Coronagedichten over bescherming

Civis Mundi Digitaal #128

door Piet Ransijn

 

Bescherming is beperkt               2022 10 13

 

Corona is nog niet verdreven

komt dit najaar weer tot leven

Wordt de vrijheid weer beperkt

voor een schamele bescherming?

Met slechts een beperkte werking

die aan alle kanten lekt

en niet wettelijk is afgedekt

 

Rechten werden ingeperkt

en discussie werd beperkt

Gezien de grote noden

was er haast geboden

in de hoop dat vaccinatie werkt

Maar de werking was beperkt

 

Een herhaalde rituele handeling

zoals obligate mondbescherming

of steeds wassen van de handen

werd gemeengoed in den lande

 

Ondanks al die handelingen

zal het virus overspringen

Want bij iedere zucht

vliegt het door de lucht

 

Het virus dringt door het masker heen

 

Obligate mondbescherming

gaf nauwelijks een beperking

van het virus op zijn wegen

en het werkte niet gedegen

ook al zag het er zorgvuldig uit

 

Verder was er nog de spuit

Meest probaat en meest omstreden

en waarvan we lang niet alles weten

Omdat er van de werking op termijn

geen gedegen onderzoek kan zijn

 

De najaarsprik komt weer op gang

al beschermt het niet voor lang

Voor velen al de vierde prik

Menigeen die weegt en wikt

al of niet nog maar een prik?

 

De nevenwerking zou beperkt zijn

Het aantal vaccinatiedoden is maar klein

De doodsoorzaak is veelal onbekend

of wordt als zodanig voorgewend

omdat moeilijk vast te stellen is

wat uiteindelijk de oorzaak is

 

Medicalisering van het leven

en de digitalisering van het leven

heeft een flinke boost gekregen

Dat heeft Pharma en Big Tech

geen windeieren gelegd

 

Een gezonde leefstijl

dient een ieders heil

Met een betere weerstand

tegen ziekte meer bestand

Bescherming werd gepropageerd

die het virus niet echt weert

Want met al het handen wassen

bleef het virus ons verrassen

 

En bescherming van de mond

is eigenlijk niet echt gezond

Het vormt een belemmering

van de frisse vrije ademhaling

 

Met afstand houden is niets mis

waar dat ook maar mogelijk is

Ventilatie maakt de lucht weer fris

Als er beter wordt geventileerd

wordt het virus meer geweerd

 

Er is nog steeds geen zekerheid

Die ontbreekt in de coronatijd

Een ieder kan opeens besmet zijn

Ook degenen die gevaccineerd zijn

En de onberekenbare dood

toont zich vaker levensgroot

 

Want iedere bescherming

kent ook zijn beperking

We blijven aangewezen

op een veel gezonder leven

 

Een sterk immuunsysteem

slaat ons door de winter heen

Een  gezonde leefstijl

dient een ieders heil

 

De indruk bestaat dat melding beter kan

 

Wat zijn de bijwerkingen?                         2022 10 20

 

Gooi er maar een cocktail tegenaan

Meng de wetenschap en veel gevaar

en de mensen luisteren ernaar

Laat het brengen door autoriteiten

en men kijkt niet naar de feiten

 

Velen laten zich gemakkelijk leiden

Train het volk in volgzaamheid

en men voegt zich naar beleid

van een medische autoriteit

 

Mensen schikken zich erin

en dit is nog maar een begin

Het einde is nog niet in zicht

als het volk zich ernaar richt

 

Artsen hebben een geloofwaardigheid

die men niet gemakkelijk bestrijdt

Als men zich gemakkelijk laat leiden

dan kan propaganda snel verspreiden

 

Imponeer de mensen, maak ze bang

Wijs op het maatschappelijk belang

Menigeen wordt dan verbolgen

op degenen die niet volgen

 

Volgens voorschrift weerde

men de niet-gevaccineerden

Want zij vormden een gevaar

en men richtte zich daarnaar

 

Tot ook de gevaccineerden

andere mensen infecteerden

Maar dat zou veel minder zijn

De besmettingskans was klein

 

De bescherming bleek beperkt

In enkele maanden uitgewerkt

Mogelijke schade van de vaccinatie

bleek maar weinig uit de registratie

 

Er was weinig oog voor vage klachten

die zijn standaard te verwachten

Dit werd nauwelijks onderzocht

omdat het van hoger hand niet mocht

 

Met onderzoeksprotocollen

mag een medicus niet sollen

Zeker niet als reguliere medicijnen

de symptomen reeds verkleinen

 

Maar ondanks grote noden

werden middelen verboden

De focus was op vaccinatie

niet op covid-medicatie

 

Men mocht wel een proefkonijn

van een nieuw soort vaccinatie zijn

die niet grondig onderzocht kan zijn

Een controlegroep ontbrak

en ook een langer tijdspad

 

Vaccinatie werd al vrijgegeven

zonder bij-effecten weer te geven

Onder overdreven druk van dreiging

en dramatische beschrijving

deed men afstand van zijn vrijheid

en men volgde repressief beleid

 

Het leek afdoende naar het scheen

maar het virus brak er toch doorheen

als de dekkingsgraad verdween

Om bescherming op te schalen

moest men nog een prik gaan halen

 

Men wil zo de mensen conditioneren

zich geregeld weer te laten vaccineren

als een nieuwe medische praktijk

die beslist niet waterdicht lijkt

 

En omringt is met onzekerheden

die aan covid-vaccinatie kleven

Onderzoek is voor alsnog omstreden

Openbaarheid wordt vermeden

Het lijkt of men de bij-effecten mijdt

vanwege de aansprakelijkheid

 

Tot vertrouwen in de overheid

en een blijvend preventief beleid

gericht op betere gezondheid

heeft het een en ander niet geleid

 

Wij moeten er beslist voor waken

ons niet monddood te laten maken