Ethos van Civis Mundi

Civis Mundi Digitaal #130

https://www.etsy.com/mx/listing/1287261427/set-of-5-ethos-pathos-logos-kairos

 

Ethos van Civis Mundi   2022 12 30

 

Civis Mundi is constructief gericht

vanuit een besef van burgerplicht

Civis Mundi is gericht op perspectief

en staat meestal open voor kritiek

Het blad bestrijkt een breed terrein

en dient grondig onderbouwd te zijn

 

Propaganda van partijen

en de politiek die zij bedrijven

willen we beslist vermijden

De stijl mag best bevlogen zijn

als de argumenten afgewogen zijn

 

Ook al wordt een mening niet gedeeld

wordt er niet op de persoon gespeeld

Kritiek op om het even welk terrein

dient zoals gezegd gegrond te zijn

 

Het gaat om inzicht en om weerbaarheid

tegen ondoordachte volgzaamheid

en distantie van het politiek beleid

Een kritisch reflexief bewustzijn

kan van toegevoegde waarde zijn

 

Civis Mundi steunt initiatieven

voor de opening van perspectieven

in een reflexieve stijl van schrijven

zonder meningen te overdrijven

 

Onbekend terein wordt ook verkend

Want lang niet alles is bekend

Politiek mag bloot staan aan kritiek

Voor propaganda lenen we ons niet

 

Als burgers van ons aller aarde

dragen wij gedeelde waarden

die zijn vastgelegd in mensenrechten

om conflicten te beslechten

 

Het respect voor medemensen

kan kritiek en polemiek begrenzen

als een collectief gedragen spanningsveld

naar verdere polarisering overhelt

 

Het gaat tenslotte om een spel

Niet gericht op politiek bedrijven

maar om perspectieven te beschrijven

Opdat  onze collectieve creativiteit

bijdraagt aan de wending van de tijd