaarsfeesten

is er meer contact met geesten

 

Het zogeheten dodenrijk

geeft van acte de présence blijk

Mensen bidden voor de doden

Vragen steun bij eigen noden

Terwijl zij voor hun heiligen knielen

eren zij de overleden zielen

 

In de wereld na de dood van God

bekommert men zich toch nog om zijn lot

De onttovering van de cultuur is groot

Velen geloven niet in leven na de dood

 

Ook het geloof in reïncarnatie

raakte vroeger uit de gratie

De Kerk heeft het geweerd

en mensen ervan afgekeerd

 

Overleden zielen komen weer tot leven

wanneer wij de doden aandacht geven

De wereld van de overleden geesten

komt tot leven tijdens de genoemde feesten

 

Het dodenrijk als premodern gegeven

komt ook in de moderne tijd tot leven

Want het geloof in leven na de dood

lijkt een onuitroeibaar geloof

 

Vele mensen vestigen hun hoop

op een leven na de dood

Veel notoire atheïsten

die het geloof in God betwisten

putten ook soms hoop

uit een leven na de dood

 

Hoewel de hypothese wordt betwist

is de uitkomst nog steeds ongewis

De wetenschap laat het nog open

of er perspectief is voor de doden

Het wetenschappelijk domein

is nog steeds betrekkelijk klein

Voorbij de wereld der materie

is het leven vol mysterie

 

Men weet weinig van bewustzijn

Grotendeels een onbekend terrein

waar leven na de dood kan zijn

in een voor ons onbekend domein

 

De wetenschap heeft alsnog zijn klauwen

van het dodenrijk nog afgehouden

Ook de transformatie van materie

blijft omgeven door mysterie