Weten zonder meten, bewerkt citaat

Civis Mundi Digitaal #139

door Jan Chris Jansen

                                                   Weten zonder meten

 

                            Weten én niet-weten is de zoete paradox van de intuïtie.

                                        En dan moeten we het belang van het

 

                            Niet-weten vooral niet onderschatten. Want juist dat

                                        Maakt ons meester over de situatie,

                            Dat we ‘weten’ buiten het zekere weten om. Weten

 

                                        Zonder meten. Zoals het geval is

                            Bij een goed getimede improvisatie in de muziek. 

 

                                                                 */*

                                   Coen Simon  Filosofie magazine  nr. 9  2023