Herinneringen aan Haïti en een vers

Civis Mundi Digitaal #129

door Fred de Haas

 

De geschiedenis van Haïti wordt gekenmerkt door moord, doodslag, onderdrukking en slavernij met als triest resultaat dat, na ruim tweehonderd jaar, de eerste onafhankelijke zwarte Republiek (1804)  nu een Staat is waar diepe armoede heerst. Dit is begonnen met de koloniserende Spanjaarden die na de ‘ontdekking’ door Columbus de bloeiende landbouw van de inheemse Arawakken hebben vernietigd en de Taino’s gedecimeerd.  Bartolomé de las Casas[1], beschermer van de Indiaanse bevolking en tegenstander van de slavernij, schreef in 1552: ‘de Spanjaarden stortten zich op hen met de vraatzucht van wilde dieren […] door de inheemse volken te vermoorden, te martelen en uit te roeien met de meest ongewone en verschillende vormen van wreedheid’.

 

Bartolomé de las Casas, Archivo General de Indias

De Fransen kregen bij de vrede van Rijswijk in 1697 de westelijke helft van het toenmalige Hispaniola, het latere Haïti (Arawak ‘Ayiti’ = bergachtig land), in handen. De naam werd toen officieel veranderd in Saint Domingue.

De Franse kolonisten hebben honderdduizenden Afrikanen ingevoerd en hen als slaven laten werken in de suikerrietvelden. Het officiële Frankrijk vond dit kennelijk een manier om de Afrikanen beschaving bij te brengen. Zo verklaarde Jules Ferry[2] in 1885: ‘De superieure rassen (!) hebben een recht ten aanzien van de inferieure. Ik herhaal dat er voor de superieure rassen een recht bestaat, omdat er een plicht is om de inferieure rassen te beschaven’.

De onafhankelijkheid van Haïti werd omstreeks 1800 allereerst bevochten door gevluchte slaven onder leiding van de marron[3] Boukman en later door militairen als Dessalines, Toussaint Louverture en Henri Christophe, die aanvankelijk dienst deden in het Franse koloniale leger. Franse generaals die tegen hen vochten waren o.a. Leclerc en Rochambeau. Onder deze mensen werden de grootste wreedheden begaan. Het was een chaotische tijd. Loyaliteiten wisselden meer dan eens en verraad was overal aanwezig.

In 1792, na de Franse Revolutie en de ‘Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen’ schreven de leiders van de Haïtiaanse opstand, Biassou en Belair, de volgende brief aan de Franse overheid:

‘Wij zijn zwart, maar vertel ons eens, Heren die zo slim zijn, wat is dat voor een wet die zegt dat de zwarte mens het bezit van de blanke mens moet zijn?. […] Bent u vergeten dat u de Verklaring van de Rechten van de Mens heeft gezworen die zegt dat de mensen vrij en gelijk in rechten worden geboren? Als u dus, en dat kunt u niet ontkennen, dat heeft gedaan, dan staan wij in ons recht en moet u erkennen dat u zich schuldig hebt gemaakt aan meineed […]’.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789), door J.J.F. Le Barbier.

 In 1804 werd Haïti onafhankelijk en als compensatie voor het verlies van de Franse kolonie werd het land later een dwangsom opgelegd van 90 miljoen goudfranken (vastgesteld in 1838).

In de 20e eeuw heeft de ontwikkeling van het land ook te lijden gehad onder de Amerikanen die het land 20 jaar bezet hielden en daar hun economische belangen bevorderden. Zij steunden vanzelfsprekend de coöperatieve Haïtiaanse  regeringen die als buffer dienden tegen het opkomende communisme.

 

Het paleis van Duvalier, foto fdh.

Het was tijdens de dictatuur van Duvalier  streng verboden het paleis te fotograferen. Deze opname maakte de auteur met een opzij gedraaide lens.

Een van de in alle opzichten grootste verschrikkingen voor Haïtí was het bewind van François Duvalier en later van diens zoon Jean-Claude (1957-1986) die ongestraft hun onderdanen gevangen zetten, martelden en vermoordden, daarbij gebruik makend van hun legertje van Tontons Macoutes[4], de wrede privé politie van de Duvaliers. Amerika laat dit toe, uit angst voor het communistische Cuba.

 

Het onderdrukkingsapparaat van François en Jean-Claude Duvalier, jaren ’60 e.v., foto fdh

 

Onder het presidentschap van Clinton werd Haïtí verplicht om een economie in te richten ten bate van de private sector. Het Internationaal Monetair Fonds dwong het land, tijdens de regering van de socialistisch gezinde Aristide, een keus te maken voor de markteconomie. Aristide had, gezien de moeilijke omstandigheden, geen keus.

Ook had het land te lijden onder grote natuurrampen als de aardbeving van 2010 die een kwart miljoen mensen doodde. Tot overmaat van ramp brak toen ook de cholera uit waarvoor de UNO verantwoordelijk was, maar deze verantwoordelijkheid niet erkende.

Haïti, eens de rijkste kolonie van de wereld is nu een van de armste landen waar 3% van de bevolking beschikt over 70% van alle rijkdommen.

 

marktscène in Léogane, foto fd

Een vers ter herinnering aan Haïti en een (ver) verleden

Het volgende vers is een herinnering aan het verleden en aan mijn verblijf in Haïtí toen ik constateerde dat de geest die woei over het bloedige begin van de onafhankelijkheid nog steeds vaardig was.

 

Eind jaren ’60. De auteur in Cap Haitien, foto fdh

 

Haïtí[5] omstreeks 1800

Dit is niet zomaar een verhaal

van één beruchte generaal,

Welnee! Het gaat om meer dan een,

(ze hadden wel één ding gemeen:

 

zij dienden allen Bonaparte,

blanken, zwarten en mulatten,

waren wreed en hypocriet

en groter boeven vind je niet).

 

Zwarte legercommandanten

die nog vochten voor de Fransen,

van het onrecht zich bewust,

maken een einde aan de rust.

 

Houtskoolmarkt in Haïtí, foto fdh

 

Napoleon stuurt Leclerc[6], zijn zwager,

die te werk gaat als een slager,

zwarten ophing en vermoordde

van het Zuiden tot het Noorden.

 

GeneraalCharles Leclerc (1791-1802)

 

Dessalines[7] de vrijheidsstrijder

die gezien wordt als Bevrijder,

was meedogenloos en sterk,

deed voor Toussaint[8] het ‘vuile’ werk.

 

Toussaint, in ruste en gezien,

bleef de baas van Dessalines

en dat beviel de wreedaard niet

(vandaar dat hij hem toen verried).

 

Toussaint Louverture (1743-1803)

 

Dessalines wou alle macht,

maakt bij Leclerc Toussaint verdacht.

Zo zwart als inkt was zijn verraad:

een onzegbaar lage daad.

 

Toussaint Bréda zat in de luren

en Leclerc greep Louverture[9],

deed hem op de boot naar Brest,

Napoleon zorgde voor de rest,

 

zou van Toussaint het laatste vergen,

bracht hem spoorslags naar de bergen,

waar een koude cel gereed stond

en hij, na een jaar, de dood vond[10].

 

Toussaint Louverture in zijn cel in de Jura, Bibliothèque numérique Manioc

 

Leclerc kon veel successen melden

tot de gele koorts hem velde[11].

Toen vatten de inheemsen moed

en drenkten Haïtí in bloed.

 

Rochambeau volgde hem op

(veel zwarten kregen toen de strop);

hij bracht de Middeleeuwen mee,

verdronk er honderden in zee.

 

De naam van Rochambeau (rechts) staat op de Arc de Triomphe in Parijs!

 

Maar ook een leider van Marrons

ging toen tekeer als ‘een van ons’

(maakte hij wat Fransen buit

dan stak hij hen de ogen uit).

 

De onbekende Marron (Port-au-Prince, 1967)

 

Anno achttienhonderdtwee

kwam Rochambeau op het idee

de slavernij weer in te voeren

en het volk de mond te snoeren.

 

Bonaparte zei toen ‘Nee’,

gehoorzaamde een Assemblée[12].

Rochambeau vond dat maar zonde,

kocht toen wat Cubaanse honden[13].

 

Uiteindelijk, met tegenzin,

verliest hij  toch van Dessalines

(die wordt Keizer van het land,

benoemt Christophe tot Commandant).

 

Dessalines kreeg later slaag:

(ook zwarten zagen hem als plaag).

In zijn gezicht getrapt, gewond,

zou hij ooit sterven als een hond.

 

Muurschildering, geschiedenis van Haïtí, foto fdh

 

Christophe wordt Koning van het Noorden,

pleegt tyranniek nogal wat moorden.

Het Zuiden blijft een Republiek

onder Pétion, Boyer en kliek.

 

Christophe heeft zeker goeds verricht,

het land bebouwd, scholen gesticht,

maar ging zich iets te vaak te buiten

tot zijn volk begon te muiten.

 

De muiters stonden voor de poort,

(nog even en hij was vermoord).

Het einde naderde met rasse schreden:

Christophe was nu bijna verleden.

 

Hij riep zijn vrouw en kind ten afscheid;

eenzaam was zijn korte doodstrijd:

het lot had hem genoeg getart,

hij schoot zichzelf recht in het hart[14].

 

Paleis Sans-Souci (1810-1813) van Henri Christophe

 

Ik was ooit in Sans-Souci[15],

in Laferrière van Henri

(de Citadel[16] waar de kanonnen

bleven zwijgen en nooit wonnen).

 

Tonton Macoute, lid van het meedogenloze privélegertje van de Duvaliers

 

Dit is de blik van de ‘macoute’[17]

voor wie een mens er niet toe doet,

een aanhanger van Duvalier

(de dokter[18] die van lieverlee

 

het volk onder zijn laars vertrapte,

met het Yankeegeld aanpapte

dat met uitgestoken hand

het slechtste voor had met het land.

 

Voor Christophe, in Laferrière[19],

geen richesse[20] maar poussière,

perspectief voor ruim twee eeuwen :

prooi van hongerige leeuwen.

 

Citadel Laferrière (1820), foto fdh

Uit: Fred de Haas, Antume verzen[1] Bartolomé de las Casas (1484-1566). Hij schreef in 1542 (gepubliceerd in 1552) zijn Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias.

[2]
                     Jules Ferry (1832-1893) was een Franse filosoof en Staatsman. Hij was voorstander van het kolonialisme.

[3]
                     Slaaf die de plantage ontvluchtte.

[4]
                     Tonton is Frans voor ‘Oompje’; ‘Macoute’ is Frans voor ‘zak’. Dus ‘Boemannen’.

[5]
                     In 1794 werd door de Franse  Convention de slavernij in Haïtí afgeschaft als logisch gevolg van de Franse Revolutie (1789)

[6]
                     In 1801. Hij moest de orde herstellen en met Toussaint afrekenen. Er was ook sprake van herinvoering van de slavernij.

[7]
                     Jean-Jacques Dessalines was Inspecteur van cultures in West-Haïtí. Hij liet boeren en plantageopzichters afranselen en soms executeren om een voorbeeld te stellen. Toussaint Louverture wendde zijn blik hiervan af, maar vond het een noodzakelijk kwaad. Hij vocht later tegen de Franse bezetter en versloeg de Franse generaal Rochambeau. In 1804 werd de onafhankelijkheid van Haïtí uitgeroepen en Dessalines werd tot Keizer gekroond.

[8]
                     Toussaint Bréda was karrevoerder en dierenverzorger  op de plantage Bréda en kreeg later de bijnaam Louverture omdat hij bressen wist te slaan in de gelederen van de vijand (Frans ‘ouverture’ = opening). Hij was achtereenvolgens slaaf, vrijgelatene en slavenhouder. Hij had, iets uitzonderlijks, leren lezen en schrijven.  Zijn grootste zwakte was zijn ijdelheid. Aanvankelijk vocht hij als generaal in het Franse leger. In 1801 voerde hij een nieuwe, overigens goed doortimmerde Haïtiaanse Grondwet in die hij door vertrouwelingen had laten schrijven en waarin hij tot Gouverneur Generaal werd benoemd.. Dat werd hem door Napoleon niet in dank afgenomen die de Grondwet van Toussaint een belediging vond en ‘illegaal’. Napoleon stuurde toen Leclerc naar Haïtí om orde op zaken te stellen.

[9]
                     In 1802. Een wat oneerbiedige woordspeling. Toussaint is Louverture.

[10]
                     Toussaint zat eenzaam en alleen gevangen in Fort Joux in de Jura. Napoleon bemoeide zich niet meer met hem. Na zijn dood in 1803 mocht zijn familie in Frankrijk blijven wonen waar ze een pensioen van de Franse Staat ontvingen.

[11]
                     In 1802

[12]
                     In 1794 had de Convention besloten de slavernij af te schaffen. In 1802 voerde Napoleon overigens de slavernij weer in op Guadeloupe.

[13]
                     Deze waren speciaal afgericht om mensen aan te vallen.

[14]
                     Henri Christophe pleegde zelfmoord in 1820.

[15]
                     Het mooiste paleis van Christophe. Hij woonde daar met zijn gezin en hofhouding.

[16]
                     Christophe had de ‘Citadelle Laferrière’, een fort hoog in de bergen, laten bouwen voor het geval er ooit een Frans invasieleger zou komen. Dit is nooit gebeurd.

[17]
                     Lid van het gevreesde privélegertje van Duvalier.

[18]
                     François Duvalier was arts en heeft ook als zodanig in zijn jeugd nog gewerkt.

[19]
                     Christophe lag begraven in de Citadel onder een laag ongebluste kalk.

[20]
                     Christophe wilde Haïti ontwikkelen, vandaar de tegenstelling ‘richesse’ (rijkdom) en ‘poussière’ (stof).