Het grote ontwaken, Wonderlijke samenhang, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #137

door Piet Ransijn

https://intuitief-leven.nl/eciw-is-ons-ontwaken-te-bespoedigen/

Het grote ontwaken   2023 08 01

Het is zaak nu haast te maken

met het grote ontwaken

gezien de dringende problemen

die tot dusver onoplosbaar schenen

 

Want de wetenschap is te gespleten

Te gefragmenteerd is nu ons weten

Het wordt tijd dat wij ontwaken

en een einde aan dit manco maken

 

Dit omvat miljoenen taken

die mensen verrichten

om zich te verlichten

en het hunne bij te dragen

 

Omdat onze tijd het vraagt

dat er een dieper inzicht daagt

in het alomvattende bewustzijn

waarvan wij de onderdelen zijn

 

Lang geleden heette dit het Ene

Die naam is nu verdwenen. Wij spreken

van een kwantumveld van puur bewustzijn

Een zelfbewegend veld waarin wij zijn

 

Waar tijd verandert in gelijktijdigheid

En achter de immense variëteit

bevindt zich eenheid in verscheidenheid

Ieder mens en ding is slechts een tijdelijk

verschijnsel in de eeuwigheid voorbij de tijd

 

Onmiskenbaar is de wereld een geheel

Op enigerlei wijze past elk onderdeel

in een soort van groter plan

zonder dat wij weten hoe dat kan

 

Er is een soort totaalverband

dat zich onttrekt aan ons verstand

Wij zijn onderdeel van dit verband

Ieder mens is diep van binnen

voorbij de turbulente zinnen

diep verbonden met het Al

dat hij nooit verlaten zal

 

Om het ontwaken mogelijk te maken

hebben alle mensen zo hun taken

om voor hun ontwaken zorg te dragen

dat een veld van puur bewustzijn

in hen oplicht als hun speelterrein

waar wij allen medespelers zijn

en tegelijk de spelers en speelveld zijn

 

Bomen, planten, dieren en mensen zijn wonderlijk verbonden

https://yogaoutdoors.nl/onderlinge-verbinding-tussen-mens-de-elementen-en-alles-wat-leeft/

 

Wonderlijke samenhang             2023 08 05

 

Vele mensen leven in de waan

van een afgesplitst bestaan

Leven op een soort van eiland

zonder een bewust verband

met de bron van al het leven

 

Als wij ontwaken uit de waan

aan gespletenheid voorbijgaan

wordt de scheiding opgeheven

Komt de bron in ons tot leven

in een veld van harmonie

voorbij de zichtbare materie

 

Een wonderlijke samenhang

openbaart een kosmisch plan

Een wonder van verwevenheid

voedt in ons genegenheid

vertedering en medeleven

met ieder levend wezen

 

Ieder nietig levend wezen zingt

het lied dat door de schepping klinkt

Behalve een onhoorbaar zacht geluid

straalt ook ieder wezen licht uit

Het geeft een zekere betovering

die bij tijd en wijlen op ons overspringt

daar de Schepper ook in ons zingt