Geschonden vertrouwen, Onwetendheid en macht, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #136

door Piet Ransijn

https://www.eur.nl/nieuws/sterk-dalend-vertrouwen-de-overheid-de-laag-vertrouwensamenleving

 

Geschonden vertrouwen                           2023 07 31

 

Het vertrouwen in de overheid

raakte zij door eigen falen kwijt

Een overheid die mensen verplicht

als een dwingend en straffend gericht

verliest haar aanzien in de maatschappij

De getroffen burgers voelen zich onvrij

 

Bijvoorbeeld bij het toeslagenschandaal

gedroeg de overheid zich als een tribunaal

Burgers werden onrechtmatig overvraagd

Door hun eigen overheid onjuist belaagd

De rechtsstaat raakt in het geding

bij een onrechtmatige belasting

 

Als men niet meer in beroep kan gaan

is een regeling bijzonder grondig misgegaan

Dan lijkt het op een vorm van willekeur

en een stap naar overheidsterreur

Ook al is het niet moedwillig

en volgen burgers vaak gewillig

 

Een soort van afgedwongen vaccinatie

leidde eveneens tot grote consternatie

Met de schendbaarheid van lijf en leden

worden wettelijke grenzen overschreden

De overheid beschaamt zo het vertrouwen

en heeft moeite dit weer op te bouwen

 

Met een liegende minster en premier

zit de wederopbouw ook niet mee

Burgers hebben legitieme plichten

Binnen constitutionele grenzen

gelden die voor alle mensen

Ook voor de minister-president

die zijn plicht niet altijd kent

 

Ook de overheid heeft plichten

om juiste informatie te verstrekken

en de burger tegen leugens in te dekken

Voor de wet zijn burgers vrij en gelijk

Rechten gelden zonder onderscheid

Maar zijn variabel met de leeftijd

 

De overheid heeft geen bevoegdheid

tot ongrondwettig onderscheid

Als de overheid verstek laat gaan

tast zij het vertrouwen aan

En geschonden vertrouwen

is moeilijk weer op te bouwen

 

 

Onwetendheid en macht                           2023 06 27

 

Onwetendheid van de mensen

valt moeilijk te begrenzen

En de macht van menig miljardair

reikt in het algemeen heel ver

 

Zelfs nog verder dan de grenzen

van onwetendheid van mensen

reikt hun ongeziene invloed

dikwijls verder dan vermoed

 

Want in vrijwel ieder land

is de politiek niet transparant

En er spelen talloze belangen

die de blik van media niet vangen

 

Terwijl de macht van het geld

veelal naar een veto overhelt

wanneer machtige bedrijven

met verplaatsing dreigen

 

Hun geld laten verdwijnen

naar belastingparadijzen

En de werkgelegenheid

de dupe is van hun beleid

 

De macht van het geld

de onwetendheid van mensen

en het social mediageweld

zijn moeilijk te begrenzen

 

Als zij dreigend samengaan

tarten zij ons voortbestaan

met ongunstige tendensen

en extinctie van de mensen

 

Als zij niet de juiste keuzen maken

zich door criminelen leiden laten

zoals zij in een vrij recent verleden

tot hun schade en schande vaker deden

 

Doen de media hun plicht

komt de waarheid aan het licht

en men staat er ook voor open

dan kan alles anders lopen

Het beleid in menig land

wordt meer transparant

 

Het bewustzijn van de mensheid

ontwikkelt zich door openheid

Collectieve invloed van de mensen

laat zich dan niet gauw begrenzen