Bewustzijnsonderzoek – dichterlijke reflecties n.a.v. Wil van Esch, De staat van bewustzijn

Civis Mundi Digitaal #130

door Piet Ransijn

https://verkenjegeest.com/het-bewustzijn-vanuit-neurowetenschappelijk-perspectief/

 

Bewustzijnsonderzoek – dichterlijke reflecties

2022 12 22 N a v Wil van Esch, De staat van bewustzijn

 

Waar is bewustzijn heen gegaan

als wij ‘savonds slapen gaan?

En waar komt het vandaan

als wij ‘s morgens weer ontwaken?

Waar blijft het als wij slapen?

 

Waarom is het als wij dromen

zo vreemd in ons weer opgekomen?

Bewustzijn is een emergente kwaliteit

die tot vele speculaties leidt

 

Het zou product van hersenwerking zijn

Maar hoe precies dat blijft geheim

En het zou sinds de Oerknal

een grondstof zijn van heelal

 

Het zou latent aanwezig zijn

op levenloos, inert terrein

Op een hogere ontplooiingstrap

verschijnt het als een eigenschap

 

In complexe levende systemen

zien we het in werking treden

Maar in elektronen en protonen

valt het moeilijk aan te tonen

 

Waar komt bewustzijn dan vaandaan

in complexe vormen van bestaan?

Ons bewustzijn is geen entiteit

Het is een ongebrijpelijke kwaliteit

 

Hoe weten elektronen

hun baan in de atomen?

Ze bevatten kwantuminformatie

Onderhouden met elkaar relaties

 

Ze zijn met wetten toegerust

Maar zijn zij dan bewust?

Kan het dat het kwantumveld

naar vormen van bewustzijn overhelt?

 

Hoe is verstrengeling verklaarbaar

van deeltjes in verbinding met elkaar?

Ook de wereld van de fysisch materie

blijft voor ons een groot mysterie

 

Bewustzijn bleef ook door de eeuwen heen

onopgelost als raadselachtig fenomeen

Al het wetenschappelijk onderzoek te spijt

hebben resultaten ook de laatste tijd

niet geleid tot unanieme helderheid

 

https://apofyliet.nl/tag/hart-bewustzijn/

 

Puur bewustzijn              2023 01 03

N a v Wil van Esch, De staat van bewustzijn en Hans Komen, Leven en bewustzijn

 

De rede denkt in schema’s en systemen

Maar het hart neemt andere wegen

om zich direct in te leven

 

De kaart is niet de werkelijkheid

die als water door de handen glijdt

Schema’s zijn creaties van de geest

Het geraamte, niet het vlees

 

Bewustzijn is een ongerept terrein

waar begrippen niet toereikend zijn

Puur bewustzijn is een staat van zijn

waarvoor woorden onbeholpen zijn

 

De werkelijkheid is steeds vol leven

dat in schema’s niet is weer te geven

Het leven en beleven is verdwenen

in geconstrueerde denksystemen

 

Daarvan dient de geest zich te bevrijden

wil het inzicht naar het ware leiden

waar het één wordt met gewaar zijn

van een onuitsprekelijk terrein

in een onbegrensde staat van zijn

 

https://www.bedrock.nl/zo-train-je-je-intuitie/

Bewustzijn lijkt een uitgestrekt terrein waar geen wegen zijn

 

Rede en bewustzijn       2023 01 03

N a v Wil van Esch, De staat van bewustzijn en Hans Komen, Leven en bewustzijn

 

De rede denkt in schema’s en systemen

Maar het hart neemt andere wegen

om zich direct in te leven

 

De kaart is niet de werkelijkheid

die als water door de handen glijdt

Schema’s zijn creaties van de geest

Het geraamte, niet het vlees

 

Bewustzijn is een ongerept terrein

waar begrippen niet toereikend zijn

Puur bewustzijn is een staat van zijn

waarvoor woorden niet toereikend zijn

 

Die werkelijkheid is steeds vol leven

dat in schema’s niet is weer te geven

Het leven en beleven is verdwenen

in geconstrueerde denksystemen

 

Daarvan dient de geest zich te bevrijden

wil het inzicht naar het ware leiden

waar het inzicht één wordt met gewaar zijn

van een onuitsprekelijk terrein

in een onbegrensde staat van zijn

 

 

Bewustzijn en wetenschap         2023 01 13

 

Bewustzijn is een grondgegeven

en verweven met het hele leven

Het kan niet worden afgeleid

uit een of andere grootheid

 

De relatie hersenen-bewustzijn

is een onderzoeksterrein

waar nog veel geheimen zijn

Of wij waken, dromen, slapen

heeft met onze hersenen te maken

 

Wetenschappers willen weten

hoe we denken, weten en vergeten

Hoe het werkt weet geen mens

Menselijke kennis is begrensd

 

Hoe wij denken, voelen en bewust zijn

is nog grotendeels een onbekend terrein

hoewel er steeds meer vorderingen zijn

We weten meer van hersenwerking

Maar ook dat heeft zijn beperking

 

Een subjectief beleefd beleven

is niet slechts een fysiek gegeven

Bewustzijn is een andere vorm van zijn

dan de wijze waarop dingen zijn

 

Ervaringen, gedachten en herinneringen

zijn niet tastbaar zoals materiële dingen

Ook gevoelens zijn nog niet te vatten

in concepties van de wetenschappen

 

De kleurrijke persoonlijke beleving

van de rijk gevarieerde leefomgeving

wordt in hersenwerking niet gevat

en onttrekt zich aan de wetenschap

 

Voor meer inzicht in bewustzijn

moet een wetenschapper dichter zijn

Zich begeven op een subjectief terrein

waar begrippen ontoereikend zijn

en alleen het directe beleven

ons een heldere hint kan geven

 

https://hetnlpcollege.nl/bewustzijn-betekenis-zelfbewustzijn/

 

Bewustzijn van ons Zijn               2023 01 05

N a v Wil van Esch, De staat van bewustzijn en Hans Komen, Leven en bewustzijn

 

De meesten van ons zijn bemeten

met een incomplete vorm van weten

Want wij zijn de bron vergeten

van ons wezenlijke weten

 

Omdat wij onwetend zijn

Niet bewust zijn van ons Zijn

en daarvan vervreemd zijn

Wij zijn ons Zijn vergeten*                         *Seinsvergessenheit – Heidegger

 

Om te weten moet je Zijn

en bewust zijn van dit Zijn

Al het relatieve weten

werkt veelal vervreemdend

als bewustzijn van ons Zijn

afwezig is in ons bewustzijn

 

Een zwerm van trivialiteiten

ware en vermeende feiten

over wat er zoal is gebeurd

pogen onze geest te leiden

 

Maar de feiten zijn gekleurd

door belangen van de groepen

die het hardste tot ons roepen

en die eveneens vervreemd zijn

van het Zijn van hun bewustzijn

 

Ieder mens heeft het vermogen

om eenvoudigweg te zijn

en zichzelf bewust te zijn

En hij heeft ook het vermogen

tot een meer volledig weten

vanuit het bewustzijn van dit Zijn

 

Het vermogen van het Zelfbewustzijn

kan een meer volledig weten geven

dat de meeste mensen zijn vergeten

Wanneer wij ontwaken in ons Zijn

komen wij tot Zelfbewustzijn

 

Onze innerlijke ogen gaan dan open

De vervreemding wordt doorbroken

en wij krijgen het vermogen

om ons meer bewust te zijn

van een groter leefterrein

 

Ons gevoel voor waarden

richt zich op de hele aarde

Vanuit het bewustzijn dat wij zijn

situeren wij ons in ons leefterrein

 

Feiten die wij zijn vergeten

komen wij alsnog te weten

De verbondenheid met al wat leeft

en een plek op onze aarde heeft

dringt dan door in ons bewustzijn

van een meer omvattend zijn

waarin wij zijn verbonden

met een alomvattend wonder

 

Onze horizon verruimt zich

en de wereld is vol licht

Het licht van ons bewustzijn

opent zich voor al het zijn

 

Het bewustzijn van het wonder

van het wonder dat wij zijn

ons bewust zijn van ons zijn

maakt ons leven heel bijzonder

 

En de wereld wordt ons werkterren

waarin wij bewoner en beheerder zijn

en een wetend medeschepsel zijn

Zo’n meer verbonden leven

kan ons meer vervulling geven

 

Een beself van dieper weten

en een meer omvattend inzicht

waarbij wij ons geborgen weten

in een meer omvattend zijn

dat aanwezig is in ons bewustzijn

als een alomvattend licht

dat zich op de wereld richt

 

https://www.inspirerendleven.nl/zelfbewustzijn/

 

Het wakend en slapend bewustzijn                      2023 01 06

 

‘s Morgens komt bewustzijn voor de dag

Waar vandaan is niet bekend

Slechts dat je er weer bent

Het bewustzijn vult zich met de dag

 

Het gaat op in ons gedrag

Het is steeds aanwezig

Met van alles bezig

Tot het ’s avonds laat

weer slapen gaat

 

Zoals de zon die heeft geschenen

in de avond is verdwenen

verdwijnt bewustzijn tijdens slaap

in een onbewuste staat

 

Waar verblijft het tijdens slaap?

En waar neemt het plaats

als het ’s morgens weer ontwaakt?

Waar bevindt zich het bewustzijn?

 

Waar komt het tevoorschijn

als het ’s morgens start?

In de ogen, hoofd of hart?

Het lijkt overal aanwezig

Met van alles bezig

 

En vanaf de eerste stonde

nauw met ons verbonden

Steeds aanwezig, niet bepaald

tot een bepaalde plaats

 

Als het daglicht overal aanwezig

Als we slapen weer afwezig

Als een vuur dat uitgaat

en een vonkje achterlaat

’s Morgens weer ontbrandt

opvlamt uit de nachtstand

 

Het blijft boeiende materie

die zich hult in een mysterie

en met vragen achterlaat

terwijl het dagelijks zijn gang gaat

‘s Morgens weer ontwaakt

 

En dan ‘s avonds laat

weer slapen gaat

Terwijl het overdag

in het volle licht

zijn toebedeelde plicht

en taak verricht