Dichterlijke reflecties over de pandemie

Civis Mundi Digitaal #130

door Piet Ransijn

N.a.v. Dick Bijl, (Voorbij de) Pandemische chaos

 

 

Coronabeleid                   2022 12 30

 

Het hele coronabeleid

was geen kleinigheid

Menig klein bedrijf

bleef niet overeind

 

Bejaarde mensen overleden

in fatale eenzaamheid

door het repressief beleid

van bezorgde overheden

 

Rechten stonden op de tocht

omdat samenkomen niet meer mocht

opdat een erge vorm van griep

niet almaar verder uit de hand liep

 

Voor onze volksgezondheid

is een ieder verantwoordelijk

Het beleid was restrictief

en maar weing preventief

 

Het ging bij het beleid

niet echt om de gezondheid

maar bestrijden van calamiteit

in het teken van gezondheid

 

De massale kwetsbaarheid

blijft bij restrictief beleid

De calamiteit werd wel bestreden

Escalatie werd op tijd vermeden

 

Het waren zwakkeren en zieken

die de meeste schade liepen

De coroncrisis laat misschien

de manco’s qua gezondheid zien

 

Vaccinatie was een blijde tijding

maar eigenlijk symptoombestrijding

We zijn massaal gevaccineerd

en het virus werd geweerd

maar de volksgezondheid

blijft nog altijd zorgelijk

 

https://www.liberties.eu/en/stories/human-rights-definition/43935

 

Burgerrechten                 2023 01 01

 

Wannneer burgers onder dwang

moeten buigen voor het landsbelang

anders dan met reguliere wetten

die hen al genoeg beletten

worden grenzen overschreden

door de nationale overheden

 

Ik ben bijvoorbeeld niet gezwicht

voor de militaire dienstplicht

en beschouw het als mijn recht

te bepalen tegen wie ik vecht

 

Liever bundel ik mijn krachten

tegen de gevestigde machten

bijvoorbeeld het grootkapitaal

En vóór belangen van Modaal

Ook ben ik bereid te vechten

voor behoud van burgerrechten

 

Men moet al genoeg zijn tol betalen

wegens het effect van angstverhalen

Ik ben wel voor burgermotivatie

en voor meer participatie

maar niet voor manipulatie

 

Ook voor burgerplichten sta ik open

Wettelijke plichten zijn niet uitgesloten

En ik koester de verworvenheid

van de menselijke onaantastbaarheid

door geen enkel overheidsbeleid

 

https://www.futurelearn.com/courses/climate-change-human-rights

 

Hoe verliep de pandemie?          2023 01 20 

 

Er werd zwaar geschut van stal gehaald

Een erge griep werd opgeschaald

in pandemie en oorlogssituatie

Men verloor nuance en gradatie

 

Het moest en zou heel ernstig lijken

Andere visies moesten ervoor wijken

Alleen zou later alles anders blijken

De miljoenen dodentallen

bleken later mee te vallen

 

Hoewel de mate van mortaliteit

die van griep wel overschrijdt

was vergelijking met een griep

achteraf gezien zo gek nog niet

 

Qua verspreiding en besmettingsgraad

bleek het covidvirus ongeëvenaard

Voor lockdowns zou het niet wijken

zoals zelfs in China ook zou blijken

 

De bevolking werd van alles belet

en kwam massaal in het verzet

In het Westen had hetzijn beloop

lijkt het virus goeddeels uitgedoofd

 

Daar was de hoge vaccinatiegraad

naar men meent het meest probaat

Besmetting kan ook ondanks vaccinatie

blijkt uit de besmettingsregistratie

 

De omstreden covidtoegangscode

bleek dus later niet van node

Hoe kunnen wij ons beter weren?

Het blijft een zaak van investeren

in een goede en gezonde levensstijl

 

Daarin zien ook vele mensen heil

Voor de meest mensen die gezond zijn

blijkt besmetting niet zo erg te zijn

We kunnen er gewoon mee leven

De pandemie werd nogal overdreven

 

https://privacy-web.nl/publicaties/richtlijn-over-het-verwerken-van-data-met-betrekking-tot-de-bestrijding-van-het-coronavirus/

 

Bestrijding van de pandemie

 

De bestrijding van de pandemie

deed ons denken aan een dystopie

Daar lijkt het menselijke falen

zich te hebben opgestapeld

 

Vele mensen werden ziek

Anderen raakten in paniek

Velen kwamen om het leven

Medicijnen werden niet gegeven

 

Veel adviezen hielpen niet

Later leek het meer op erge griep

 

 

Schrijven                2023 01 16

 

Het schrijven van gedichten

behoort tot mijn burgerplichten

En ook de stukken die ik schrijf

zijn niet slechts tijdverdrijf

 

Als de meest geliefde waarden

in dwang en angst ontaarden

is het zaak alert te blijven

en tendenties te beschrijven

 

Als ons recht wordt afgebouwd

en een angstcultuur benauwt

dienen wij niet onberoerd te blijven

door er tegenin te schrijven

 

Als zelfs vele intellectuelen

zich laten leiden door bevelen

moet een schrijver waakzaam zijn

en zich van de ernst bewust zijn

 

Ook een rechtsstaat kan ontaarden

door de uitverkoop van waarden

het is dan zaak dit aann te vechten

voor behoud van onze rechten

 

Digitalisering van de maatschappij

draagt er ook het nodige toe bij

Wat wij schrijven wordt gecontroleerd

en ook soms van internet geweerd

 

Wie bepaalt het internetbeleid

en onder wiens autoriteit?

Wie bepaalt wat waarheid is?

Heeft een dissident het mis?

 

Waar is de zelfkritiek gebleven

en een zoekend waarheidsstreven

in een ondoorzichtige berichtenbrei

in de informatiemaatschappij?

 

Schrijven van een helder overzicht

is in zo’n geval een schrijvers plicht

als hij conscientieus zijn taak verricht

met een kritisch stuk of een gedicht