Persbericht: Nieuw boek van Herman Hümmels: Ontarmende economie

Civis Mundi Digitaal #128

Persbericht   

 

Er is een alternatief voor het neoliberalisme.
Daarvoor is een andere manier van denken over economie nodig en een andere maatschappij.
Armoede de wereld uit!
Ontarmende economie biedt een alternatief.
Moraal, marktwerking en gemeenschaps gevoel gaan samen.

 

‘Ontarmende economie’ beschrijft de eerste lijnen van een welvaartssysteem zonder financiële armoede. Uitgangspunt is het individu als lid van een gemeenschap. Ruim aandacht wordt gegeven aan fundamentele denkkaders. Morele keuzen vormen een ander uitgangspunt. De neoliberale winstmaximalisatie, het speculatieve geldsysteem en de grenzeloze vrijheid passen niet in dit model. Een hoofdrol is weggelegd voor de individuele behoeften en de bevrediging ervan. Dit noodzaakt tot productie: de basis van welvaart. Op gemeenschapsniveau is zowel de eigen verantwoordelijkheid van de burgers als de overheidszorg voor eerlijke verdeling van de welvaart bepalend. De overheid heeft de zorg toebedeeld gekregen voor diegenen die tot zelfzorg niet of onvoldoende in staat zijn. De kern van het verhaal draait om de vraag wat ‘geld’ nu eigenlijk is.

Welvaart bestaat uit door arbeid ontstane toegevoegde waarde. De waarde wordt bepaald door de behoeften. Welvaart wordt bereikt doordat elk individu een deel van zijn verantwoordelijkheid delegeert aan de overheid die de condities schept voor een geordend geheel, een eerlijke marktwerking, ruimte voor zelfontplooiing en een redelijke inkomensverdeling.

’Ontarmende economie’ (396 pagina’s, ISBN: 9789464658118) is gepubliceerd via het selfpublishingplatform Brave New Books. Het boek is te koop bij https://www.bol.com/nl/b/brave-newbooks/8892641/. Prijs: €29,00.

Over de auteur

Herman Hümmels (Wierden, 1941) volgde na het basisonderwijs de bedrijfsopleiding bij machinefabriek Stork. De rest van zijn opleidingen volgde hij, op latere leeftijd, in zijn vrije tijd. Eerst cursus Vught (groepswerk), dan sociale academie (social casework) en daarna de universiteit (1976, Utrecht, andragologie; bijvakken: organisatiekunde en psychotherapie). Eerder schreef hij ‘Computers in de praktijk’ (1980, uitg. Lemma) en ‘Mensenwerk’ (1999, uitg. MetaVision), ’Bestaan begrijpen’ (2017), ’Zelfhandhaving’ (2019) en ’Menswaardige maatschappij’ (2019). Hij was werkzaam als maatschappelijk werker, als psychotherapeut en in het onderwijs in verschillende functies. Vanaf 2000 tot 2015 was hij betrokken bij de ontwikkelingsprojecten Sapana Village te Nepal.

Website: www.stukjes.info. Recensie-exemplaar via email: herman@lesplek.