Exploitatie en onttovering; De afgrond van het Niets, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #132

door Piet Ransijn

https://academieopkreta.com/blog/583-onttoverd. Een stuk onttoverd bos

 

Exploitatie en onttovering

 

Is de aarde een object van materie

zonder enig numineus mysterie

dan kunnen wij haar exploiteren

zonder ons voor goden te generen

 

Is de exploitatie van de aarde

te wijten aan verval van waarden

en de dood van God en goden

als behoeders van geboden?

 

Een niets ontziende hebzucht

die alleen op winsten is belust

zonder dat iets rest van zelftucht

zal de aarde langzaam doden

 

Ook de rede kwam in dienst te staan

van onwetendheid en eigenwaan

in een wereld zonder numineus mysterie

die alleen bestaat uit zielloze materie

 

De wereld werd onttoverd

en vervolgens door ons veroverd

als een zielloos matereel object

dat zich aan de wil van God onttrekt

 

Om de aarde weer te repareren

moeten wij haar weer gaan eren

als de creatieve bron van ons bestaan

en er liefdevol mee omgaan

 

De weg  naar een hersteld bestaan

gaat door angst, verzet en waan

om het achter ons te laten

voor een leven volgens waarden

en genietingen met mate

vanuit liefde voor de aarde

 

*’Heb lief en doe dan wat je wil,’ Augustinus: Dilige et quod vis fac’

Het is ’de liefde die de zon en andere sterren voortbeweegt,’ Dante

‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’, Slotregel Divina Commedia

 

 

De afgrond van het Niets            2023 03 28

Langzaam is het tot ons doorgedrongen

We zijn onverantwoord omgesprongen

met de schatten van ons aller aarde

Dat kan in rampen gaan ontaarden

 

Wat hebben we aan de vergaarde spullen

die een leeg en zinloos Niets verhullen?

In een wereld zonder God en goden

is ons ook voorzichtigheid geboden

 

Hoogmoed komt als overal

ook daar vroeg of laat ten val

in een afgrond waarin allen

zonder enig houvast vallen

 

Wij kennen de bestemming

met een zekere beklemming

Het Niets in al zijn eindeloosheid

is voor ons een droef ervaringsfeit

 

Maar de leegte die er onmiskenbaar is

stoomt weer overvol met ‘bliss’

uit het Ene zonder welk niets anders is*

 

*Volgens de Oepanishaden wordt

de hele schepping gedragen door geluk

The whole creation is sustained in ‘ananda’

(bliss, gelukzaligheid)

Volgens Plotinus vloeit de schepping voort

uit een trapsgewijze emanatie

ofwel een overstroming van het Ene

in een scheppende intelligentie,

de wereldziel en de materie