Bewustzijn en wetenschap, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #138

door Piet Ransijn

Over het licht van bewustzijn is nog veel onhelder

 

Bewustzijn en wetenschap         2023 09 29

 

Wetenschap van het bewustzijn

kan niet louter objectief zijn

Dat slaat de plank volkomen mis

omdat bewustzijn subjectief is

 

Evenmin als verf het schilderij kan zijn

kan de hersenwerking het bewustzijn zijn

De structuur en samenstelling van de verf

zegt niets van het kunstzinnige ontwerp

 

Of iets wat in de verf is afgebeeld

de zinnen en ons wezen streelt

wordt bepaald door andere factoren

die de ziel verlokken en bekoren

 

Liefde heeft te maken met hormonen

die uit klieren en organen komen

en met biochemische processen

die in ons gevoelens wekken

 

Maar de liefde die wij vurig voelen

of gevoelens die allengs bekoelen

zijn niet uit te drukken in formules

van verbindingen van moleculen

 

Het zien van onze dierbare geliefde

het gevoel van perspectief en diepte

de verleidingen die ons zeer bekoren

worden ook bepaald door andere factoren

dan organen die op prikkels reageren

die de zeven zinnen registreren

 

Bewustzijn lijkt een semi-autonoom gegeven

Zonder het bewustzijn kunnen wij niet leven

Het lijkt het meest een licht dat in ons schijnt

en iedere nacht weer tijdelijk verdwijnt

 

Waar het heen gaat kan in dromen

soms verhuld naar voren komen

Ons bewustzijn is met dromen bezig

in een andere staat latent aanwezig

 

Zo blijkt bewustzijn bij narcose

of een toestand van hypnose

ook latent present te zijn

in een andere staat van zijn

Bewustzijn blijft nog een mysterie

en een fascinerende materie

 

https://godenenmensen.com/2014/02/09/ontsluiert-de-wetenschap-het-mysterie-god/

Er zijn twee manieren om je leven te leven:

doen alsof niets een wonder is

en doen alsof alles een wonder is 

Albert Einstein

 

Mysterie                           2023 09 08

 

We geloven nu vooral in de materie

Ontlopen en ontkennen veelal het mysterie

Terwijl wij op geen stukken na begrijpen             

waarom er zoveel sterren aan de hemel prijken

 

Op het vraagstuk van de oorsprong van het leven

is een passend antwoord evenmin gegeven

Voor de schepping van het zichtbare heelal

bedachten wij de hypothese van de Oerknal

 

Maar hoe en wat, waarom die explodeerde

en toen dit leven en bewustzijn genereerde

blijft nadrukkelijk omhuld met een mysterie

ongeacht de theorieën over evolutie van materie

 

En waarom wij eigenlijk een wetend wezen zijn

begiftigd met de noties van reflectie en bewustzijn

blijft in deze wereld van waanzinnige verdwazing

een bron van zelfreflectie en voortdurende verbazing

 

In mijn leven ben ik steeds een kind gebleven

dat intens verwonderd om zich heen keek

maar weinig van het schouwtoneel begreep

en zich met een onverzadigbare drang tot weten

in het onbegrijpelijke leven heeft begeven

 

https://marcelinolopez.nl/het-leven-is-een-groot-mysterie-maar-waarom-ervaar-je-dat-niet-zo/

 

Autonome wetenschap               2023 09 02

Piet Ransijn

 

Wetenschap dient nu de industrie

deed concessies aan haar autonomie

Wetenschap dient onafhankelijk te zijn

voortrekker van collectief bewustzijn

 

Zij dient industrie noch overheid

te dienen maar de waarheid

na te streven, onafhankelijkheid

en eerlijkheid, betrouwbaarheid

openheid en intersubjectiviteit

zijn wetenschappelijke waarden

 

Deze waarden mogen niet ontaarden

in een propaganda-strategie

ten gunste van de industrie

De medische wetenschap

verloor haar eigen zeggenschap

 

De industrie beheerst het vak

en ook experimenten in het lab

Dienstverbanden met de industrie

behoeven veel meer transparantie

 

Lang niet alles is met geld te koop

Het geldt voor waarheid, liefde, hoop

Als de industrie de aarde leegrooft

is er weinig perspectief op hoop

 

Nodig is een andere vorm van industrie

en ook een andere vorm van energie

Hier ligt opdracht voor de wetenschap

Voor de mensheid weer een nieuwe stap

 

 

Over de verstrengeling van wetenschap en industrie (economie):

“De intellectuelen bepalen de theorie, de massa de economie.... Intellectuelen maken gebruik van de massa en door hun toedoen maakt de theorie gebruik van de economie [en omgekeerd]. Dat is de reden waarom zij... de economische slavernij handhaven – opdat de massa blijft bestaan uit arbeidskrachten.”  En consumptieslaven.

Albert Camus, maart 1951, Uit Dagboek. Keuze uit zijn dagboekaantekeningen. (De Bezige Bij, 1969) In Babs van den Berg, red. Fietsen met Nietzsche. Filosofie voor op reis.