De opstandige mens, bewerkte citaten uit Albert Camus, De mens in opstand

Civis Mundi Digitaal #134

door Jan Chris Jansen

                                                  De opstandige mens

 

                              De opstandige mens wordt zich, hoe vaag ook,

                                        plotseling bewust van de zekerheid,

 

                              dat er in de mens iets is, waarmee hij zich, al was

                                        het slechts voor een enkel ogenblik,

                              geheel en al kan vereenzelvigen. Deze mogelijkheid

                                        had hij tot dusver nog niet ervaren.

                              Alle dwang die was voorafgegaan aan het ogenblik,

 

                                        waarop het verzet gestalte kreeg,

                              was door hem in zijn slavernij lijdzaam ondergaan.

 

                                                   Het nieuwe élan

 

                            Maar dan verliest hij zijn geduld en daarmee begint

                                        in hem een beweging, die zich kan

 

                            voegen bij wat hij tevoren al had aanvaard: het nieuwe

                                        élan heeft terugwerkende kracht.

                            De beweging van verzet die in hem ontstaat brengt

                                        hem verder dan zijn aanvankelijke

                            weigering en overschrijdt zelfs de grens die hij zijn

 

                                        tegenstander gesteld had in de eis,

                            voortaan als gelijke behandeld te willen worden.

 

                                                     Alles of niets

 

                            Wat eerst in de opstandige mens een op zichzelf staande 

                                        onherleidbare weerstand was, wordt nu  

 

                            heel de mens, die zich ermee identificeert en er volkomen

                                        in opgaat. Het wordt daardoor voor hem

                            het hoogste goed. Zijn leven lang had hij als slaaf in een

                                        in een compromis geleefd. Nu werpt

                            hij zich geheel en al in het alles of niets. Dit bewustzijn  

 

                                        ontstaat in hem tegelijk met het verzet.

                            Liever staande sterven dan op de knieën verder leven.

 

                                                                  */*

                                        Albert Camus  De mens in opstand  

                                           De Bezige Bij Amsterdam 1965