Boeren, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #131

door Piet Ransijn

https://landbouwenvoedselbrabant.nl/landbouw+en+natuur/natuurinclusieve+landbouw/1958537.aspx

Het kan ook anders

 

Boeren                2023 02 23

 

De Nederlandse boer

ging op de machinale toer

De landbouw is verworden

Tot een industrie geworden

Boeren strooien grif

met landbouwgif

 

De boer in de moderne tijd

kent een nieuwe horigheid

Hij moet meer investeren

om te kunnen concurreren

 

Banken bieden hun krediet

Zonder rente gaat dat niet

Waardoor hij grote lasten krijgt

en naar meer productie neigt

 

De invloed van het kapitaal

gaat met boeren aan de haal

Dit leidt tot nieuwe horigheid

in de postindustriële tijd

 

Dan is er nog de voedselindustrie

met een moordende commercie
Die betaalt slechts bodemprijzen

aan agrarische bedrijven

 

Onder druk van de commercie

vermeerdert de productie

Om een beetje winst te generen

moet de boer industrialiseren

Zijn productie maximaliseren

 

Hij zet de tering naar de nering

en verdient zijn investering

Hij moet zware lasten dragen

die veel offers van hem vragen

Zo worden boeren uitgebuit

En ze zitten in een fuik

 

De groei van de productiedrang

dient geen wezenlijk belang

De boer verloedert zijn bestaan

De natuurlijk omgeving gaat eraan

De natuur werd slechts een winstobject

en de boerderij werd een vervuilde plek

 

Een andere manier van boeren

vraagt om andere principes in te voeren

Meer gericht op voedselkwaliteit

schoon milieu en duurzaamheid

Zo verkrijgt de boer zijn gratie

als de trots van onze natie

 

https://www.natuurmonumenten.nl/landbouw/samen-met-boeren-aan-de-slag