Vreemdeling; Het licht waarin wij zijn geboren; Menselijke maat, dichterlijke reflecties over Albert Camus

Civis Mundi Digitaal #134

door Piet Ransijn

Vreemdeling                    2023 05 28 n a v Albert Camus

 

Hij voelde zich een vreemdeling

die uit een ander land vandaan kwam

een onbegrepen onnavolgbare man

die getrouwd was met een inboorling

en meedeed met de feesten en partijen

waarmee mensen zich vermeien

 

Maar toch telkens werd getart

door een heimwee in zijn hart

Een diepe hang naar huis

Een blijvend veilig thuis

 

Waar hij geen vreemdeling meer is

geen last meer heeft van droefenis

en helemaal mag zijn zoals hij is

 

 

 

Het licht waarin wij zijn geboren       2023 04 23

 

In de wereld en zijn leven

als een onbegrijpelijk gegeven

probeerde hij zijn hele leven

zicht en helderheid te geven

door het licht van het bewustzijn

deelgenoot ervan te laten zijn

 

Als het licht in ons gaat schijnen

kan de duisternis verdwijnen

Het licht der wereld komt tot leven

De wereld zindert zelfs van zin

wordt een meer begrijpelijk gegeven

tegen de ideeën van het existentialisme in

 

‘Nihilisme overwonnen’ is een feit1

en het absurdisme zijn wij kwijt

Als het licht in ons onstoken is

verdwijnt vanzelf de duisternis

Als het licht waarin wij zijn geboren2

overal begint te gloren

 

1. Albert Camus, De mens in opstand, slotparagraaf

2. idem, Terug naar Tipasa  in de bundel De zomer

 

 

De menselijke maat                     2023 05 26  n a v Albert Camus

 

De menselijke maat gaat gepaard

met onderscheid in goed en kwaad

Met beperkingen en grenzen

aan de wensen van de mensen

 

Als wij grenzen hebben overschreden

waaraan wij ons gehouden weten

zal dat zeker consequenties geven

Velen zijn behept met schuldbesef

 

Anderen komen schijnbaar ermee weg

en menigeen werd op zijn plek gezet

door de lange sterke arm der wet

die mensen moeten respecteren

en hen mores aan zal leren

 

Maar menigmaal is ook een wet

door een machtsmens naar de hand gezet

Dat ging dan vaak gepaard met strijd

om invloed en rechtvaardigheid

 

De wet stelt echter grenzen

aan de willekeur van mensen

en is boven een persoon gesteld

die maar misbruik overhelt

 

                              ****

 

De wettelijke maat gaat vaak gepaard

met onderscheid in goed en kwaad

en met beperkingen en grenzen

aan de wensen van de mensen

 

Mensen die de wetten overtreden

kunnen ook met medemensen breken

en ze respecteren niet de grenzen

die gesteld zijn voor hun medemensen

 

Maken inbreuk op de solidariteit

en zijn soms hun sociale anker kwijt

Als een losgeslagen onderdeel

breken zij met het geheel

 

Waarvan wij mensen deel uitmaken

Een ieder met zijn eigen taken

en zijn eigen keuzevrijheid

om de wereld heel te maken

 

Of zijn plichten te verzaken

Want de menselijke individualiteit

kent te allen tijde keuzevrijheid

Ook bij inbreuk op zelfstandigheid

 

En zelfs bij onderhorigheid

kent men acceptatie of verzet

Dat geldt ook bij recht en wet

Respect of inbreuk op een grens

is een keus voor ieder mens