Als de waanzin wijkt – dichterlijke reflecties over de oorlog in Oekraïne

Civis Mundi Digitaal #130

door Piet Ransijn

Onderhandelingen https://nl.pinterest.com/pin/469078117431887951/

 

Onderhandelen?                2023 01 25

 

Rusland kon de wapenwedloop niet meer aan

Is toen aan het onderhandelen gegaan

Het Russische imperium viel toen uiteen

Een wereldmacht verdween van het toneel

Zal het in de Oekraïne weer zo gaan?

Zal het Rusland daar verslaan?

 

De kans op onderhandelen is klein

zolang de Russen in de Oekraïne zijn

Als de Russen zijn verdwenen

kan het land naar vrede streven

 

Hoe kan men dan aan beide zijden

nog meer oorlogsleed vermijden

zonder een concessie onder pressie

aan de Russische agressie?

 

Ook als Russen in het defensief zijn

is de kans op onderhandelingen klein

Pas wanneer zij zijn verdreven

is er wellicht kans op vrede

 

De oorlog komt pas tot een einde

als men zich door het verstand laat leiden

Als de golf van waanzin is geweken

opent zich wellicht een weg naar vrede

 

Als de waanzin wijkt voor recht

kan de strijd worden beslecht

Als de propagandamachine

over de oorlog in de Oekraïne

wijkt voor toegenomen inzicht

komt een eind wellicht in zicht

 

 

 

Het onmenselijke krijgsbedrijf                 2023 01 10

 

Oorlog is een hel

Moorden op bevel

Wie niet moordt

die wordt vermoord

En wie wel moordt

wordt gestoord

 

De strijdende soldaten

kunnen de arena niet verlaten

Zijn een mogelijke schietschijf

in het nietsontziende krijgsbedrijf

 

In een oorlog ontaarden

onze menselijke waarden

Het normbesef vervaagt

tot een ondermenselijke laag

Mensen worden moordnaar

en vermoorden dan elkaar

 

Wij moeten daarom alles doen

voor herstel van het fatsoen

Vrede dient het doel te zijn

Niet veroveren van meer terrein

 

Laten alle rechtgeaarde mensen

met zijn allen vrede wensen

en een defensief beleid

dat een einde maakt aan strijd

 

https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2023/01/25/tanks-naar-oekraine-nederland-bekijkt-opties-om-bij-te-dragen

 

Kunnen kansen keren? 2023 01 27

 

Duitse terughoudendheid

is zonder meer begrijpelijk

Oorlog is verschrikkelijk

 

Tanks en patriotraketten

om de Russen te beletten

Oekraïne te bezetten

 

Leidt dat niet to escalatie

en tot menselijke degradatie

in een zwaar bedreigde natie?

 

Volken die elkaar naar het leven staan

Komt er ooit een einde aan

de verdwazing en de waan?

 

Krijgt dan het verstand

en een wapenstilstand

weer de overhand?

 

Is het zaak een doorbraak te forceren

opdat dan misschien de kansen keren?

En met tanks en met raketten

de Russen uit het land te zetten?

 

Gaat men onderhandelen

als de strijd gaat kantelen?

Als de Russen zullen wijken

en het land niet meer bedreigen?

 

 

Volkenrecht                     2023 01 07

 

In de Donbas werden Russen onderdrukt

Zijn daarom  de Russen uitgerukt?

Uit de Oekraïne zijn ze teruggedrukt

 

Is de Donbas een betwist gebied?

Bij de Oekraïne wil het niet

Ook bij Rusland hoort het niet

Misschien een autonoom gebied?

 

Lijkt de situatie op Noord-Ierland?

Daar kwam na jaren een bestand

Een conflict wordt soms beslecht

door het zelfbeschikkingsrecht

 

Waarom geldt dat wel voor Macedonië

en (nog altijd) niet voor Catalonië?

En hoe zat het met de Elzas

dat ooit een betwist gebied was?

 

Moet dan Rusland de Tsetsenen

ook geen eigen staat verlenen?

En waarom is er ook geen plan

voor een onafhankelijker Koerdistan?

 

Kunnen oorlog en vijandelijkheden

door het volkenrecht worden vermeden?

Kan door zelfbeschikkingsrecht

een conflict worden beslecht?