Hou het klein, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #131

door Jan Chris Jansen

Hou het klein

 

Ik twijfel er niet aan of het is mogelijk om aan

de technologische ontwikkeling

 

een nieuwe richting te geven, een richting die

haar tot de werkelijke behoeften

van de mens zal terugvoeren. Dat betekent ook:

 

tot de werkelijke afmeting van

de mens. De mens is te klein. Daarom moeten

wij het klein houden. Streven

naar een reusachtige schaal is streven naar zelf-

 

vernietiging. De technologie zó

te heroriënteren dat zij de mens dient in plaats

van hem te vernietigen, vergt

 

allereerst een inspanning van de verbeelding

en het afleggen van de angst.

 

*/*

Fritz Schuhmacher Hou het klein

Ambo, Bilthoven 1973