Dichterlijke reflecties over vroeger, nu en later

Civis Mundi Digitaal #131

door Piet Ransijn

 

https://www.rodi.nl/heemskerk/zorg/325411/socialapps-verslavend-gemaakt-door-mensen-uit-gokindustrie

 

Nieuwe slavenmaatschappij?     2023 01 31 

 

Het eind van het Romeinse Rijk

was een interessante tijd

Het christendom kwam op

Een algemeen geloof in God

verdrong de oude goden

Die werden toen verboden

 

Seculiere en sacrale machten

bundelden hun krachten

Christendom werd staatsgeloof

Het vrije denken was in nood

De platoonse academie werd gesloten

als verwerpelijke ketterij verboden

 

Later kwam de inquisitie

de katholieke denkpolitie

Ongeoorloofde gedachten

werden doel van ketterjachten

Tegen een verplichte leer

gold geen rationeel verweer

 

               **********

 

Vergelijken we het heden

met het christelijk verleden

dan wordt soms op internet

een dissidentenstem belet

zijn boodschap te verspreiden

om misleiding te vermijden

 

Massamedia bepalen

de vigerende verhalen

die de mensen mogen geloven

en hen worden voorgeschoteld

De maatschappelijke kracht

van mediamacht is nu verdacht

 

Wie bepaalt wat mag?

Wie stuurt ons gedrag?

Wie is er bevoegd gezag?

Kwamen grote Techbedrijven

boven drijven om ons in te lijven?

 

Ze houden nu van alles bij

De gebruikers zijn niet vrij

Alles wordt gecontroleerd

En er wordt gericht geadverteerd

Mensen die de advertenties lezen

wordt van alles aangeprezen

 

Zo wordt geld gegenereerd

en gericht geconsumeerd

De consumptiemaatschappij

leidt tot nieuwe slavernij

Iemand kan pas vrij zijn

door een vorm van zelfbewustzijn

 

Als ons denken wordt geknecht

wordt de vrijheid ons ontzegd

In een zuiver vrij bewustzijn

kunnen wij pas vrij zijn

 

Nemesis, Griekse godin van de maat en de wraak en vergelding

“Allen die de grens overschrijden worden door haar meedogenloos gestraft”

Albert Camus, ’Helena’s ballingschap’ in De zomer

over het verdwijnen van het gevoel, voor maat en schoonheid

 

Maat en mateloosheid 2023 02 11

N a v Albert Camus, ‘Maat en onmaat’ in De mens in opstand

 

Maatgevoel ging naar de kloten

sinds Alexander de Grote

En het Romeinse Rijk

gaf er ook niet erg van blijk

 

Toch ging het niet zo slecht

onder het Romeinse recht

Het eind van het Romeinse Rijk

gaf van bandeloosheid blijk

Het maatgevoel was kwijt

 

Maar pas na de Renaissance

kreeg mateloosheid volop kansen

Want de middeleeuwse kerk

maakte zich voor deugden sterk

 

Het zicht op hemels leven

temperde het aardse streven

Het leven was op hemels licht

en goddelijk gebod gericht

 

De middeleeuwse tijd

kende weinig mateloosheid

Hoewel de middeleeuwse vorsten

vaak zoveel aten dat ze kotsten

 

Menig hert en everzwijn

moest daarvan de dupe zijn

Aandacht voor het innerlijke wezen

heeft een mens van gulzigheid genezen

 

Pas na de renaissancetijd

domineerde mateloosheid

Een immer groter aantal mensen

richtte zich op aardse wensen

 

Het zogenaamde autonome intellect

had slechts een beperkte plek

Rede werd door passie aangestuurd

en de wil door driften aangevuurd

 

De zucht naar winst en rijkdom

gedijde en verspreidde zich alom

Belangen van de Europese vorsten

zouden hevig op elkander botsen

 

Hun strijd om absolute macht

heeft grote legers voortgebracht

Mateloosheid leidde steeds tot strijd

en dit heeft tot heel veel leed geleid

 

Mateloosheid heeft ons niet gebaat

Hoe vinden we de juiste maat?

Door aandacht voor het innerlijke leven

Zelfverwerkelijking en ascese

 

Toewijding aan zelfbevrijding

onder geestelijke leiding

Door toegewijd te zijn gericht

op het innerlijke licht

 

Door het innerlijke leven

naar het grenzeloze streven

op een mateloos bewustzijn

waar geen grenzen zijn

 

https://coaching-noord.nl/het-leven-is-een-strijd-en-wat-vind-jij-nu-belangrijk

Tegen een afgrond staan wij machteloos. Het is dan zaak ons om te keren

 

Kansen kunnen keren                  2023 02 08

 

Waar gaan wij met zijn allen heen?

Wat is ons leven waard?

Is het een zinloos fenomeen

dat geen bestemming heeft

en over een paar jaar

onherroepelijk voorbijgaat?

 

Wat blijft er van de levenswaarde?

Verwoesten wij ons aller aarde?

Wat blijft er voor ons nageslacht

als wij haar hebben omgebracht?

 

Is onze menselijke soort

niet bezig met een moedermoord

waarbij soortenrijkdom wegkwijnt

en de mensheid mogelijk verdwijnt?

 

Na iedere nacht verschijnt

een nieuwe dag, een nieuwe dageraad

die nieuwe kansen open laat

en het onmogelijke mogelijk maakt

 

Wij kunnen kansen keren

Van onze fouten leren

De aarde gaan behoeden

Ons wenden naar het goede

 

Maar wat is goed?

Het goede doet geen schade

Beschermt en behoedt

en handelt steeds met mate

 

 

Gedegen informatie      2023 02 11

 

Social media en televisie

bedreigen de democatie

Mensen leven in de waan

van een autonoom bestaan

maar lopen achter elkaar aan

 

Worden zeer beïnvloed

door appèl op hun gemoed

Door gevoel te manipuleren

kunnen demagogen triomferen

 

Zonder dat we er bewust van zijn

winnen media steeds meer terrein

Het zogenaamde autonome intellect

wordt van alle kanten klem gezet

 

Overal bespeelt men het gemoed

dat door zinneprikkels wordt gevoed

Nuancering wordt gericht geweerd

als het nieuws wordt gecreëerd

 

Wordt maatgevoel en kwaliteit

meer en meer een zelfzaamheid?

Het geboden perspectief

is helaas vaak suggestief

 

Eenzijdig nieuws bevredigt niet

waardoor het nieuwe kansen biedt

voor onafhanklijke journalistiek

Mensen willen goed geïnformeerd zijn

 

Zich van wat er leeft bewust zijn

en geen speelbal van belangen zijn

Met meer gedegen informatie

voorkomen wij manipulatie