Gedichten over de coronacrisis, rechten onder druk, conformisme

Civis Mundi Digitaal #128

door Piet Ransijn

https://www.climategate.nl/2022/09/wef-geeft-toe-de-corona-dictatuur-was-slechts-een-test-nu-komt-de-co2-dictatuur/

 

Gedichten over de coronacrisis, rechten onder druk, conformisme

 

De coronacrisis                              2022 11 01

Piet Ransijn

 

De coronacrisis lijkt nu voorbij

Maar dat maakt de burgers nog niet vrij

van repressieve meningen en mensen

die een dichtgetimmerd onderkomen wensen

 

Dat neigt naar een soort van gevangenis

waarin het voor de meesten wel goed toeven is

maar voor dissidenten is de repressieve neiging

op te vatten als een serieus te nemen dreiging

 

De vrijheid van het denken is in het geding*

Hier geen compromissen, onder geen beding

Mensen mogen vrij hun mening uiten

Ook als zij op grote weerstand stuiten

van al lang en breed gevestigde belangen

die versterking van de status quo verlangen

 

De coronadictatuur lijkt nu voorbij

Komt een vrije maatschappij nu dichterbij?

Het hangt af van onze inzet voor de vrijheid

en voor gelijkheid en rechtvaardigheid

voor duurzaamheid en transparant beleid

 

Niet van Tech-titanen en Big Pharma-bazen

die op honderden miljarden azen

en ons met corrupte wetenschap belagen

informatie waar we niet om vragen

 

Opgedrongen door de algoritmen van  bedrijven

die de argeloze burgers pogen in te lijven

in een nieuw soort slavenmaatschappij

De coronadictatuur lijkt nu voorbij

Maar dat maakt de burgers nog niet vrij

 

*Zie Susie Alegre, Freedom to ThinkThe Long Struggle to Liberate Our Minds

We share our most intimate thoughts with trillion-dollar tech companies. Their algorithms categorize us and jump to troubling conclusions about who we are. They also shape our everyday thoughts, choices and actions - from who we date to whether we vote. But this is just the latest front in an age-old struggle. Part history and part manifesto, Freedom to Think explores how the powerful have always sought to influence how we think and what we buy. Connecting the dots from Galileo to Alexa, human rights lawyer Susie Alegre charts the history and fragility of our most important human right: freedom of thought. Filled with shocking case-studies across politics, criminal justice, and everyday life, this ground-breaking book shows how our mental freedom is under threat like never before. Bold and radical, Alegre argues that only by recasting our human rights for the digital age can we safeguard our future.

De balans leek door te slaan naar de plichten https://prezi.com/arog6tpkluxd/burgerrechten-en-plichten/

 

Burgerrechten onder druk  2022 11 15N a v R F Kennedy, The Real Anthony Fauci

 

De overheid verloor de laatste tijd

haar gezag en haar geloofwaardigheid

Als de gevestigde belangen van bedrijven

aan de overheid de wet voorschrijven

verliest de overheid haar onafhankelijkheid

 

De overheid staat ook bepaald niet borg

voor een onafhankelijke gezondheidszorg

De artsenstudie heet nu medicijnen

en bestrijkt maarerg beperkte terreinen

 

Meestal na een uiterst kort verhoor

schrijft de arts zijn medicijnen voor

De behandeling bestaat uit medicijnen

en bestrijkt maar zelden andere terreinen

 

Nog meer en erger dan de overheid

verloor de arts zijn onafhankelijkheid

Zijn onafhankelijke kijk verdween

en past nu in een denksysteem

 

Het fameuze biomedische model

raakte allerwegen overal in tel

De dehumanisatie van de mensen

overschreed bedenkelijke grenzen

 

We werden proefkonijn van medicijnen

die de volksgezondheid ondermijnen

Maar het menselijk bewustzijn

blijft een onbegrijpelijk terrein

 

Ook de zinverlening aan het leven

is met de gezondheid zeer verweven

Vingers van de farmaceutische bedrijven

dienen van het menselijke af te blijven

 

Het menselijke zelfbeschikkingsrecht

vanuit ons autonome zelfbewustzijn

mag ons onder geen beding worden ontzegd

ook al zou de overheid hiertoe genegen zijn

 

Bij de vaccinatiepropaganda

waren er vaak misverstanden

Keuzevrijheid was in het geding

Het had veel van een verplichting

 

Het gebrek aan vrijheid van de mensen

overschreed bedenkelijke grenzen

ten gunste van belangen van bedrijven

die de overheid de wet voorschrijven

 

Met name Pharma had belang

bij maatschappelijke dwang

Burgerrechten stonden stuk voor stuk

onder een enorme sociale druk

 

Onder het mom van volksgezondheid

voerde zij een lucratief beleid

Burgers werden om de tuin geleid

zoals vee dat werd gemolken

 

In plaats van het belang van burgers te vertolken

werden overheden stelselmatig uitgemolken

ging de politiek ook door de knieën

voor meedogenloze industrieën

 

https://prezi.com/p/biovlimj18vt/conformisme/

 

Conformisme    2022 11 12 N a v Robert Kennedy, The Real Anthony Fauci

 

Een algemeen gebrek aan vrijheidsdrang

stelt mij soms teleur en maakt mij bang

Het gemak waarmee de mensen geloven

in een opgelegd gezag van boven

lijkt mij niet bepaald in ons belang

 

Corrumpering van de wetenschap

is een hoogst bedenkelijke stap

Waarop kunnen we nog bouwen?

Welk gezag is te vertrouwen?

 

En het opgelegde conformisme

waagt haast niemand te betwisten

Mensen laten zich in hoge mate

overdreven angst aanpraten

Gezond verstand en kritische zin

levert men opeens bereidwillig in

 

Met een volk van blinden

valt een oorlog niet te winnen

Met een groep van gelijkgezinden

die zich aan een ideaal verbinden

kunnen we een offensief beginnen

 

Zeggen wat er aan de hand is

duidelijk maken wat er gaande is

hoe een oorlog is te winnen

Licht verspreiden in de duisternis